Provincie Fryslân stelt puinruimer aan en start nieuwe promotiecampagne

Provincie Fryslân stelt puinruimer aan en start nieuwe promotiecampagne

Publicatiedatum: 29 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Nieuw marketingbureau niet meer uitsluitend voor bevordering toerisme

Hij moet orde op zaken stellen: Alvin Sibbald.
Hij moet orde op zaken stellen: Alvin Sibbald.

LEEUWARDEN (NL) – De provincie Fryslân houdt opruiming na de teloorgang van Fryslân Marketing. Zij gaat de activiteiten samenvoegen van Beleef Friesland (tijdelijke stichting die de taken van Fryslân Marketing vervult), Tourist Info Fryslan (de voormalige VVV Fryslân) en Fan Fryslân (een promotieactiviteit op initiatief van Commissaris van de Koningin John Jorritsma).
Het nieuw te vormen marketingbureau moet efficiënter werken, effectiever zijn en mag zich niet meer alleen op het toerisme richten. Wonen en bedrijvigheid worden voortaan ook intensief vermarkt.

Marketingman Alvin Sibbald, afkomstig uit de stal van Jorritsma, moet nu puinruimen en nieuwbouw plegen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries: “Fryslân verdient een ijzersterke en goed georganiseerde instelling die de regiomarketing verzorgt. Wij zijn per slot van rekening de mooiste provincie van Nederland. Om de organisatie voor elkaar te krijgen heeft de provincie Fryslân een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker moet het gewenste takenpakket voor een brede regiomarketing van Fryslân schetsen. De procedure is in nauwe samenwerking met de Raden van Toezicht van Beleef Friesland en Tourist Info Fryslân verlopen.

Toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries startte 28 maart 2013 in het Wouda stoomgemaal in Lemmer een nieuwe campagne van Beleef Friesland op. Het onafhankelijke bureau voor toerisme Friesland Holland participeert daar ook in.
Toerismegedeputeerde Jannewietske de Vries startte 28 maart 2013 in het Wouda stoomgemaal in Lemmer een nieuwe campagne van Beleef Friesland op. Het onafhankelijke bureau voor toerisme Friesland Holland participeert daar ook in.

Daarbij is de keuze gevallen op Alvin Sibbald. Hij was eerder directeur Marketing van De Friesland Zorgverzekeraar en projectleider van Fan Fryslân. Zijn eindadvies moet in juni 2013 zijn afgerond. Wij verwachten daarna zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan tot het daadwerkelijk bouwen van het organisatiemodel. Het doel is deze nieuwe organisatie uiterlijk op 1 januari 2014 operationeel te hebben en liever nog eerder. De bestaande organisaties zullen tegelijkertijd op gepaste wijze worden afgebouwd of ingevlochten.”

Info: www.beleeffriesland.nl
www.fanfryslan.nl
www.frieslandholland.nl