Middeleeuws poortgebouw staat op instorten

Middeleeuws poortgebouw staat op instorten

Publicatiedatum: 29 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Slecht voegwerk

Het poortgebouw van Uniastate staat op instorten.
Het poortgebouw van Uniastate staat op instorten.

BEARS (NL) – De meer dan 600 jaar oude Poarte fan Bears in Bears (Littenseradiel), de poort die ooit hoorde bij de stins van de Friese adellijke familie Unia, staat op instorten.

Volgens de Monumentenwacht moet de poort bij de ijzeren luchtspiegeling van de voormalige Uniastate, nog dit jaar gerestaureerd worden. Het voegwerk van de gevels is niet in orde; het verweert snel. Vorig jaar werd al dik 35.000 euro aan restauratie gespendeerd, nu moet de gemeente Littenseradiel er weer een dergelijk bedrag voor uittrekken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed past ook nog eens bijna 12.000 euro. Weer en wind teisteren het slechte voegwerk.

Uniastate
Van Unia is een uit 1336 stammend geslacht van grietmannen (burgemeesters) en officieren.
Uniastate bestaat uit een stalen luchtspiegeling van de oude state, de nog originele Poarte en de Tsjerke van Bears, eigendom van De Stichting Alde Fryske Tsjerken. De “tsjerke” is een zeer bezienswaardig bezoekerscentrum met een bijzonder interieur.

Dit stalen skelet geeft de contouren weer van de oude state.
Dit stalen skelet geeft de contouren weer van de oude state.

Er is een doorlopende expositie te zien van Staten en Stinzen in Fryslân en een mediatheek. In de kerk is een tentoonstelling over de eerste Friese steenhuizen (stinzen) en kasteeltjes (staten) en hun bewoners. In de mediatheek kan de bezoekers onderzoek doen en publicaties over stinzen en staten inzien.

Info: www.uniastatebears.nl/index.php