Turfroute krijgt kwaliteiten van Elfstedenvaarroute

Turfroute krijgt kwaliteiten van Elfstedenvaarroute

Publicatiedatum: 28 juni 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Oplevering laatste baggerwerk iets vertraagd

De sfeer van weleer op Opsterlandse Compagnonsvaart in Appelscha. Fotografie: Bitoen Tran namens de provincie Fryslân.
De sfeer van weleer op Opsterlandse Compagnonsvaart in Appelscha. Fotografie: Bitoen Tran namens de provincie Fryslân.

APPELSCHA (NL) – Op zaterdag 22 juni 2013 konden toeristen en inwoners in Appelscha, het centrum van het Drents-Friese Wold, uitgebreid kennismaken met de Turfroute. De provincie Fryslân had een open dag georganiseerd om duidelijk te maken dat de oplevering van de laatste opknapbeurt weliswaar vertraagd is, maar de pret er niet minder om is.

De Turfroute wordt momenteel verbeterd, zonder dat pleziervaarders daar hinder van hebben. De route van de veenvaarders wordt dieper en mooier, onder andere door talrijke van-boord-op-de-fiets –steigers. Bestuursleden van de Stichting De Nije Kompanjons, de mensen die de Turfroute instandhouden met een hele schare vrijwilligers, vertelden aan boord van pramen over de verbeteringen aan de route, de 400 jaar historie en de omgeving.

 

Naar 1,30 m
De hele route is al geschikt voor vaartuigen met een diepgang tot 1,10 meter. Na de werkzaamheden kunnen ook boten met een diepgang van 1,30 meter er terecht, net als de in het voorjaar van 2013 opgeleverde Elfstedenvaarroute.  
Het werk aan het traject Oosterwolde-Smilde van de Turfroute maakt deel uit van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. De werkzaamheden aan dit gedeelte van het totale traject kosten circa 1,2 miljoen euro. In totaal wordt er circa 10,8 miljoen euro in de Turfroute geïnvesteerd.
Zowel de gemeente Ooststellingwerf als de gemeente Opsterland hechten veel waarde aan de historische route. Een betere bevaarbaarheid van het traject moet het toerisme in de regio een flinke impuls geven. De oplevering van de werkzaamheden aan het traject Oosterwolde-Smilde zou in eerste instantie voor de zomer van 2013 plaatsvinden. Deze is nu uitgesteld tot na het seizoen. Toch kunnen watersporters al volop gebruik maken van deze historische route. De Friese Turfroute kan ook per fiets worden gevolgd, tot in Nationaal Park het Drents-Friese Wold.

Bitoen Tran uit Heerenveen (links), de door de provincie Fryslân voor speciale events ingehuurde public relationsfunctionaris, in gesprek met Jantienus Have uit Gorredijk, voorzitter van de Stichting De Nije Kompanjons. Secretaris Jouke Bouma uit Hoornsterzwaag (midden) hangt de vlag van de Turfroute recht. De trailer is van het bureau voor toerisme Friesland Holland dat aan vele evenementen deelneemt om Fryslân te promoten. De Turfroute kun je ook fietsen. Voor pleziervaarders die ook graag fietsen is Appelscha een aanrader. Het dorp biedt minstens vier dagen sportief vermaak.

Bitoen Tran uit Heerenveen (links), de door de provincie Fryslân voor speciale events ingehuurde public relationsfunctionaris, in gesprek met Jantienus Have uit Gorredijk, voorzitter van de Stichting De Nije Kompanjons. Secretaris Jouke Bouma uit Hoornsterzwaag (midden) hangt de vlag van de Turfroute recht. De trailer is van het bureau voor toerisme Friesland Holland dat aan vele evenementen deelneemt om Fryslân te promoten.


De Turfroute kun je ook fietsen. Voor pleziervaarders die ook graag fietsen is Appelscha een aanrader. Het dorp biedt minstens vier dagen sportief vermaak.

Info:
www.turfroute.nl
www.oostfriesland.info
www.friesemeren.nl