Unieke Sing-In aan Friese Waddenkust!

Unieke Sing-In aan Friese Waddenkust!

Publicatiedatum: 24 augustus 2016 – Reporter: Albert Hendriks

27 augustus 19.00 uur grote buitendijkse “kerkdienst” voor iedereen bij Seedykstertoer

MARRUM (NL) –Nederlands of Fries Hervormd, Rooms of Gronings Katholiek, Gereformeerd, vrijgemaakt of gebonden, moslim of helemaal niks. Volgens initiatiefnemer Gerben Visbeek van Waddenactiviteitenboerderij Seedykstertoer aan de zeedijk in Marrum en de jonge dominees van de kerken in Marrum en Blije, Marije Mazereeuw en Maarten Boersema, is de jaarlijkse Sing-In in het buitendijkse veld een happing die eigenlijk iedereen eens mee moet maken.

De Sing-In in het buitendijkse veld bij Seedykstertoer trok vorig jaar ruim 400 bezoekers.

De Sing-In in het buitendijkse veld bij Seedykstertoer trok vorig jaar ruim 400 bezoekers.

Zaterdag 27 augustus 2016 om 19.00 uur begint de anderhalf uur durende dienst bij de dobbe achter de zeedijk bij Seedykstertoer, met zicht tot Ameland. Het parkeren en de toegang zijn gratis, maar na afloop wordt onder de honderden bezoekers wel gecollecteerd. “Het is als een aardigheidje begonnen, maar door de grote toestroom van bezoekers moeten we toch veel kosten maken. Geluid en zang zijn professioneel.”

Overdenking van de schenking: het Wad
De schepping is het thema, maar daar hoeven ongelovigen beslist geen liesbreuk van te krijgen. “Vorig jaar waren hier heel veel mensen die nooit in de kerk komen. Ze waren zeer onder de indruk van de dienst op de kwelder,” zegt Visbeek, die gespecialiseerd is in buitendijkse tours op UNESCO Werelderfgoed. Hij is zeker geen evangelist of veldprediker.

Dit jaar treedt de band van ds. Herbert en Aliëtte Meerveld uit Harlingen op bij de dobbe, pal achter de zeedijk. De dobbe staat wel op de kaart, maar heeft geen naam. Dobben zijn opvallende elementen in de zomerpolders van Het Bildt en Ferwerderadiel, de gemeente waartoe Marrum behoort. Het zijn met een dijkje omringde, hoger gelegen drinkpoelen met zoet water voor het vee dat buiten de zeedijk graast. Volgens Visbeek worden ze ondergronds gevoed met water dat helemaal uit de Ardennen afkomstig is. Dobben kunnen wel tien meter diep zijn. Vele zijn bij het in cultuur brengen van het buitendijkse land in de vorige eeuw gedempt. Enkele bekende, zoals de Westerdobbe, de Alde Dobbe en Oosterdobbe, bleven over. It Fryske Gea creëerde nog een nieuwe dobbe, de Nije Dobbe.

“Het decor was vorig jaar, toen ruim 400 mensen de dienst bezochten, buitengewoon met muzikanten en sprekers op een ponton in het water en het publiek rondom het water op de rand van de dobbe.”

Laagdrempelig
Aan de Sing-In wordt op persoonlijke titel medewerking verleend door o.a. Marije Mazereeuw, predikant in de PKN kerk van Marrum en Maarten Boersema, predikant in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van de dorpen Blije en Holwerd. Ook verlenen diverse muzikanten (blazers, zangeressen, pianist, gitaristen), zoals ds. Herbert Meerveld (CGKV Harlingen) en zijn vrouw Aliëtte medewerking aan de avond.

Dominee Boersema: “Vorig jaar was de avond een succes en dit jaar wil ik graag op persoonlijke titel mijn steentje weer bijdragen aan de avond. Ik hoop dat er ook mensen naar de sing-in komen, die anders nooit of niet vaak in de kerk komen. Al moet je een dijk oversteken om er te komen, ik ben er van overtuigd dat deze drempel niet hoog is.”

Meer informatie over waddenactiviteitenboerderij en wadcamping Seedykstertoer:
http://www.seedykstertoer.nl/

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

De Sing-In in het buitendijkse veld bij Seedykstertoer trok vorig jaar ruim 400 bezoekers.

De Sing-In in het buitendijkse veld bij Seedykstertoer trok vorig jaar ruim 400 bezoekers.