Vakantiehuizen en zeilschepen in beeld bij woningzoekenden

Vakantiehuizen en zeilschepen in beeld bij woningzoekenden

Publicatiedatum: 19 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Enorm tekort aan woningen in Friesland

Vakantiewoningen zouden de woningnood kunnen verlichten. Er zijn in Friesland zelfs al vakantiestadjes met alles erop en eraan, zoals Esonstad (Anjum, Oostmahorn).
Vakantiewoningen zouden de woningnood kunnen verlichten. Er zijn in Friesland zelfs al vakantiestadjes met alles erop en eraan, zoals Esonstad (Anjum, Oostmahorn).

LEEUWARDEN (NL) – Het aantal inwoners in Fryslân neemt tot 2025 met 7.000 toe tot 654.000. Het aantal huishoudens neemt tot 2030 eveneens toe met 22.000 tot 303.000. In beide gevallen vlakt de groei geleidelijk af en slaat op genoemde jaartallen om in een afname. Deze ontwikkeling is te lezen in de nieuwe provinciale bevolkingsprognose.

Als afgeleide van de huishoudensontwikkeling voorspelt de prognose ook de trendmatig te verwachten ontwikkeling in de woningvraag. In de periode 2010-2020 zal de woningvraag met zo’n 14.400 woningen toenemen; dit is 1.440 woningen per jaar. De woningvoorraad is echter, als gevolg van de crisis, sinds 2009 niet meer met dit aantal gegroeid. De gemiddelde netto toename lag in de periode 2009-2011 op 1.225.
Het provinciaal bestuur in Leeuwarden: “Dit betekent dat er te weinig woningen worden gebouwd, waardoor starters en andere woningzoekenden hun woonwensen hebben moeten aanpassen aan het beschikbare woningaanbod.”

In het ruim van een historisch zeilschip kun je prima wonen.
In het ruim van een historisch zeilschip kun je prima wonen.

Gevolgen
Het verschijnen van de prognose vormt voor de provincie nu geen aanleiding om beleidswijzigingen op het vlak van wonen door te voeren. Gedeputeerde Staten hebben vorig jaar op basis van een concept van deze prognose in hun afspraken met de regio’s en gemeenten al rekening gehouden met de komende bevolkingsdaling.

Doel bevolkingsprognose
De provincie maakt regelmatig trendprognoses naar de bevolkingsomvang en de woningbehoefte in Fryslân. Dergelijke trendprognoses zijn een basis voor het provinciaal beleid. Ook gemeenten nemen de verwachtingen mee in hun beleidsprogramma’s op diverse thema’s, zoals wonen, onderwijs en voorzieningen.