Polderhoofdkanaal brengt meer leven in de veenderij ondanks drempel

Polderhoofdkanaal brengt meer leven in de veenderij ondanks drempel

Publicatiedatum: 29 juli 2015
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Veel huurjachten kunnen nieuwe vaarweg helaas niet gebruiken:
max. diepgang 90 cm

De nieuwe sluis van De Veenhoop. Een bord waarschuwt de schipper van dit jachtje van Vlieland voor de drempel die grotere plezierjachten en zeilboten met een diepstekende kiel moeten keren. De hindernis zou goed zijn voor de fauna, voor de gestreepte waterroofkever om precies te zijn.
De nieuwe sluis van De Veenhoop. Een bord waarschuwt de schipper van dit jachtje van Vlieland voor de drempel die grotere plezierjachten en zeilboten met een diepstekende kiel moeten keren. De hindernis zou goed zijn voor de fauna, voor de gestreepte waterroofkever om precies te zijn.

NIJ BEETS-DE VEENHOOP (NL) – 1 juli 2015 werd het vele miljoenen kostende Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop, respectievelijk in de gemeente Opsterland en Smallingerland, weer geopend voor de scheepvaart. Op zomerse dagen maken sinds 1 juli per dag zo’n 80 boten, vooral sloepen, gebruik van het kanaal door de voormalige turfwingebieden rondom Nij Beets.

Boten mogen niet dieper steken dan 90 centimeter vanwege een bewust aangebrachte, natuurbeschermende drempel in de sluizen in De Veenhoop (Noordersluis) en ten zuiden van Nij Beets (de Zuidersluis, de gerestaureerde Schouwstraslûs). Als blijkt dat de natuur niet lijdt onder de pleziervaart, wordt de drempel na verloop van tijd verwijderd, zodat ook dieper stekende jachten gebruik kunnen maken van de vaarweg tussen Drachten-De Veenhoop en Aldeboarn-Akkrum-Terherne-Sneekermeer.

Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.
Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.

Historie
Het kanaal werd in 1875 gegraven voor de afvoer van turf, en afgesloten in 1959. In 1952 stopte de winning van turf in Nij Beets en omgeving. De Noordersluis werd in 1959 gedempt en de zuidelijke Schouwstraslûs in de Skipsleat ten zuiden van Nij Beets volgde in 1967. Het Polderhoofdkanaal was daarmee gesloten voor de scheepvaart. Na de sluiting van het kanaal ijverde de plaatselijke Kanaalkommisje, waarin vertegenwoordigers van de dorpen langs het kanaal zitting hadden, gedurende twintig jaar voor heropening voor de pleziervaart. Dat ging met veel tumult, rechtszaken en een gevecht tegen de klok — vanwege subsidies — gepaard.
De provincie Fryslân (Friese Merenproject) en de gemeenten Opsterland en Smallingerland hebben het herstel van de vaarverbinding tussen de westelijke Friese meren (Sneekermeer) en de oostelijke Friese Wouden financieel mogelijk gemaakt. Op een enkele streekbewoner na is iedereen blij met de heropening van het Polderhoofdkanaal die in de maand juli al duidelijk meer leven in de brouwerij heeft gebracht. Musea, zoals het veenmuseum It Damshûs in Nij Beets, rondvaartbedrijfjes, restaurants en theetuinen, zoals Halte Leppedijk in Nij Beets die ook vier slaapplekken heeft, hebben meer klandizie dan ooit. Het gerestaureerde kanaal met zeven nieuwe vaste bruggen met een doorvaarthoogte van 2,70 m en drie nieuwe beweegbare bruggen is een interessant tussendoortje. Ook leuk: het kanaal zit barstensvol vis en dat lokt veel hengelsporters.

