Waddenzee Werelderfgoed UNESCO!

Waddenzee Werelderfgoed UNESCO!

Publicatiedatum: 7 juli 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

26 juni 2009:
Waddenzee Werelderfgoed UNESCO!
Het Wad het beste te verkennen vanaf het vaste land, bijvoorbeeld vanaf Seedykstertoer

HARLINGEN (NL) – De Nederlandse minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en haar Duitse collega Sigmar Gabriel alsmede de minister-presidenten van de Duitse deelstaten Niedersachsen en Schleswig-Holstein zijn zeer verheugd dat het Werelderfgoed Comité van de UNESCO de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst.


Friesland Holland Promotion Lady Judith Roetman omarmt de slikwerker in de buurtschap Zwarte Haan ten noorden van St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt. De Slikwerker (Fries: De Slykwurker) is een bronzen beeld dat op de zeedijk staat. Met De Slikwerker worden de mannen geëerd die in 1505 de Oude Bildtdijk hebben opgeworpen, de zeedijk waarmee de achterliggende landen van de gemeente tegen eb en vloed werden beschermd. Deze 4000 Zeeuwse roeden (ca. 14,5 km) lange dijk werd met handkracht, schop en kruiwagen in één jaar aangelegd en niet in drie jaar, zoals ten onrechte op een plaquette naast het beeld wordt beweerd. Op de sokkel van het beeld staat in het Bildts vermeld: “Hier op ‘e Wadden, wereld fan water en slik, won hij lánd út see, in weer en wyn, skep foor skep monnikewerk.”
Klik op foto voor vergroting

Het Comité, heeft deze beslissing vandaag, 26 juni 2009, tijdens haar congres in het Spaanse Sevilla bekend gemaakt. UNESCO onderstreept met de toekenning van dit prestigieuze predicaat dat de Waddenzee zo’n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven. De UNESCO is de organisatie voor educatie, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties. Minister Verburg: “Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst is de Waddenzee vanaf vandaag toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld. De werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het betekent waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan.”


Heerlijk land, het buitendijkse Waddenland dat direct aan de Waddenzee grenst, vindt student International Hospitality Management en Friesland Holland Promotion Lady Judith Roetman uit Leeuwarden.
Klik op foto voor vergroting

Uniek in de wereld
Door plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst onderstreept UNESCO dat de Waddenzee beschikt over bijzondere, universele waarden als “onvervangbaar” en “uniek” waardoor de Waddenzee als eigendom van de hele wereld mag worden beschouwd. De Waddenzee is wereldwijd gezien het grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen, beschermende eilanden. UNESCO hanteert verschillende criteria om te beoordelen of een gebied of landschap in aanmerking komt voor het predicaat ‘Werelderfgoed’. De Waddenzee is op drie van deze criteria uniek in haar soort gebleken. Allereerst kent de Waddenzee veel verschillende soorten leefomgevingen. De Waddenzee huisvest ruim 10.000 soorten land- en waterdieren, van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren. Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels uit alle windstreken (bijvoorbeeld Canada, Azië en Noord-Siberië) op doorreis een onmisbare tussenstop in het Waddengebied. Daarnaast laat de Waddenzee op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet water (van land) en zout water (van de oceaan) elkaar ontmoeten. Ten slotte is de Waddenzee van wereldbelang omdat ze veel vertelt over de geschiedenis van de aarde.


Klik op foto voor vergroting

Toerisme
In januari 2008 droegen minister Verburg namens Nederland en haar Duitse collega Sigmar Gabriel de Waddenzee gezamenlijk voor aan UNESCO voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Beide landen zijn ervan overtuigd dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst kansen biedt voor de regio. Zo kan de status een impuls geven aan het toerisme. De ervaring leert, dat natuurlijke werelderfgoederen vooral een aantrekkingskracht hebben op het hogere marktsegment van de toeristen. De Nederlandse en Duitse overheden werken al decennia samen aan het behoud en beheer van de Waddenzee, samen met diverse natuur- en belangenorganisaties. Plaatsing op de Werelderfgoedlijst is een bekroning op het werk van de samenwerkende overheden én bewoners- en natuur- en belangenorganisaties in het gebied.

Waddenzee werelderfgoed-website
Naar aanleiding van de plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst is de website www.waddenzeewerelderfgoed.nl de lucht in gegaan. Op deze website staat, naast informatie en een filmpje over de Waddenzee als werelderfgoed, een hele leuke luchtfoto met 400 schoolkinderen op het Wad bij de vuurtoren van Texel die het werelderfgoed-logo en het woord Wadden Sea uitbeelden.


Klik op foto voor vergroting

Gebiedsbegrenzing
Onder het op de Werelderfgoedlijst Waddengebied vallen de bestaande beschermde gebieden in het Duitse en het Nederlandse deel van de Waddenzee. Aan Nederlandse zijde is dit het gebied waar de planologische kernbeslissing Derde nota Waddenzee (PKB) betrekking op heeft. De Nederlandse eilanden vallen er dus niet onder, behalve de kwelders en platen van de Waddenzeekust van de eilanden. Aan Duitse zijde gaat het om de Nationale Parken ‘Waddenzee van Niedersachsen’ en ‘Waddenzee van Schleswig-Holstein (tot aan de monding van Eider)’. Dit impliceert dat de Duitse vaargeulen niet in het te nomineren gebied vallen, maar een deel van de Duitse eilanden wel. Bij elkaar gaat het om een gebied van bijna 1.000.000 ha.

Bekroning getijdenlandschap
De Stichting Waddenfederatie, het samenwerkingsverband van de vijf VVV-kantoren van de Nederlandse Waddeneilanden, reageert vol trots op het feit dat het Wad nu Werelderfgoed is, net als het Ir. D.F. Wouda-stoomgemaal in Lemmer en het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder. Voorzitter Jaap van der Ploeg: “Dit is een terechte bekroning voor dit unieke getijdenlandschap. Wij hopen van harte dat meer mensen het nieuwe Werelderfgoed met eigen ogen gaan bewonderen. Het gebied ligt zo dichtbij en is makkelijk te bereiken. Een bezoek aan een van onze vijf parels in de Waddenzee – Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog – blijft een fantastische manier voor mensen om het Werelderfgoed met eigen ogen te beleven”.
De in Wad-activiteiten gespecialiseerde boerderij ‘Seedykstertoer’ van Gerben en Aukje Visbeek in het Noord-Friese Marrum organiseert twee uur durende tochten per trekker en wagen door het Waddenland. Vanaf de torensilo, de Seedykster Toer, heeft men een prachtig uitzicht op de Waddenzee en de Waddeneilanden. In de voormalige ligboxenstal bevinden zich zalen voor de ontvangst van groepen, een juttersmuseum en een infocentrum met informatie over de Waddenzee en het Waddenland. Naast het erf is een mini-camping en in de boerderij is een speelplaats voor de jeugd gemaakt.
Klik op foto voor vergroting

Info: www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Info eilandvakanties: www.holidays-in-holland.nl/eilandvakanties

Info Seedykstertoer: www.seedykstertoer.nl