Vernieuwd IJstijdenmuseum: 100.000 jaar Friese Wouden

Vernieuwd IJstijdenmuseum: 100.000 jaar Friese Wouden

Publicatiedatum: 7 juni 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Zaterdag 8 juni 2013: dag voor de jeugd

Jan Kloosterman leidt gedeputeerde Jannewietske de Vries langs de vitrines over het Midden-paleolithicum in het nieuwe deel van het IJstijdenmuseum. Dit deel van de permanente expositie gaat over de Friese Wouden van 300.000 jaar geleden tot 35.000 jaar geleden, het tijdvak van de Neanderthaler.
Jan Kloosterman leidt gedeputeerde Jannewietske de Vries langs de vitrines over het Midden-paleolithicum in het nieuwe deel van het IJstijdenmuseum. Dit deel van de permanente expositie gaat over de Friese Wouden van 300.000 jaar geleden tot 35.000 jaar geleden, het tijdvak van de Neanderthaler.

BUITENPOST (NL) – Het IJstijdenmuseum in Buitenpost, op hetzelfde terrein als de botanische tuin De Kruidhof, is vergroot en geheel vernieuwd. Gedeputeerde Jannewietske de Vries van toerisme en cultuur in Fryslân, burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen en Jan Kloosterman, voorzitter van het bijzondere museum, zetten 31 mei 2013 de deuren wagenwijd open voor mensen die geïnteresseerd zijn in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

Jan Kloosterman leidt gedeputeerde Jannewietske de Vries langs de vitrines over het Midden-paleolithicum in het nieuwe deel van het IJstijdenmuseum. Dit deel van de permanente expositie gaat over de Friese Wouden van 300.000 jaar geleden tot 35.000 jaar geleden, het tijdvak van de Neanderthaler.
Jan Kloosterman leidt gedeputeerde Jannewietske de Vries langs de vitrines over het Midden-paleolithicum in het nieuwe deel van het IJstijdenmuseum. Dit deel van de permanente expositie gaat over de Friese Wouden van 300.000 jaar geleden tot 35.000 jaar geleden, het tijdvak van de Neanderthaler.

Het landschap de Friese Wouden is gevormd door honderden meters dikke ijsmassa’s, vele malen groter dan de gletsjers die we nu nog in de Alpen aantreffen. De ijsbergen smolten in een warme periode waarin we nu leven. Daaraan heeft de streek de hedendaagse flora en fauna te danken.
De Friese Wouden waren 116.000 tot 11.500 jaar geleden een toendra, een graasplek voor dieren als wolharige mammoeten. Nomaden joegen op hen. Hoe de leefomstandigheden toen waren en hoe de jacht in zijn werk ging is in het nieuwe deel van het IJstijdenmuseum te zien.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries onthulde met bestuurslid Rob de Vink (rechts) en webbeheerder Martin van Kammen (midden) het Archeoweb. Dat gebeurde in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de website komen publicaties over de archeologie in de Friese Wouden.
Gedeputeerde Jannewietske de Vries onthulde met bestuurslid Rob de Vink (rechts) en webbeheerder Martin van Kammen (midden) het Archeoweb. Dat gebeurde in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de website komen publicaties over de archeologie in de Friese Wouden.

Hunebedbouwers
Wat velen boeit is de geschiedenis van de hunbedbouwers in Noord-Nederland. Zij deden op beperkte schaal ook aan landbouw. Hun leefperiode, de nieuwe steentijd, begon dik vijfduizend jaar geleden en wordt in het museum uitvoerig uit de doeken gedaan. Veel hunebedden zijn in de loop van de eeuwen gesloopt, zoals op Landgoed De Eese bij Steenwijk. De dikke zwerfkeien werden gebruikt als bouwmateriaal voor wegen, kerken, huizen en oeverbescherming. Ook in de Friese Wouden kregen de keien, van Scandinavische oorsprong, een bestemming als bestratings- en bouwmateriaal.

In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders. In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders.

In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders.

Jeugddag
Het museum mikt niet alleen op archeologen, amateurs en professionals, maar ook op de jeugd. Zaterdag 8 juni kunnen kinderen jagen en land bewerken op een wijze zoals mensen dat 100.000 tot 2.000 jaar geleden in de Friese Wouden deden.

In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders. In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders.

In de uitbreiding van het IJstijdenmuseum kijken bezoekers als het ware over de schouders van hun voorouders.

Info: www.ijstijdenmuseum.nl/wb/
www.markantfrieslandroute.nl