Waar bleef de 20 miljoen?
In grote lijnen zijn in de afgelopen twee jaar deze werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de heropening van het Polderhoofdkanaal:
• Het restaureren van twee sluizen.
• De aanleg van drie beweegbare bruggen.
• De aanleg van zes vaste bruggen en een voetgangersbrug.
• De sloop van bestaande bruggen.
• De aanleg van aanlegvoorzieningen.
• De aanleg van een trailerhelling bij de Schouwstraslûs.
• Baggerwerkzaamheden.
• Grondwerkzaamheden voor het omleggen van kabels en leidingen.
• Het in het kanaal aanleggen van natuurvoorzieningen.
• De aanleg van nieuwe natuurgebieden bij het Ald Djip en de Kraanlannen.

Meer informatie over toerisme Nij Beets:
Bed and Breakfast, theetuin, zelfgemaakte streekproducten
Franke Kooijker en Siepie de Jong
Leppedijk 9
9245 HB Nij Beets
tel 0512-461221
www.halteleppedijk.nl

Openlucht-veenmuseum It Damshûs
Domela Nieuwenhuisweg 59 B
9245 VC Nij Beets
T: (0512) 46 15 99 of (06)  83 69 40 95
http://www.damshus.nl

Museumgemaal en galerie Sudergemaal uit 1924, eerste elektrische gemaal in Friesland
Sudergemaal
Ripen 3
9245 VG Nij Beets
Tel. (06) 10 17 71 82

Meer informatie over toerisme De Veenhoop:
Watersport en recreatie De Veenhoop: jachthaven, camping en bootverhuur
Eijzengapaed 5
9215 VV  De Veenhoop
Tel. 06-46096610
www.de-veenhoop.nl

Restaurant Terras aan het water It Polderhûs
Bonnie en Herma Sikkes
Kraenlânswei 1
9215 VZ De Veenhoop
Telefoon 0512-461803
www.itpolderhus.nl

De Kan Hoeve: bed and breakfast en mini-camping
Charlotte en Louis Oudshoorn
Drachtster Heawei 38
9215 VS De Veenhoop
Tel: 06-51479486
www.kanhoeve.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.provinciefriesland.frl
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.grouholland.nl

Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.
De Veenhoop

Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.
De Veenhoop

Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.
De Veenhoop

Het nieuwe Polderhoofdkanaal: veel baggerwerk, nieuwe kaden en aanlegplaatsen, tien nieuwe bruggen en twee sluizen (één nieuwe en één ingrijpend gerestaureerde). Fotolocatie: tussen Nij Beets en De Veenhoop.
De nieuwe sluis van De Veenhoop met brug.

 Nij Beets
 Nij Beets

Nij Beets
Nij Beets

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.
Openlucht-veenmuseum It Damshûs

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.

Openlucht-veenmuseum It Damshûs ligt direct aan het Polderhoofdkanaal en trekt nu meer publiek: boottoeristen.

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.
B&B en Theetuin Halte Leppedijk, Nij Beets

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.

Een kijkje in de theetuin, groentetuin en keuken van Siepie de Jong en Franke Kooiker, Leppedijk 9, Nij Beets. Mevrouw De Jong maakt een hele reeks gezonde en zeer smakelijke streekproducten van eigen erf en tientallen soorten origineel gebak, zoals Appelkruimel met walnoten, Finse Trollenkoek, Citroencake, Pompoentaart, Frans Napoleontaart, Australische bananentaart en Zweedse Toscaka. Ook de muntthee komt van eigen tuin. Het stel runt in hun woning ook een bed and breakfast.

Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop ligt direct aan het Polderhoofdkanaal.
Restaurant It Polderhûs, De Veenhoop

Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop ligt direct aan het Polderhoofdkanaal.
Restaurant It Polderhûs, De Veenhoop

Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop ligt direct aan het Polderhoofdkanaal.
Restaurant It Polderhûs, De Veenhoop

Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop ligt direct aan het Polderhoofdkanaal.

Restaurant It Polderhûs in De Veenhoop ligt direct aan het Polderhoofdkanaal.

Het Polderhoofdkanaal is rijk aan vis.

Het Polderhoofdkanaal is rijk aan vis.

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.
De Veenhoop

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.

De Veenhoop ligt tussen Grou en Drachten, in een omvangrijk waterrijk natuurgebied.