Wie wordt burgemeester van sterrenstad Franeker?

Wie wordt burgemeester van sterrenstad Franeker?

Publicatiedatum: 15 juli 2009
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.frieslandhollandnieuws.nl

Twintig mannen en vijf vrouwen hebben gesolliciteerd

FRANEKER (NL) – Mevrouw Marian Haveman (D66) heeft ontslag gevraagd als burgemeester van Franekeradeel, dit per 1 januari 2010. Commissaris van de Koningin John Jorritsma is nu op zoek naar een opvolger. Hij heeft 25 sollicitatiebrieven ontvangen.


Foto: Van één sollicitant zegt commissaris van de Koningin Jorritsma niet te weten wat haar of zijn politieke achtergrond is. Zou zangeres en Friesland Holland promotionlady Nienke de Ruiter, hier op het bordes van het stadhuis van Franeker met de bodes Sierk Dijkstra (midden) en Hartman Huistra (rechts) de politiek niet geëngageerde sollicitant zijn?
Klik op foto voor vergroting

“Vijf brieven zijn afkomstig van vrouwelijke sollicitanten. Negen kandidaten vinden hun politieke achtergrond bij de VVD, vijf bij het CDA, vijf bij de PvdA, drie bij de FNP, één bij de Christen Unie en één bij GroenLinks. Van één sollicitant is de politieke achtergrond nog onbekend. Onder de sollicitanten bevinden zich drie burgemeesters, één oud-gedeputeerde en zeven (oud)wethouders. De overige sollicitanten hebben een andere bestuurlijke, ambtelijke of maatschappelijke achtergrond.”


Foto: De Franeker zangeres heeft de sfeer in de “Raetkamer” al even geproefd. De “Raetkamer” is in geval van bijzondere gelegenheden, zoals bij de ontvangst van Koningin Beatrix op 30 april 2008, de burgemeesterskamer.
Klik op foto voor vergroting

De commissaris van de Koningin maakt de komende tijd een selectie uit de kandidaten en legt die voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeente Franekeradeel. Met elk van deze kandidaten voert de vertrouwenscommissie een gesprek. De vertrouwenscommissie brengt vervolgens verslag uit aan de gemeenteraad en beveelt twee kandidaten aan. De raad vergadert daar achter gesloten deuren over en maakt daarna de nummer één van de aanbevelingslijst openbaar. Mede aan de hand van deze aanbeveling volgt naar verwachting eind dit jaar de benoeming van de nieuwe burgemeester door de Kroon.


Foto: Nienke voor het imposante stadhuis van Franeker.
Klik op foto voor vergroting

Marian Haveman
De vacature in Franekeradeel is ontstaan door het ontslag op eigen verzoek van mevrouw Haveman die 23 januari 1946 in Sint Nicolaasga werd geboren. Na 16 jaar het ambt van burgemeester van Franekeradeel te hebben bekleed, heeft zij per 1 januari 2010 haar ontslag ingediend bij Hare Majesteit de Koningin. Van 1987 tot 1993 was mevrouw Haveman eerste burger van de Drentse gemeente Peize.


Foto: Dikke lol: “First Lady” Nienke op promotietour in de Eelco Bootsma’s Stadsherberg in Franeker.
Klik op foto voor vergroting

De periode van ziekte in 2008 heeft haar gelegenheid gegeven zich te bezinnen op de toekomst en doen besluiten haar ontslag in te dienen. In het belang van de gemeente heeft zij al in mei 2009 haar aftreden bekend gemaakt, zodat er ruimschoots de tijd is om voor haar vertrek en de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een opvolger aan te stellen.

Info: www.franekeradeel.nl

www.frysknijs.nl

www.elfstedenroute.nl

www.nienke-live.nl