Skûtsjesilen: dagelijks stront aan de knikker

Skûtsjesilen: dagelijks stront aan de knikker

Publicatiedatum: 20 maart 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Schippers hebben het roer dwars in de bek en besturen staan vaak met de kloten voor het blok

Skûtsjesilen: dagelijks stront aan de knikker

Een bemanningslid aan het spit, tussen twee tjalken. De roerganger van het rechter skûtsje slaat een bemanningslid van het voorliggende schip aan de haak. Romeinser kan niet. Fotografie Marten Sandburg.
Een bemanningslid aan het spit, tussen twee tjalken. De roerganger van het rechter skûtsje slaat een bemanningslid van het voorliggende schip aan de haak. Romeinser kan niet. Fotografie Marten Sandburg.

LANGWEER (NL) – Nergens zoveel heibel als bij het Friese skûtsjesilen, wedstrijdzeilen met zware tjalken met verhoudingsgewijs onwijs veel zeil. Lees de Leeuwarder Courant maar. Schippers worden geroyeerd, bemanningsleden over boord gezet en besturen stappen op, meestal op het verkeerde moment. Voetballen is er niks bij. Dat is een sport voor mietjes. Skûtsjesilen is honderd keer woester, vooral als er niet gezeild wordt. Rugby komt er dicht bij.

Helaas slaagt er tot nu toe geen TV-ploeg in de trammelant in beeld te brengen, maar we weten dat POWNEWS op scherp staat. Naar Langweer hoeven ze niet meer. Nadat schipper Jaap Zwaga onlangs de koers helemaal kwijt was, het roer aan de wilgen hing, heeft de 42-jarige binnenvaartschipper Johannes Meeter het roer van het Langweerder stront-aan-de-knikker-schip overgenomen.
Meeter, deed ruimschoots ervaring op de raceplatbodems van Leeuwarden, Huzum (onderdeel van de Friese hoofdstad Ljouwert) en Bolsward alvorens hij in 2008 schipper werd op het skûtsje van Lemmer. De nieuwe schipper is niet de eerste Meeter die zeilt voor Langweer. Zijn “pake” (Fries voor grootvader) Lodewijk Meeter voer van 1965 tot 1968 voor de Langweerder commissie.

Daar kan geen scherp jacht tegenop. Fotografie: Robert Posthumus.

Als ze geen gelijk krijgen, schreeuwen skûtsjeschippers moord en brand. Fotografie: Albert Hendriks

Daar kan geen scherp jacht tegenop. Fotografie: Robert Posthumus. Als ze geen gelijk krijgen, schreeuwen skûtsjeschippers moord en brand. Fotografie: Albert Hendriks
Zie je nergens bij sportwedstrijden, alleen in Friesland: een altijd paraat zijnde ambulanceboot, scheurend van skûtsje naar skûtsje. Het wachten is op een drijvend ziekenhuis. Fotografie: Albert Hendriks

Zie je nergens bij sportwedstrijden, alleen in Friesland: een altijd paraat zijnde ambulanceboot, scheurend van skûtsje naar skûtsje. Het wachten is op een drijvend ziekenhuis. Fotografie: Albert Hendriks

Turbulentie
De Stichting Skûtsjes Doniawerstal, eigenaar van de Langweerder skûtsjes “Twee Gebroeders” en het SKS skûtsje “Ut ‘e Striid, verklaart bij monde van voorzitter Robert van der Werf
“zeer content te zijn met de benoeming van Johannes Meeter en hoopt na een turbulente periode weer in een rustiger vaarwater te komen.” Rustiger vaarwater? Dat zou jammer zijn.

Info: www.powned.tv/programmas/pownews.html
www.skutsjesilen.nl/
www.ifks.nl/