Vaarweg door de bossen van Gaasterland wordt uitgebaggerd en krijgt meer afstappunten

Vaarweg door de bossen van Gaasterland wordt uitgebaggerd en krijgt meer afstappunten

Publicatiedatum: 2 Maart 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Miljoeneneninvestering in de donkere Luts  (Mieke Telkamp-route)

BALK (NL) – De gemeente Gaasterlân-Sleat wil het vaargebied van de Luts toegankelijker maken voor de kleine pleziervaart. De gemeente heeft voor het uitbaggeren van de duistere vaarweg subsidie aangevraagd bij de provincie via Plattelânsprojekten. Gedeputeerde Jannewietske de Vries: “Dit plan is goed voor de natuur- en landschapswaarden. Tegelijk profiteren ondernemers, de inwoners en watersporters hiervan. Mooi Gaasterland wordt nog meer een toeristische trekker. Dat levert banen op.”

De groenste vaarroute van Nederland, de Luts in  Gaasterland, wordt uitgediept tot 1,10 m. Ongetwijfeld zal er ook  gesnoeid worden.

Klein Amsterdam: de Luts stroomt als gracht door Balk, de hoofdplaats van de gemeente Gaasterlân-Sleat.

De groenste vaarroute van Nederland, de Luts in Gaasterland, wordt uitgediept tot 1,10 m. Ongetwijfeld zal er ook gesnoeid worden.
Klein Amsterdam: de Luts stroomt als gracht door Balk, de hoofdplaats van de gemeente Gaasterlân-Sleat.

De gemeente wil alle met de Luts verbonden vaarten toegankelijk maken voor waterrecreanten zonder het karakter van het vaargebied — nu een “takkenbende” volgens jachtverhuurders — aan te tasten. Toeristische bestemmingen zoals campings, de baan om te golfen, horeca, fiets- en wandelpaden zijn straks beter en soms zelfs rechtstreeks bereikbaar vanuit de boot. Door de vaarverbinding tussen de Sleattemermar en de Fluezen uit te baggeren kunnen er schepen met een diepgang van 1,10 meter varen. Het uitbaggeren gebeurt ook bij de zijvaarten Sminkefeart, Wytikkersfeart en Rysterfeart. De oevers krijgen een natuurlijke inrichting. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het water en de toegankelijkheid voor kano’s, zegt de provincie. Bootverhuurders hopen dat er ook flink gesnoeid wordt, “want er is nu geen doorkomen aan. De hele route groeit dicht en overal steken boomwortels, die de aandrijfschroeven vernielen, de kop op.”

 

Uit de boot

Bestaande en nieuwe steigers maken het overstappen van het water naar de wal en andersom bij toeristische voorzieningen mogelijk. Recreatieondernemers in het gebied hebben al aangegeven te willen investeren in recreatievoorzieningen als dit plan doorgaat.

De oevers in het vaargebied krijgen begroeide ondiepe zones. Ook het gebied langs de Wytikkersfeart krijgt een natuurlijke inrichting. Dit gebeurt in samenwerking met Natuurmonumenten.

Balk is met zijn leuke winkels en kroegjes een  highlight aan de smalle vaarweg tussen de Sleattemermar (Slotermeer) en  de Fluezen (Fluessen).

De Mieke Telkamp-route:

Balk is met zijn leuke winkels en kroegjes een highlight aan de smalle vaarweg tussen de Sleattemermar (Slotermeer) en de Fluezen (Fluessen).
De Mieke Telkamp-route: waarheen leidt de weg……?http://www.youtube.com/watch?v=rr2ilTRbGEs

Eerste fase: 2011-2012

De eerste fase van het plan vindt plaats in 2011 en 2012. De totale kosten van het project zijn ca. € 2,9 miljoen. De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Marrekrite hebben hun medewerking aan het project toegezegd. De gemeente stelt ca. € 1 miljoen beschikbaar. De provincie stelt € 1.150.000 beschikbaar voor het baggerwerk vanuit het Friese Meren Project. Het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân beoordeelt het project positief. De gemeente kan daarom een subsidiebedrag van € 330.000 verwachten uit het Provinciaal Meerjaren Programma. De gebiedsplatformen van Plattelânsprojekten adviseren het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen uit het gebied. Een gebiedsplatform bestaat uit bestuurders van gemeenten en deskundigen uit het gebied.

Try before you die. Boek een boottocht door de Luts of huur een niet diep stekende boot.

Romantiek: landhuis Kippenburg aan de Luts.

Try before you die. Boek een boottocht door de Luts bij www.frieslandhollandtravel.nl of huur een niet diep stekende boot via www.boatcharterholland.nl
Romantiek: landhuis Kippenburg aan de Luts.

Info: www.gaasterlandtouristinformation.nl