Steeds meer bruggen en sluizen doorlopend open!

Steeds meer bruggen en sluizen doorlopend open!

Publicatiedatum: 8 mei 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Varen in Friesland zonder ergernis

Steeds meer bruggen en sluizen doorlopend open!

 

LEEUWARDEN (NL) – Na een eeuw ergernis is het roer om: de provincie Fryslân laat de twee pauzes in de bediening van de provinciale bruggen- en sluizen in het vaarseizoen vervallen. Het gaat zowel om de pauzes door de week als op zondagen.

Sinds april 2014 zijn de pauzes bij alle provinciale en bij meerdere gemeentelijke bruggen en sluizen afgeschaft. Een overzicht hiervan staat op www.fryslan.nl/bedieningstijden. Deze informatie komt ook op de Watersport app te staan. Deze app biedt onder andere actuele informatie over brugtijden. De app is te downloaden via www.fryslan.nl/watersport

De maatregel komt tot stand met inzet en medewerking van alle beheerders van bruggen en sluizen in Fryslân. Provincie en gemeenten zetten zich samen in om ook de pauzes bij de resterende gemeentelijke bruggen en sluizen nog dit vaarseizoen te laten vervallen. Het bedienend personeel staat positief tegenover de afschaffing van de pauzes. Pauzes brengen zij veelal door op de brug zelf. Van een grote verandering is geen sprake.

Info: www.fryslan.nl/bedieningstijden
www.fryslan.nl/watersport