Fryslân Fan Jos Pâques

Fryslân Fan Jos Pâques

Publicatiedatum: 1 december 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Jos Pâques

Jos Pâques uit Balk.
Jos Pâques uit Balk.

BALK (NL) –Internationaal zakendoen is werken met mensen, passie en lef hebben, meedoen aan handelsmissies, vertrouwen hebben in jezelf en potentiële afnemers, talen en culturen kennen en om kunnen gaan met fikse tegenslagen. Blijf anders maar thuis. Dat was in het kort de boodschap die de internationaal actieve ondernemer Jos Paques van Paques afvalwaterzuivering in Balk donderdag 27 november 2014 achterliet in het World Trade Center in Leeuwarden.

Daar waren 300 Friese ondernemers, ambtenaren en medewerkers van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland bijeen voor de opstelling van een aanvalsplan ‘Internationaal Ondernemen’ voor de provincie Fryslân. Friesland ligt ver achter bij andere provincies, wat export betreft. Er is nu € 10 miljoen beschikbaar voor een inhaalslag. Het geld komt van de winst op de verkoop Friese aandelen van NUON Energy aan de Zweedse energiereus Vattenfall AB.

Jos Pâques staat vierkant achter Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, al wist hij niet waar het logo op de muts (LWD2018) voor stond. Links Sylvya Kerklaan van de organisatie en rechts Karin Veldhuizen van Watersportcamping Heeg. Ze ontmoetten elkander tijdens het symposium ‘Internationaal ondernemen in één dag’ in het WTC congrescentrum in Leeuwarden, 27 november 2014.
Jos Pâques staat vierkant achter Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018, al wist hij niet waar het logo op de muts (LWD2018) voor stond. Links Sylvya Kerklaan van de organisatie en rechts Karin Veldhuizen van Watersportcamping Heeg. Ze ontmoetten elkander tijdens het symposium ‘Internationaal ondernemen in één dag’ in het WTC congrescentrum in Leeuwarden, 27 november 2014.

Paques Balk
In 1960 richtte Johan Pâques een bedrijf op dat producten, o.a. torensilo’s, aan boeren in het noorden van Nederland, verkocht. Zijn zoon en huidig eigenaar Jos Pâques kwam snel daarna in het bedrijf – eerst alleen om een paar weken te helpen – en nam in 1971 het directeurschap over. Tegenwoordig is hij lid van de Raad van Commissarissen.

In de vroege jaren greep Paques iedere kans aan die zich voordeed, maar de belangrijkste activiteit van het bedrijf was het bouwen van opslagsilo’s voor de landbouw. In het midden van de jaren zeventig had het bedrijf een omzet van enkele miljoenen. Toen de energiecrisis toesloeg wilde echter niemand meer silo’s kopen. Dat was het moment waarop Paques Silobouw bijna van de ene op de andere dag veranderde in Paques Energy and Environment, en in 1978 werd de eerste mestvergistingsinstallatie verkocht. Een ontmoeting in 1980 met dr. Gatze Lettinga van de Universiteit van Wageningen zou de richting van het bedrijf voorgoed veranderen. Dr. Lettinga werkte aan de ontwikkeling van een anaeroob proces voor de behandeling van organisch verontreinigd water. Een werknemer van Paques, Sjoerd Vellinga, wist zijn innovatieve ideeën om te zetten in industriële ontwerpen. Deze ontwerpen worden nog steeds verkocht over de hele wereld. Vanaf 1983 richtte Paques zich voor 100% op anaerobe waterbehandeling.
In 1990 kwam prof. Cees Buisman bij het bedrijf werken en voegde de opkomende zwaveltechnologie aan het productassortiment van Paques toe. Hierdoor konden processen worden ontwikkeld waarbij zware metalen uit afval worden verwijderd. Dit leidde tevens tot een langdurige samenwerking met Shell Global Solutions.

Jos Paques: “Paques zal blijven investeren in nieuwe technologieën, procesonderzoek blijven combineren met praktische toepassingen en blijven samenwerken met kennisinstituten en klanten om oplossingen te vinden voor een wereld die steeds meer hulpbronnen nodig heeft.”

Energie uit afvalwater tijdens zuivering
Paques helpt internationaal bedrijven en gemeenten een bijdrage te leveren aan de belangrijkste uitdagingen van deze tijd, namelijk vermindering van de water- en koolstofvoetafdrukken en terugwinning van waardevolle hulpbronnen. Paques doet dit door ingenieuze anaerobe waterzuiveringssystemen te ontwikkelen die energie uit afvalwater produceren en tegelijkertijd het water zuiveren en hergebruik van water mogelijk maken. Het tijdens het zuiveringsproces geproduceerde biogas is een bron van groene energie, een onderwerp dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt.

Meer info: www.paques.nl