TIP: Buitendijkse zonsondergang

TIP: Buitendijkse zonsondergang

Publicatiedatum: 2 juli 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tip

Excursie It Fryske Gea

 Buitendijkse zonsondergang

UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

MARRUM (NL) – De Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea organiseert op vrijdag 26 juli een wandelexcursie door het buiten de Waddenzeedijk gelegen natuurreservaat Noarderleech nabij de Seedykstertoer bij Marrum. De excursie start om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 22.00 uur.

Opgave voor de excursie kan tot donderdag 25 juli, 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.

Buitendijks
Noard-Fryslân Bûtendyks is een enorm natuurgebied dat grotendeels bestaat uit buitendijks land. Het deelgebied Noarderleech valt onder dit gebied en bestaat uit zomerpolders, kwelders en drinkdobben. Het Noarderleech bestond uit meer zomerpolders, maar een paar van deze polders zijn omgevormd tot kwelders. Hier kan de zee meer haar gang gaan. Aan de rand van het gebied loopt een deltadijk. Deze geeft uitzicht op het Noarderleech, de waddenzee en bij helder weer zelfs op Ameland. Aan de andere kant van de dijk liggen de uitgestrekte akkerbouwlanden.
 
Ongekende rust
Het Noarderleech is een gebied dat heel veel rust en ruimte biedt voor onder andere vogels.
In het gebied komen dan ook verschillende soorten steltlopers voor als kluten, wulpen, tureluurs en bontbekplevieren, maar ook zijn er kok- en zilvermeeuwen, visdiefjes en Noordse sternen te vinden. Verder komen er zo’n 1500 soorten geleedpotigen voor als bijvoorbeeld insecten, kreeften en garnalen. Zeekraal, melkkruid, zeealsem en zeeweegbree zijn enkele plantensoorten die in het gebied groeien.

Drinkdobbe, gefotografeerd tijdens een excursie van activiteitenboerderij Seedykstertoer in Marum. De Waddenzeedijk bij Seedykstertoer (Waddenzee-uitkijktoren, zicht op het Noarderleech en Ameland).
Drinkdobbe, gefotografeerd tijdens een excursie van activiteitenboerderij Seedykstertoer in Marum. De Waddenzeedijk bij Seedykstertoer (Waddenzee-uitkijktoren, zicht op het Noarderleech en Ameland).

Info: www.itfryskegea.nl
Andere buitendijkse excursies: www.seedykstertoer.nl