Taalcursus 'Frysk voor buitenlanders'

Taalcursus “Frysk voor buitenlanders.” Geslaagd? Gratis visum voor Friesland!


Publicatiedatum: 10 november 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Taalcursus “Frysk voor buitenlanders.”
Geslaagd? Gratis visum voor Friesland en vakantievoordeelbon!
Bureau voor toerisme in actie voor “buitenlanders”

Frysk Fisum.
Klik op foto voor vergroting

WOLVEGA (NL) – Het bureau voor toerisme in Fryslân, Friesland Holland, trekt ten strijde tegen Friese bestuurders die het vertikken Nederlands te spreken als een minderheid hen niet verstaat. Ook absurd vindt directeur Albert Hendriks dat de PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Fryslân het Fries Museum op de vingers tikt omdat de receptie in het telefoonverkeer Nederlands en Engels gebruikt en geen Fries.

De kritiek op het “discriminerende” taalbeleid kwam Hendriks, een Drent die de Friese taal goed beheerst en dagelijks gebruikt, onlangs op een fikse reprimande van de provincie te staan.
Hij weigert zijn mening te herzien: “Het niets ontziende taalbeleid van de provincie inzake het Fries is onvriendelijk en ongastvrij en werkt contraproductief bij het behoud en de bevordering van de Friese taal en cultuur.”

Friezen juist heel gastvrij
De Friese gastvrouw of heer is juist heel hoffelijk en verwelkomt zijn of haar gasten in tal van talen, stelt Hendriks. “Heel veel Friezen, ik denk een grote meerderheid, onderschrijven het drammerige taalbeleid van de overheid helemaal niet, gelet op de vele steunbetuigingen die ik kreeg na een kritisch stuk in de Leeuwarder Courant van 12 oktober 2009. Sommige politici stellen zich keihard op wat de invoering van het Fries betreft en tonen daarbij een meedogenloze grijns.”

Taalcursus
Met een taalcursus voor “immigranten en vakantiegangers” protesteert de baas van het bureau voor toerisme op een ludieke manier tegen Fries “taalfundamentalisme”, zoals hij het gedwongen gebruik van het Fries en de verfriesing van plaats- en waternamen noemt. Hendriks is een voorstander van tweetaligheid, dus voor een verklaring en ondertiteling in het Nederlands.

Op de website www.frysknijs.nl kan men nu een cursus Fries volgen: toeristisch nieuws in het Fries met per regel ondertiteling in het Nederlands. Zie les 1. Via de link naar Omrop Fryslân televisie en radio kan men het Fries ook live ervaren. Het tweetalige nieuws wordt ook verspreid via digitale nieuwsbrieven van het bureau voor toerisme waarop men zich gratis kan abonneren.

Allochtonen en toeristen die kunnen aantonen dat zij na verloop van tijd Fries kunnen lezen, krijgen geheel gratis een op naam gesteld Frysk Fisum en een vakantievoordeelbon. Het visum is een paspoortachtig informatieboekje over Fryslân in vijf talen: Fries, Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Vakantievoordeelbon.
Klik op foto voor vergroting

Examen
Het examen bestaat uit een vertaling van onderstaande spreuk van de legendarische Friese verzetstrijder Grutte Pier, de rond 1500 levende boer Pier Gerlofs Donia uit Kimswerd (http://nl.wikipedia.org/wiki/Pier_Gerlofs_Donia).

“Bûter, brea, en griene tsiis;
wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.”

In oorlogen tussen Friesland en heersers uit Holland en het Duitse Sachsen (in 1498 werd Albrecht van Saksen gouverneur van Friesland) liet hij mensen deze zin nazeggen om er achter te komen of hij met een vriend of een vijand te doen had. De vertaling met haar of zijn postadres moet men sturen naar info@frieslandholland.nl

Info Friesland vakanties: www.frieslandholland.nl