Voetballers Cambuur spelen in shirts met CH 2018 logo van Heerenveen-fans!

Voetballers Cambuur spelen in shirts met CH 2018 logo van Heerenveen-fans!

Publicatiedatum: 31 juli 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

“Beter goed gejat dan rondlopen met geslachtsziekte”

Het sinds 16 juni 2015 in omloop zijnde officiële shirt van de Leeuwarder voetbalclub SC Cambuur met het ietwat verbouwde logo dat medewerkers van de marketingafdeling van het bureau voor toerisme Friesland Holland — SC Heerenveen-fans — maakten. Voor de opdruk is de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk.
Het sinds 16 juni 2015 in omloop zijnde officiële shirt van de Leeuwarder voetbalclub SC Cambuur met het ietwat verbouwde logo. Het originele logo werd gemaakt door medewerkers van de marketingafdeling van het bureau voor toerisme Friesland Holland, SC Heerenveen-fans. Voor de opdruk is de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk. Foto: http://cambuur.nl/nieuws/trots-bouwgroep-dijkstra-draisma-ook-komende-2-jaar-hoofdsponsor-sc-cambuur/
De op het Cambuur-shirt gedrukte domeinnaam www.europeancapitalofculture.nl is eigendom van Friesland Holland en leidt naar één van haar websites, www.leeuwarden2018.info.

LEEUWARDEN (NL) – Voor de ontwerpers van het Leeuwarden CH 2018-logo op de nieuwe shirts van SC Cambuur, 16 juni 2015 geïntroduceerd, blijkt dé bron van inspiratie het al sinds september 2014 bij het bureau voor toerisme Friesland Holland in gebruik zijnde internationale Leeuwarden 2018 logo. De “lening” wordt extra pikant door het feit dat het 2018-logo van Friesland Holland ontworpen is door SC Heerenveen fans. Die zijn druk met het reclamemaken voor vakantieland Friesland, niet met Cambuur. Onlangs werden de Wolvegaster ontwerpers door relaties geattendeerd op de in Leeuwarden gefabriceerde kopie.

 Créateur Albert Hendriks van Friesland Holland: “Ze moeten bij Stichting Kulturele Haadstêd in de Blokhuispoort in Leeuwarden gedacht hebben: beter goed gejat dan profvoetballers laten rondlopen met een “geslachtsziekte”, zoals cabaretier Jan Jaap van der Wal het officiële Leeuwarden 2018-logo noemt. Het officiële beeldmerk, overigens ook al het tweede in korte tijd, wordt in het buitenland niet begrepen en is daardoor onbruikbaar. Ons logo is wél internationaal en duidelijk en daarom heeft directeur Ton F. van Dijk van de Leeuwarder stichting dat maar als voorbeeld genomen, zo is de algemene indruk. Ik zie het als een compliment en maak er verder geen werk van, al had ik van al die vet betaalde CH-kunstenaars en managers meer creativiteit en oplettendheid verwacht.”

Meer informatie over nieuw shirt van SC Cambuur:
http://cambuur.nl/nieuws/trots-bouwgroep-dijkstra-draisma-ook-komende-2-jaar-hoofdsponsor-sc-cambuur/

Toelichting van directeur Ton F. van Dijk van ‘Kulturele Haadstêd’:
http://www.2018.nl/nl/nieuws/ton-f-van-dijk-trots-dat-we-miljoenen-mensen-bereiken

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.provinciefriesland.frl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl

Het officiële logo van de in de Blokhuispoort in Leeuwarden zetelende Stichting Kulturele Haadstêd 2018, de grafische weergave van “een geslachtsziekte met oogjes” volgens de uit Leeuwarden afkomstige cabaretier Jan Jaap van der Wal. Het logo blijkt achteraf te Fries en niet toepasbaar voor internationale marketing en zeker niet voor profvoetbalshirtreclame. Het logo van Friesland Holland diende als voorbeeld voor een gemakkelijker toepasbare en internationaal begrijpelijke uiting, zo werd deze week ontdekt.

Het al twee jaar in gebruik zijnde internationale logo ‘Leeuwarden 2018 European Capital of Culture’ van het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega, ontworpen door SC Heerenveen-fans van dat marketing- en informatiebedrijf.

Het al twee jaar in gebruik zijnde internationale logo ‘Leeuwarden 2018 European Capital of Culture’ van het bureau voor toerisme Friesland Holland in Wolvega, ontworpen door SC Heerenveen-fans van dat marketing- en informatiebedrijf.