Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden

Publicatiedatum: 1 december 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

In 2017 grootse viering 400 jaar stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden
Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden

BOLSWARD (NL) – De afgelopen maanden heeft de gemeente Súdwest-Fryslân met de drie Bolswarder musea, het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japicxhûs en de Oudheidkamer, én de bibliotheek gesproken over de nieuwe functie van het Stadhuis. Het stadhuis moet weer dé ontmoetingsplek van Bolsward en een toeristische topattractie worden. Het moet voor fietsers en boottoerusten het startpunt worden om Bolsward en omgeving verder te ontdekken. De provincie Fryslân heeft in het voorjaar geld toegezegd voor deze plannen. Súdwest-Fryslân vraagt nu om dat geld daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Het ontwerp ligt er in grote lijnen. De komende maanden werken bovenstaande partijen deze plannen verder uit. Wethouder Mirjam Bakker: “We onderzoeken hoe we het stadhuis het beste kunnen exploiteren. De verhalen over het historische stadhuis en over het bijzondere van Bolsward staan in de plannen van het stadhuis centraal. In het complex zijn straks verschillende activiteiten, zoals kleine theatervoorstellingen, lezingen en doen we aan educatie. Maar ook is er het gemeenteloket, kun je er trouwen, kun je boeken lenen, studeren, of gezellig een kop koffie drinken. We willen er verhalen vertellen over Bolsward, over mensen die belangrijk zijn geweest voor de stad en bijzondere gebeurtenissen. Maar ook over de Friese taal, onze eigen cultuur. En dat doen we met moderne middelen.”

Herinrichting in jubilieumjaar klaar
Mevrouw Bakker: “Om de plannen uit te kunnen voeren, moeten we het gebouw anders inrichten en vormgeven. De toegankelijkheid moet beter. Ruimtes worden zo ingericht dat ze voor meerdere functies geschikt zijn. Het monumentale karakter blijft hierbij uiteraard in stand. Bij de centrale ontmoetingsplek die het stadhuis moet gaan worden mag ook een mooi plein niet ontbreken. Het Raadhuisplein willen we ook opnieuw inrichten.”
In 2017, als het in 1617 gereedgekomen stadhuis 400 jaar bestaat, moet de herinrichting voltooid zijn.

Meer info Bolswarder musea: www.titusbrandsmamuseum.nl/nieuw/
www.gysbertjapicx.nl/
www.museumfederatiefryslan.nl/musea/10881
Biermuseum Us Heit: www.bierbrouwerij-usheit.nl/over-de-brouwerij/geschiedenis/

[widgetkit id=23]

Het Stadhuis van Bolsward is een voormalig gemeentehuis, gebouwd tussen 1614 en 1617. Het verving een gebouw uit 1474. De ontwerper en bouwmeester is Jacob Gysbert, de vader van de Friese dichter Gysbert Japicx. In het souterrain bevond zich ook een waag en was daardoor één van de waaggebouwen in Friesland die in een stadhuis was gevestigd. Er hangt nog een grote weegschaal. Onder de zolder van de toren bevindt zich een Oudheidkamer. In de periode 1892 tot 1895 werd het stadhuis gerestaureerd naar een plan van de Rotterdamse architect Jan Verheul. Sinds Bolsward in 2011 is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek) is het gebouw niet meer in gebruik als gemeentekantoor.