Súdwest Fryslân bevordert het toerisme niet met haar enggeestig pr-beleid

Súdwest Fryslân bevordert het toerisme niet met haar enggeestig pr-beleid

Publicatiedatum: 13 Mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Súdwest Fryslân bevordert het toerisme niet met haar enggeestige politiek

De gemeente Súdwest Fryslân stuurt Friestalige persberichten over activiteiten van het gemeentebestuur die het toerisme moeten bevorderen, zoals over de zeer bezoekwaardige festiviteiten rond het 300-jarig bestaan van houtzaagmolen De Rat in IJlst, zaterdag aanstaande*. Friestalig en niet tweetalig, bijvoorbeeld ook in het Nederlands.

Ik zit er niet mee, ik beheers de Friese taal. Maar journalisten die het Fries niet machtig zijn — en dat is het geval bij 99,9% van de persmensen in het binnen- en buitenland — laten het bericht dus links liggen. Ook veel Friese journalisten hebben grote moeite met het Fries, zo is algemeen bekend. Mijn collega’s van de bekende dagbladen spreken — in de provincie — allemaal Nederlands met me, terwijl ik altijd in het Fries begin.

Het maakt het gemeentebestuur van Súdwest Fryslân blijkbaar niets uit of er nationaal of internationaal aandacht aan de mooie molen van IJlst (Drylts) wordt geschonken, of er toeristen komen. Als burgemeester en wethouders en de Friese taalradicalen maar hun feestje kunnen vieren. Op onze kosten.

In toeristische attracties en VVV-kantoren in Súdwest Fryslân wordt een godsvermogen aan subsidies gepompt, er worden allerlei belastingen bij recreatiebedrijven geheven, waaronder toeristenbelasting. Dat is prima, maar zorg dan ook voor rendement. Investeer niet alleen in het belangrijke cultuurgoed Fries, maar ook in communicatie met het “buitenland”. Dat doe je in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal. Het gaat niet zó goed met het toerisme in de Zuidwesthoek dat de gemeente zich een onhoffelijk communicatiebeleid kan permitteren.

Het Fries: fastfood of delicatesse?

Anti-Nederlandse, ongastvrije krachten, onder andere van de FNP, de Fryske Nasjonale Partij, steken steeds vaker de kop op. In plaats van het Fries stijlvol te serveren, duwen ze het Fries bij niet-Friestalige inwoners van Fryslân en haar gasten met geweld door de strot. Net als Franse mesters doen met voer voor ganzen en eenden om snel en veel ‘foie gras’, vette ganzen- en eendenlever, te verkrijgen. Als je dat ziet, vind je foie gras geen delicatesse meer. FNP’ers en andere Friese taalfundamentalisten maken van het Fries goedkoop fastfood. Toeristen krijgen taalobesitas; ze moeten straks afvallen in een gastvriendelijker regio, maar daar liggen die engdenkende politici niet wakker van. Allah zij dank vormen nuchtere en hoffelijke Friezen nog een grote meerderheid.

Een beauty: Miss Friesland 2011, Mary-Anne Kammeron.
Een beauty: Miss Friesland 2011, Mary-Anne Kammeron.

Goed mis(s)

De FNP denkt ook te weten hoe een Miss Friesland eruit moet zien. De nieuwe schoonheidskoningin van 2011, de 18-jarige studente en dansdocente Mary-Anne Kammeron uit Heerenveen, is niet blond, niet dom, niet sloom, maar beerenburgbruin, pienter en vol temperament.

Het raadslid voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) Jochum Meester in de gemeente Skarsterlân (Joure) liet zich via Twitter ontvallen dat er weinig Fries in en aan de Surinaamse zou zitten. De Diepfries zit er mooi naast, want de Fries sprekende studente Media en Entertainment aan de Stenden Hogeschool in Ljouwert heeft meer Fries gastheerschap en gevoel op zak dan menig FNP’er.

 

Tip

Gezien de reacties van de “ware Friezen” is het blanke Friezen niet aan te raden in de zon te gaan liggen, want voor ze het weten worden ze door hun eigen overheid in een asielzoekerscentrum in Ter Apel gebonjourd. En dat is over de grens.

Albert Hendriks, directeur
Friesland Holland Tourist Information & Travel Service
www.frieslandholland.nl en www.frieslandhollandtravel.nl

 

Houtzaagmolen De Rat is 300 jaar in bedrijf. Zaterdag 14 mei 2011 worden in de molen, van ’s morgens tien tot ’s nachts twaalf uur, zaagdemonstraties gegeven en rondvaarten met een skûtsje en pramen gehouden.

