Toeristisch Friesland heeft oppepper nodig

Toeristisch Friesland heeft oppepper nodig

Toeristisch Friesland heeft oppepper nodig 

Voor mij als altijd in West-Europa onderweg zijnde Friesland-promotor is het onbegrijpelijk dat enkele Friese politici, en nota bene ook nog kunstenaars, Leeuwardens streven om Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te worden, dwarsbomen. Zij ontberen een ruime blik; ze hebben blijkbaar geen zicht op licht. Juist nú heeft krimpend Friesland een afleider nodig om niet gesplitst, niet depressief te worden van inslagen van economische en financiële aard.

Het wemelt in de provincie van waardevolle schatten. Dat kunnen de onnozelste dingen op het platteland zijn; het draait echt niet alleen om de highlights van Leeuwarden. Dat ontdek je als je veel met buitenlanders omgaat. Je hebt echter wel een lokeend nodig om nieuwe toeristen, lees: extra of vervangend inkomen, te verkrijgen. Die rol kan Leeuwarden het beste spelen. Het is al de culturele hoofdstad van Friesland.

Artistieke tegenstanders van Leeuwarden Culturele Hoofdstad verfoeien marketeers, maar het vermarkten van Friese producten en diensten is net als het maken van kunst een creatieve bezigheid. En beste kunstenaars: nieuw toerisme is onder andere kunsttoerisme. Leeuwarden kan een prima startpunt zijn van een kunstroute door Friesland.

Van politici in de Friese Provinciale Staten, met name van het CDA en de VVD, mag je een ruimere blik dan nu getoond verwachten. Ik ben door en door liberaal, stem al mijn hele leven op de VVD, maar waarom zou een sociaal-democraat geen goede ideeën kunnen hebben? PvdA-gedeputeerde De Vries is met name op het terrein van de Friese cultuur fanatiek en deskundig. Omdat ze een geboren en getogen Friezin is, niet zozeer omdat ze een Friese politica is. Zij weet hoe je materieel en immaterieel Fries erfgoed kunt behouden: door er trots op te zijn, het toonbaar en zo te gelde te maken. 

De Vries’ politieke concurrenten hebben moeite met de investeringen in het Culturele Hoofdstad-project. Het gaat echter om een relatief klein bedrag, een dikke miljoen per jaar. Je kunt al in 2012 een vet rendement halen door je activiteiten en vondsten vroegtijdig aan de man te brengen onder de noemer van ‘genomineerde stad’. Dan komen de nu door bezuinigingen getroffen kunst- en cultuurinstellingen vanzelf weer tot grote bloei, een soort renaissance.

Albert Hendriks, directeur bureau voor toerisme Friesland Holland

In Het Bildt (Oudebildtzijl) en Weststellingwerf (Slijkenburg) kunnen ze wel wat toerisme gebruiken.

In Het Bildt (Oudebildtzijl) en Weststellingwerf (Slijkenburg) kunnen ze wel wat toerisme gebruiken.

In Het Bildt (Oudebildtzijl) en Weststellingwerf (Slijkenburg) kunnen ze wel wat toerisme gebruiken.