“Uit alle lagen van de bevolking hebben we nu handen nodig”

“Uit alle lagen van de bevolking hebben we nu handen nodig”

Publicatiedatum: 6 december 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Leeuwarder Culturele Hoofdstad-2018 aanvoerder Siem Jansen:

Als Leeuwarden volgend jaar aangewezen wordt als Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dan is de provincie Fryslân minstens zes jaar in beeld bij de internationale media en dus bij reislustige cultuur- en natuurliefhebbers.
Als Leeuwarden volgend jaar aangewezen wordt als Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dan is de provincie Fryslân minstens zes jaar in beeld bij de internationale media en dus bij reislustige cultuur- en natuurliefhebbers.

LEEUWARDEN (NL) – Leeuwarden is door naar de finale om Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden en dat is een verheugende beslissing. Leeuwarden liet met deze beslissing van de jury Utrecht en Den Haag achter zich.

Lwd2018 produceerde een bidbook waarin Culturele Hoofdstad van Europa de motor is om culturele, sociaal maatschappelijke en economische urgenties in Leeuwarden en Fryslân een nieuwe, broodnodige oppepper te geven; een bijzondere aanpak die zich kenmerkt door een bidbook van hoge kwaliteit. Het bidbook is een overzicht wat de hoofdstad en de provincie Fryslân te bieden hebben.

 

Grote motor
De thema’s die door Leeuwarden zijn beschreven gaan onder meer over een betere balans tussen stad en platteland, meer open staan voor Europa, een grotere diversiteit en het duurzaam omgaan met cultuur en natuur. Hiermee wil Leeuwarden de krimp in de buitengebieden, de armoede in de stad, het vertrek van hoger opgeleiden en hoofdkantoren van bedrijven naar de Randstad en elders bestrijden. Cultuur is de grote motor om niet alleen problemen op te lossen, maar ook betere connecties met Europa te maken op het gebied van cultuur en natuur.

Als Leeuwarden volgend jaar aangewezen wordt als Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dan is de provincie Fryslân minstens zes jaar in beeld bij de internationale media en dus bij reislustige cultuur- en natuurliefhebbers.
Als Leeuwarden volgend jaar aangewezen wordt als Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dan is de provincie Fryslân minstens zes jaar in beeld bij de internationale media en dus bij reislustige cultuur- en natuurliefhebbers.

Bottom up
Het bidbook is tot stand gekomen door een grote betrokkenheid van de bevolking. In een reis door Leeuwarden en Fryslân zijn gesprekken gevoerd met maar liefst 18.000 mensen. Zij hebben ideeën aangedragen en gedachten en meningen gedeeld. Culturele en wetenschappelijke kopstukken en een groep jonge creatieve ondernemers, verenigd in de Coöperatie, hebben ook concepten voor projecten aangeleverd. Al deze ideeën zijn gerelateerd aan de thema’s en op basis daarvan zijn zo’n 50 culturele projecten beschreven in het bidbook.

Fase 2
Met de finaleplaats geeft de Europese jury aan het bidbook van Leeuwarden interessant te vinden en een verdere verdieping van het bidbook te willen zien. Leeuwarden heeft hiervoor de gelegenheid tot de zomer van 2013. Op basis van het nieuwe bidbook zal duidelijk worden of Leeuwarden ook daadwerkelijk als Culturele Hoofdstad van 2018 wordt aangewezen. Leeuwarden werd door velen gezien als een outsider in deze competitie, waaraan ook Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Utrecht deelnamen.

Vervolg
Nu de jury in het voordeel van Leeuwarden heeft besloten gaat Lwd2018 in volle vaart door met de verdere verdieping van het bidbook en de opbouw van de organisatie. Lwd2018 roept inwoners van Leeuwarden en Fryslân op om actief mee te helpen. Siem Jansen, voorzitter van de Stichting Culturele Hoofdstad 2018: “Uit alle lagen van de bevolking hebben we handen nodig. Inwoners van Fryslân kunnen zich nu aanmelden via www.ikdoemee.net Samen de schouders eronder, op naar het einddoel.”

Info: www.2018.nl