Wetterskip Fryslân maakt 15 km aan oevers natuurlijker

Wetterskip Fryslân maakt 15 km aan oevers natuurlijker

Zeilers niet blij met eco-oever van meertje Et Wiede

WOLVEGA (NL) – Her en der in Friesland zie je dat er aan oevers van beken en vaarten wordt gesleuteld. Het waterschap, Wetterskip Fryslân, maakt er natuurvriendelijke oevers, luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet, dat het water zuivert, beter in de luwe oevers, aldus het waterschap. Het gaat in totaal om 15 kilometer.

Het ruim een vierkante kilometer grote meertje Et Wiede op de grens van de Friese gemeente Weststellingwerf en de Overijsselse gemeente Steenwijkerland krijgt momenteel (voorjaar 2021) aan de Friese zijde een eco-oever. Het meer in de rivier de Lende (Linde) wordt minder breed door het meerinwaarts aanleggen van houten luwtewanden en daarom moeten zeilers eerder en vaker overstag. Vooral zeilers uit het Overijsselse Oldemarkt maken gebruik van de plas.

Het graven, verbreden en slaan van oeverpalen gebeurt in delen van de rivier Lende (Linde) op de grens van Friesland met Overijssel ter hoogte van het meertje Et Wiede van de Lende in Oldetrijne), de rivier Tsjonger (2x), de Nije Swemmer, Stoppelsoal (ten noorden van de Burgumer Mar), het Van Harinxmakanaal en het Streamkanaal (oost) bij Lemmer. Het werk in De Lits (Eastermar) en Kúkhernsterfeart (De Westereen) start in de loop van 2021.

Biodiversiteit vergroten
Door het creëren van luwe, ondiepe waterzones beperkt het waterschap de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeter het de ecologische waterkwaliteit. “We zorgen voor extra waterberging en maken wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.”

Door de verbreding van vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de vaart. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De ondiepe overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten (biodiversiteit) toe.
De totale kosten voor het project bedragen 3,2 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.

Kritiek van zeilers
Voor de zomer van 2021 is het project klaar, mede om waterrecreanten niet in de weg te zitten. Zeilers, vooral uit het aan “de overkant” van de Lende gelegen Overijsselse dorp Oldemarkt, vinden de actie van Wetterskip Fryslân in de grensrivier minder geslaagd. Het meertje Et Wiede (Het Wijde) is al ondiep en rijk begroeid met waterplanten en wordt nu nog kleiner door de meerinwaarts geslagen palenrijen. Het Friese waterschap heeft hen gezegd wel iets aan de weelderige groei van krabbenscheer en fonteinkruid te willen doen, maar niet aan de paalwanden. Zeilers vinden de investering grote onzin, want de van nature aanwezige brede rietkraag zou zijn werk wel doen.

Virusveilige vakanties:
www.anderhalvemetervakanties.com

Unieke zekerheden voor vakantiegangers met bestemming Friesland:
Friesland Holland Travel Service, de reisorganisatie van het bureau voor toerisme van Fryslân, biedt 15 unieke zekerheden in de Corona-periode:
www.frieslandfietsvakanties.com/informatie/de-reisorganisatie/
www.friesnieuws.nl/corona-voucher-met-sgr-garantie-bij-annulering-of-omboeking
www.anderhalvemetervakanties.com

Vakanties met SGR-Garantie van het bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Vakantieland Friesland:
www.provinciefriesland.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief/