Seedykstertoer centraal in Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Seedykstertoer centraal in Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Publicatiedatum: 29 september 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Seedykstertoer centraal in Unesco Werelderfgoed Waddenzee

Gevarieerde infodag over het Noorderleech

Het Noorderleech, gefotografeerd door Henk de Vries, ecoloog en adjunct-directeur van It Fryske Gea
Het Noorderleech, gefotografeerd door Henk de Vries, ecoloog en adjunct-directeur van It Fryske Gea www.itfryskegea.nl

MARRUM (NL) – Op zaterdag 9 oktober 2010 organiseert de Frjentsjer Universiteit in de Koornbeurs in Franeker een lezing over het Noorderleech. Als spreker op deze collegadag is uitgenodigd de ecoloog Henk de Vries, adjunct-directeur van ‘t Fryse Gea. ‘s Middags is er een excursie naar de Seedykster Toer in Marrum.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er grote veranderingen gaande in een deel van wat als de grootste aaneensluitende vastelandkwelder in West-Europa wordt bestempeld. Dat het waddengebied van grote betekenis is voor onze planeet, bewijst de recente erkenning van het gebied als werelderfgoed door de Unesco. Wat ooit bedoeld was als landbouwgrond – de landaanwinning in het Noorderleech – is nu een gebied geworden, waar de natuur zijn gang kan gaan. Dit 4000 hectare groot gebied wordt beheerd door It Fryske Gea, dat tachtig jaar geleden werd opgericht. Ecoloog Henk de Vries zal tijdens zijn lezing uiteenzetten hoe dit proces van landbouwgrond naar kweldergebied verloopt, welke hindernissen er genomen moeten worden en in hoeverre flora en fauna vrij spel hebben in dit unieke buitendijks kweldergebied.

Het Noorderleech, gefotografeerd door Henk de Vries, ecoloog en adjunct-directeur van It Fryske Gea

Het Noorderleech, gefotografeerd door Henk de Vries, ecoloog en adjunct-directeur van It Fryske Gea

Het Noorderleech, gefotografeerd door Henk de Vries, ecoloog en adjunct-directeur van It Fryske Gea www.itfryskegea.nl

Geef je nu op!

Het programma begint om 10.00 uur. Na de lezing en de koffietafel vertrekt er een bus naar de Seedykster Toer (Marrum). Aldaar heeft men uitzicht over het Noorderleech, wordt het Juttersmuseum bezocht (met uitleg van Leendert Ferwerda) en behoort een wandeling buitendijks tot de mogelijkheden. Opgave bij Monte Hallema in Franeker 0517-390 858 of mhallema@hetnet.nl

Info: www.itfryskegea.nl
www.seedykstertoer.nl