Houtzaagmolen De Rat is 300 jaar in bedrijf. Zaterdag 14 mei 2011 worden in de molen, van ’s morgens tien tot ’s nachts twaalf uur, zaagdemonstraties gegeven en rondvaarten met een skûtsje en pramen gehouden.

Houtzaagmolen De Rat is 300 jaar in bedrijf. Zaterdag 14 mei 2011 worden in de molen, van ’s morgens tien tot ’s nachts twaalf uur, zaagdemonstraties gegeven en rondvaarten met een skûtsje en pramen gehouden.

Houtzaagmolen De Rat is 300 jaar in bedrijf. Zaterdag 14 mei 2011 worden in de molen, van ’s morgens tien tot ’s nachts twaalf uur, zaagdemonstraties gegeven en rondvaarten met een skûtsje en pramen gehouden.

Houtzaagmolen De Rat is 300 jaar in bedrijf. Zaterdag 14 mei 2011 worden in de molen, van ’s morgens tien tot ’s nachts twaalf uur, zaagdemonstraties gegeven en rondvaarten met een skûtsje en pramen gehouden. Info molen: www.houtzaagmolenderat.nl

Foto 5:

 

* Het Friestalige persbericht van de gemeente Súdwest Fryslân over het jubileumfeest van ‘De Rat’ dat zaterdag 14 mei 2011 wordt geopend:

Snits, 9 maaie 2011

Houtseachmole De Rat yn Drylts 300 jier

Houtseachmole De Rat yn Drylts fiert dit jier it 300-jierrich bestean. Wigle Sinnema, wethâlder fan kultuer fan de gemeente Súdwest Fryslân jout sneon 14 maaie om 10.00 oere tegearre mei Aucke van der Werff, foarsitter fan Stichting Houtzaagmolen De Rat, boargemaster fan de Noardeastpolder en âld-wethâlder fan Wymbritseradiel it startsein foar de feestlikheden rûnom dit bysûndere jubileum.

Oant koartlyn waard oannaam dat de mole boud wie foar 1683. Út resint bouhistoarysk ûndersyk troch Van Reeuwijk bouwmeesters (yn opdracht fan gemeente Súdwest Fryslân) docht bliken dat de mole dit jier eksakt 300 jier bestiet. In dendrogronologysk ûndersyk, argyfûndersyk en in ynskripsje yn it byntwurk fan de mole is fêst komme te stean dat de mole De Rat yn 1711 boud is en in opfolger is fan in eardere mole. Alle reden om dit jubileum te fieren

Ekke Atsma en Wopke Huitema liede mei harren Belgyske hynders de foarsitter en wethâlder moarns nei de iepeningsseremoanje. Dan wurdt it boujier fan de mûne sichtber makke en giet de spesjaal makke flagge yn top.

It jubileum sneon 14 maaie is op deselde dei as de Nasjonale Moledei. De mole is de hiele dei iepen foar publyk. Eltsenien is fan herte wolkom om fergees del te kommen. Mûnder Simon Jellema en de frijwilligers fersoargje seachdemonstraasjes fan moarns tsien oere oant tolve oere nachts. Jûns is de mole feestlik ferljochte.

Dêrneist kinne minsken in rûnfeart meitsje mei Johannes Hobma op syn skûtsje Dankbaar¬heid. Ekke Atsma en Wopke Huitema fersoargje rûnritten mei harren Belgyske hynders. Ek is der in optreden fan de lûkharmoanikaklub út Blauhûs, kinne minsken rûnfearten meitsje mei de molepream. Boppedat is de autentike Dryltser molkskou oanwêzich. Ek hjir kinne rûnfearten mei makke wurde.

Noat foar de redaksje

Jo binne fan herte útnoege om by de iepening oanwêzich te wêzen.

Wat:                        Startsein feestlikheden 300-jierrich jubileum Mole De Rat
Wannear:            Sneon 14 maaie, 10.00 oere
Wêr:                        Houtseachmole De Rat yn Drylts
Wa:                        Ynlieding troch ir. Gijs van Reeuwijk oer it bouhistoarysk ûndersyk. Aucke van der Werff, Foarsitter fan de Stichting Houtzaagmolen De Rat, boargemaster fan de                                     Noardeastpolder en ald-wethâlder fan Wymbritseradiel en wethâlder Wigle Sinnema fan Súdwest Fryslân

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Kommunikaajse, Marco van der Meer, parsefoarljochter Gemeente Súdwest Fryslân, (0515) – 48 45 59.