32.000 donateurs It Fryske Gea

32.000 donateurs It Fryske Gea

Publicatiedatum: 10 december 2012
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fans

It Fryske Gea wordt een beetje speelser. Op de foto het Mandefjild, 235 bos, heide en zandverstuivingen bij Bakkeveen in de Friese Wouden. Dit natuurterrein is één van de grootste publiekstrekkers van It Fryske Gea.
It Fryske Gea wordt een beetje speelser. Op de foto het Mandefjild, 235 bos, heide en zandverstuivingen bij Bakkeveen in de Friese Wouden. Dit natuurterrein is één van de grootste publiekstrekkers van It Fryske Gea.

Het aantal leden van It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, is in 2012 opnieuw gestegen. Ten opzichte van december vorig jaar is de vereniging met 3.500 leden gegroeid naar maar liefst 32.000 leden nu. In absolute cijfers is It Fryske Gea landelijk gezien als onderdeel van de 12 provinciale Landschappen daarmee de grootste stijger. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door de relatief weinig opzeggingen, de diverse ledenwerfacties en de succesvolle samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in het Natuurcollectief.

 

Het aantal donateurs en leden van de twaalf provinciale Landschappen is dit jaar ook opnieuw toegenomen. Gezamenlijk vertegenwoordigen de Landschappen nu een achterban van 311.963 huishoudens. Vorig jaar toonden de provinciale Landschappen, tegen de ontwikkeling in, ook al een groeiende achterban. Daarmee staan de provinciale Landschappen op de 4e plek in deze lijst met groene organisaties die jaarlijks wordt gepresenteerd. Vorig jaar bezette de natuurorganisatie met 308.614 donateurs dezelfde plek in de lijst.

Het logo van het Fryske Gea.
Het logo van het Fryske Gea.

Groeiend draagvlak, trouwe achterban
De twaalf Landschappen bezitten en beheren gezamenlijk zo’n 108.000 hectare natuur. Ieder Landschap met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed. De organisaties zijn van oudsher geworteld in de provincie en werken op alle mogelijke terreinen samen met partners uit de provincie. Die regionale benadering laat ook dit jaar weer zien de basis te zijn voor een groeiend draagvlak en trouwe achterban.
De vele wandel- en fietsroutes, bezoekerscentra en excursies maken het eenvoudig om van deze natuurgebieden te genieten. De onlangs gelanceerde website inhetlandschap.nl met de vakantiewoningen van de Landschappen toont aan dat de organisaties veel waarde hechten aan het beleefbaar maken van natuur en landschap.

Info: www.itfryskegea.nl
www.inhetlandschap.nl