Taalcursus 'Frysk voor buitenlanders'

Taalcursus ‘Frysk voor buitenlanders’

VOLG LES 1 EN SCOOR EEN VISUM EN EEN VAKANTIEVOORDEELBON

 

Parseberjocht:

Persbericht:

Poëzy yn it Fryske Skipfeartmuseum yn Snits

Poëzie in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek

Snein 15 novimber, om 15.00 oere is it Literêr Sirkwy yn it Skipfeartmuseum yn Snits (Kleinzand 14).

Zondag 15 november, 15.00 uur, is het Literêr Sirkwy in het Scheepvaartmuseum in Sneek(Kleinzand 14). 

Sân dichters sille dêr optrede, ûnder mear Job Degenaar, Hein Jaap Hilarides en Yva Hokwerda.

Zeven dichters zullen er hun gedichten ten gehore brengen, o.a. Job Degenaar, Hein Jaap Hilarides en Yva Hokwerda.  

Foar it publyk is it in unike gelegenheid om yn ’e kunde te kommen mei sawol Nederlânsk- as Frysktalige poëzije, en fansels sil Henk van der Veer foardrage yn it Sneker stedsdialekt.

Voor het publiek is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met zowel Nederlands- als Friestalige poëzie en uiteraard draagt Henk van der Veer voor in het Sneker stadsdialect.

Dêrneist sil de Fryske Trûbadoer Pieter Wilkens in priuwke jaan út syn repertoire fan harksankjes, meisjongers, libbenslieten en ienmâns rok ‘n’ roal.

Verder speelt de Friese troebadoer Piter Wilkens nummers uit zijn repertoire van luisterliedjes, meezingers, levensliederen en eenmans rock ’n roll. 

De presintaasje is yn hannen fan Edwin de Groot.

De presentatie is in handen van Edwin de Groot.

De tagongspriis is € 2,50 , foar museumjierkaarthâlders fergees.

Toegangsprijs € 2,50  of gratis met museumjaarkaart. 

It Literêr Sirkwy is in rige foarstellingen mei alle kearen oare dichters en muzyk. De oare data binne:

Het literêr Sirkwy is een reeks voorstellingen met muziek en poëzie, de overige data zijn:

Museum Joure 28 jannewaris 2010 (gedichtedei)
Museum Joure

28 januari 2010 (gedichtendag)
Museum Belvédère, It Hearrenfean 21 febrewaris 2010
Museum Belvédère, Heerenveen

21 februari 2010
Drachtster Museum, Drachten 28 maart 2010
Museum Smallingerland Drachten 28 maart 2010

 

Ynformaasje is te krijen by Edwin de Groot, edgroot@tomaatnet.nl

Informatie is te krijgen bij Edwin de Groot, edgroot@tomaatnet.nl

 

Frysk Fisum.
Klik op foto voor vergroting

Spoedcursus ‘Frysk voor buitenlanders’

Geslaagd? Gratis visum voor Friesland en vakantievoordeelbon!

Als u denkt al een klein beetje Fries te kunnen, vertaal dan onderstaande spreuk van de legendarische Friese verzetstrijder Grutte Pier in het Nederlands. Heeft u dat goed gedaan dan krijgt u van het bureau voor toerisme gratis een op naam gesteld origineel Frysk Fisum en een vakantievoordeelbon. Het visum is een paspoortachtig informatieboekje over Fryslân in vijf talen: Fries, Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Het examen
Dit moet u in het Nederlands vertalen:

“Bûter, brea, en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.”

 

Vakantievoordeelbon.
Klik op foto voor vergroting

In oorlogen tussen Friesland en heersers uit Holland en het Duitse Sachsen (in 1498 werd Albrecht van Saksen gouverneur van Friesland) liet Grutte Pier mogelijke tegenstanders deze zin nazeggen om er achter te komen of hij met een vriend of een vijand te doen had. Meer informatie over Grutte Pier, de rond 1500 levende boer Pier Gerlofs Donia uit Kimswerd (tussen Bolsward en Harlingen) vindt u op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pier_Gerlofs_Donia. Zijn zwaard bevindt zich in het Fries museum (www.friesmuseum.nl)

Mail
Stuur de vertaling met uw postadres naar info@frieslandholland.nl U krijgt persoonlijk bericht of u wel of niet geslaagd bent voor de taalcursus Frysk-Nederlands. Succes!