Ook minder banen in horeca en toerisme

Ook minder banen in horeca en toerisme

Publicatiedatum: 19 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese werkgelegenheid krimpt verder

De Friese horeca heeft flink te lijden van de recessie. Op de foto het in 2012 gefailleerde horeca- en business eventsbedrijf De Buitenplaats in Earnewâld, een onderdeel van het gebouwencomplex van de natuurparkenbeheerder It Fryske Gea. Het restaurant met theaterzaal vormt één geheel met het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen en het Fries Landbouwmuseum. Het horecabedrijf beleeft dit voorjaar een herstart met een nieuwe, zeer ervaren horecaondernemer uit Leeuwarden.
De Friese horeca heeft flink te lijden van de recessie. Op de foto het in 2012 gefailleerde horeca- en business eventsbedrijf De Buitenplaats in Earnewâld, een onderdeel van het gebouwencomplex van de natuurparkenbeheerder It Fryske Gea. Het restaurant met theaterzaal vormt één geheel met het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen en het Fries Landbouwmuseum. Het horecabedrijf beleeft dit voorjaar een herstart met een nieuwe, zeer ervaren horecaondernemer uit Leeuwarden.

LEEUWARDEN (NL) – Uit onderzoek blijkt dat het aantal fulltime banen (banen van minimaal 15 uur) in Fryslân van april 2011 tot april 2012 met 0,8% is afgenomen. Na de krimp van 1,7% in 2010 heeft het herstel in 2011 (0,4%) in de periode april 2011 tot april 2012 dus niet doorgezet. Het totaal aantal fulltime banen daalde met 1790 banen tot een totaal van 227.375. Er zijn nog geen cijfers voor de periode april 2012-april 2013. Die zullen naar verwachting veel slechter zijn.

De werkgelegenheidsontwikkeling verschilde sterk per sector. De bouwsector kende tussen april 2011 en april 2012 een verlies van 1130 fulltime banen. Dit betekende een krimp van 6% van de werkgelegenheid in de Friese bouwsector. Binnen de horeca, financiële instellingen, het onderwijs en bij de overheid was sprake van een krimp van meer dan 2% van de werkgelegenheid. De sectoren landbouw, industrie, handel en vervoer kenden een klein banenverlies. De grootste sector in Fryslân, de gezondheidszorg, kende zowel relatief als absoluut de grootste banengroei. Het aantal banen van minimaal 15 uur in de Friese gezondheids- en welzijnszorg nam met 1240 toe tot een totaal van 37.980, een groei van 3,4%. Ook binnen de dienstverlening en bij de nutsbedrijven groeide de werkgelegenheid licht. De totale toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in Fryslân nam met 0,6% af.

Verschillen tussen gemeenten
Bij 19 van de 27 Friese gemeenten was sprake van een dalende werkgelegenheid. Van de 5 grootste gemeenten kenden Smallingerland en Heerenveen een banenverlies. Het aantal banen in de gemeente Smallingerland kromp met 3,1%. De gemeente Heerenveen kende een klein verlies van 0,6%. Het werkgelegenheidspeil in Skarsterlân en Leeuwarden bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2011. De gemeente Súdwest Fryslân liet met 0,8% een kleine groei zien.

De toeristische sector in Friesland telt ruim drieduizend bedrijven en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 23.000 mensen. Dat is elf procent van de werkgelegenheid in Friesland. In werkelijkheid hangt veel meer werkgelegenheid samen met toerisme, zoals de jachtbouw, tentoonstellingen als Boot Holland in WTC Expo in Leeuwarden en quadverhuur in Oosterwolde (http://www.quadsforall.nl). De toeristische sector in Friesland telt ruim drieduizend bedrijven en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 23.000 mensen. Dat is elf procent van de werkgelegenheid in Friesland. In werkelijkheid hangt veel meer werkgelegenheid samen met toerisme, zoals de jachtbouw, tentoonstellingen als Boot Holland in WTC Expo in Leeuwarden en quadverhuur in Oosterwolde (http://www.quadsforall.nl).
De toeristische sector in Friesland telt ruim drieduizend bedrijven en biedt werkgelegenheid aan ongeveer 23.000 mensen. Dat is elf procent van de werkgelegenheid in Friesland. In werkelijkheid hangt veel meer werkgelegenheid samen met toerisme, zoals de jachtbouw, tentoonstellingen als Boot Holland in WTC Expo in Leeuwarden en quadverhuur in Oosterwolde (http://www.quadsforall.nl).

Provincie Fryslân onderzoekt jaarlijks de werkgelegenheid in Fryslân door middel van een enquête onder Friese bedrijven. Hiermee wordt de werkgelegenheid bepaald op 1 april van dat jaar. De resultaten voor 1 april 2012 zijn nu bekend. De cijfers zijn de Friese bijdrage aan het landsdekkende werkgelegenheidsregister (LISA). De cijfers worden onder meer gebruikt voor provinciaal en gemeentelijk beleid. Voor meer informatie en/of het opvragen van werkgelegenheidscijfers kunt u mailen naar wgr@fryslan.nl

Info: www.frieslandholland.nl