Provincie Fryslân discrimineert bootverhuurders: Alleen HISWA-leden op haar boekingssite

Provincie Fryslân discrimineert bootverhuurders: Alleen HISWA-leden op haar boekingssite

Juristen buigen zich over gedwongen winkelnering door Merk Fryslân

Provincie Fryslân discrimineert bootverhuurders:
Alleen HISWA-leden op haar boekingssite

Lemmer aan het IJsselmeer, een favoriete bestemming van huurders van een motor- of zeiljacht.

LEEUWARDEN (NL) – Friese bootverhuurders die niet lid zijn van de HISWA, en niet het boekingssysteem van de HISWA gebruiken, kunnen hun boten niet gratis op de website  van de provincie Fryslân plaatsen. HISWA-leden daarentegen wel. Saillante details: de meesten van de 300 bootverhuurders in Friesland zijn niet lid van de HISWA en een toenemend aantal sluit zich aan bij concurrent NJI.

Het 100% gesubsidieerde marketingbureau van de provincie, Merk Fryslân, blijkt “stilletjes” een exclusieve deal te hebben gesloten met HISWA Vereniging in Amsterdam. Dit is één van de belangenorganisaties van watersportbedrijven in Nederland. Ook heel apart: het logo van de HISWA prijkt zelfs als enige op de site van de overheid.

De crux
De meeste bootverhuurders hebben een eigen boekingssysteem of huren een van een gespecialiseerd softwarebureau. In Friesland zijn wel 300 professionele bootverhuurders actief. Als ze lid worden van de HISWA kunnen ze zonder meer op de site van de provincie, maar de veelal kleinere bedrijven vinden het lidmaatschap veel te duur en hebben al fors geïnvesteerd in een ander boekingssyteem.

Deal
Een grote jachtverhuurder in Sneek kwam achter de deal en sloeg alarm bij Merk Fryslân. Toen die hem niet van dienst kon zijn, deed hij een beroep op zijn belangenorganisatie NJI.
Jan Ybema is de manager van de HISWA voor de regio Noord en de directeur van Merk Fryslân is Martin Cnossen. Namens hen voert Bouke Kors, de manager online & digital van de stichtingen Merk Fryslân en Kulturele Haadstêd, de discussie met de protesterende Sneker bootverhuurder en zijn Friese softwareleverancier, ook een concurrent van de HISWA. Er is ook een jurist ingeschakeld die de zaak onder de loep neemt.
Merk Fryslân stelde zich in eerste instantie arrogant op, wetende dat het een stichting is die zich veel meer kan permitteren dan de provincie en selectief kan zijn. Maar omdat de stichting gevoed wordt met geld van de overheid en voor een select commercieel gezelschap een parkeerplaats van de overheid, de website van de provincie, gebruikt, denken specialisten een punt te hebben.

Beschuldigingen
Op de bootverhuursite van de provincie staan al een zomer lang maar 16 HISWA-leden, waaronder één zeilschool. Het overgrote deel van de Friese bootverhuurders zou bewust, ten voordele van de HISWA-leden, buiten beeld zijn gehouden. Dat wordt nu onderzocht. Uit correspondentie met sitemanager Kors blijkt dat Merk Fryslân technisch gezien geen enkele rekening heeft gehouden met andere belangengroeperingen dan de HISWA. Het HISWA boekingssyteem blijkt tot heden niet compatible te zijn met systemen van andere merken.
Gedwongen winkelnering, ongelijke behandeling, concurrentievervalsing, oneigenlijk gebruik van faciliteiten van de overheid en misbruik van gemeenschapsgeld luiden enkele beschuldigingen.
Achter de schermen proberen diverse concurrerende organisaties de voorkeursbehandeling van de HISWA via ambtelijke en juridische ongedaan te maken nu Merk Fryslân bedrijven, die niet lid zijn van de HISWA, niet kan faciliteren. Een concurrent van de HISWA is de NJI (Nederlandse Jachtbouw Industrie), een ook in Friesland groeiende branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. Jachtbouwers en ook jachtverhuurders met bouwactviteiten zijn vaak lid van de NJI.

Meer info:
https://boothuren.friesland.nl/
www.hiswa.nl/brancheorganisatie
www.jachtbouw.nl  (Nederlandse Jachtbouw Industrie)

Friesland Holland Travel Guide & Tourist Atlas en kaart bestellen?
www.frieslandhollandwebshop.nl

Vakantiebestemming Friesland Holland (Best in Travel 2018 volgens Lonely Planet):
www.provinciefriesland.frl

Arrangementen van bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief