Wereldwijd unieke groene sluis bij Stavoren moet voor zomer 2013 klaar zijn

Wereldwijd unieke groene sluis bij Stavoren moet voor zomer 2013 klaar zijn

Publicatiedatum: 20 mei 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Verbetering toegang Friese meren:

 

Bij het ontwerp van de nieuwe sluis, toerismegedeputeerde JanneWietske de Vries van de provincie Fryslân, toerismewethouder Maarten Offinga van de gemeente Sûdwest Fryslân (rechts) en Wijbrand Jan Attema van aannemer en prijswinnaar Ballast Nedam.
Bij het ontwerp van de nieuwe sluis, toerismegedeputeerde JanneWietske de Vries van de provincie Fryslân, toerismewethouder Maarten Offinga van de gemeente Sûdwest Fryslân (rechts) en Wijbrand Jan Attema van aannemer en prijswinnaar Ballast Nedam.

 

STAVOREN (NL) – Er komt een tweede sluis bij de Johan Frisosluis in Stavoren. Als Provinciale Staten op 15 juni 2011 akkoord gaan met het plan, gaat Ballast Nedam hier een groene en natuurlijke sluis bouwen.

Het nieuwe sluiscomplex kost inclusief de bouw van een informatiecentrum en twintig jaar onderhoud 19 miljoen euro. Met de nieuwe sluis moet er een einde komen aan de lange wachttijden voor watersporters in het hoogseizoen. Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte dit 18 mei 2011 bekend tijdens een goed bezochte informatieavond in Stavoren. “De sluis is straks dé toegangspoort van Fryslân,’ aldus een enthousiaste De Vries. Wethouder Maarten Offinga van de gemeente Súdwest Fryslan prees de provincie dat volgens hem met de nieuwe sluis “de deur voor recreanten wijd open zet”.

Verrast
Directeur Jack van den Berg van recreatieschap De Marrekrite reageerde gisteravond “aangenaam verrast” en zei, net als Douwe de Jong van de Watersportbond, het ontwerp “prachtig” te vinden. Voorzitter Geeske Visser van Stavers Belang, dat bewoners en middenstand van Stavoren vertegenwoordigt, sprak in een reactie van “een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat”. Ze verwacht, mede dankzij de bouw van een modern informatiecentrum, een toename van de recreatieve belangstelling voor Stavoren. Op haar initiatief kreeg het plan van de 150 aanwezigen een hartelijke ovatie.

Prijswinnaar
Ballast Nedam is door een deskundige jury uitgeroepen als winnaar van de prijsvraag, die de provincie in 2010 uitschreef. Bouwers en ontwerpers werd gevraagd met creatieve en duurzame oplossingen te komen voor het capaciteitsprobleem van de huidige Johan Frisosluis. Al jaren is in het zomerseizoen sprake van lange wachttijden voor de pleziervaart. Watersporters laten Stavoren daarom in toenemende mate links liggen.
De keuze is gevallen op het plan dat Ballast Nedam samen met Adviesbureau Interra in Joure heeft gemaakt. De nieuwe sluis maakt minimaal tot 2050 een einde aan de lange wachttijden voor watersporters die van het IJsselmeer Fryslân in willen en andersom. Het plan is volgens de jury verrassend en vernieuwend en scoort goed op belangrijke punten zoals duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Groene sluis
Ten zuiden van de huidige sluis uit de jaren ’60 komt een nieuwe sluiskolk. Bijzonder is dat deze tweede sluis niet de zoveelste ‘betonnen bak’ wordt, maar een groene en natuurlijke kolk met riet, een grastalud en afmeermogelijkheden. In het ontwerp is het bedieningsgebouw op ranke poten geplaatst. Aan de stadszijde is het complex voorzien van een bastion. Deze grondwal verwijst naar de tijd van de Hanzesteden en markeert de overgang tussen stad en landschap.

Informatiecentrum
Het plan voorziet ook in een informatiecentrum in de nieuwe groene kolk. Vanuit de kolk hebben watersporters direct zicht op het infocentrum dat op waterniveau is gesitueerd. Bezoekers van het centrum beleven de watersport en de bewegingen in de sluis van zeer dichtbij. Over de nadere invulling van het centrum zal de komende tijd worden overlegd. Duidelijk is dat het centrum informatie zal bieden over het gastvrije Fryslân en Het Friese Merenproject.

Duurzaam
Belangrijk bij de beoordeling van de ingezonden ontwerpen was de manier waarop de plannen rekening houden met het milieu. “Slimme – maar in de praktijk al bewezen – innovaties zullen het sluiscomplex energieneutraal maken,’”zegt projectleider Wijbrand Jan Attema van Ballast Nedam. “Zo voorzien zonnecollectoren het gehele complex van energie. Milieuvriendelijk is ook het (her)gebruik van materialen.”

Start bouw begin 2012
Het voorstel de capaciteitsuitbreiding conform het winnende plan van Ballast Nedam uit te voeren moet door Provinciale Staten nog worden goed gekeurd. Op 15 juni 2011 vindt de besluitvorming plaats. De eerste periode na de projectopdracht zal nodig zijn voor het doorlopen van procedures en het aanvragen van vergunningen. Ook zal het voorontwerp verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld waar het gaat om de nautische details van de sluis. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting begin 2012. De nieuwe tweede sluis zal voor de zomer van 2013 in gebruik genomen worden.

Meer informatie: www.fryslan.nl en www.friesemeren.nl . Daar vindt u ook een link naar de tekeningen en artist impressions van de nieuwe sluis.