Albert Hendriks haalt stekker uit uitgeverij en gaat verder met reisorganisatie

Albert Hendriks haalt stekker uit uitgeverij en gaat verder met reisorganisatie

Persbericht van Albert Hendriks, 26 juli 2017

Hinderlijke overheid helemaal zat:

Albert Hendriks haalt stekker uit uitgeverij en gaat verder met reisorganisatie

WOLVEGA (NL) – Journalist Albert Hendriks in het Friese Wolvega heeft “schoon genoeg van de tegenwerkende overheid”, met name van het marketingbureau van de provincie, Merk Fryslân. De ondernemer, die het zonder subsidies moet stellen, heeft door zelf het faillissement aan te vragen de stekker getrokken uit één van zijn drie besloten vennootschappen, de verliesgevende uitgeverij van vakantiegidsen en toeristenkaarten, Friesland Holland Tourist Information BV.

Dit bedrijf, waar vijf mensen werkzaam zijn, is ook namens het Friese toeristische bedrijfsleven deelnemer aan en organisator van binnen- en buitenlandse shows en de dagelijkse distributeur van alle uitgaven. Deze verschenen steevast in vier talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans. Hendriks gaat zich met het volgens hem zeer gezonde en groeiende Friesland Holland Travel Service BV helemaal toeleggen op de ontwikkeling, marketing en uitvoering van unieke individuele vakantiearrangementen en groepsreizen, gekoppeld aan uitgebreide reisinformatie en diensten als bagagevervoer van hotel naar hotel, pechservice en reisbegeleiding.

“Ik heb op het internet veel succes met op nieuws en trends gebaseerde marketing: News Based Marketing. Dat ga ik uitbouwen. Nieuws, zowel objectieve als subjectieve verslaggeving, en thematische reportages gaan een heel grote rol in de marketing spelen. Vooral kwaliteitsjournalistiek gaat zwaar wegen: de potentiële gast wil geen tijd meer verspillen aan slechte informatie.”

Inschattingsfout
De kosten van productie en de internationale distributie van gratis verkrijgbare, door adverteerders gesponsorde magazines en kaarten liepen volgens Hendriks in samenhang met het hackbestendig maken van de bijbehorende 70 websites de laatste twee jaar “gigantisch” uit de hand. “De vraag naar onze gidsen en kaarten steeg ieder jaar, maar de advertentieinkomsten daalden, ondanks een toenemend aantal participanten die het vooral om vermeldingen op onze websites te doen was. Om hackers te keren moet de inhoud van een groot aantal sites op een nieuw webplatform geplaatst worden. Die enorme instandhoudings- en beveiligingskosten kan Friesland Holland Tourist Information BV niet meer dragen. Een grote inschattingsfout van mij. Door de tijd die in het weren van hackers en reconstructie ging zitten, was er geen ruimte meer voor het opstarten van nieuwe projecten.”

Overheid als concurrent
Hendriks: “Door de toenemende directe en indirecte concurrentie van door de provinciale overheid en lokale overheden gesponsorde instanties en infosystemen – van de productie van magazines, toeristenkaarten, het deelnemen aan beurzen tot het bouwen van websites – participeren klanten van Friesland Holland voor aanzienlijk geringere bedragen dan voorheen in Friesland Holland-projecten. De door de overheid gesponsorde alternatieven zijn namelijk veel goedkoper. Wat men vaak niet weet: ze zijn amper of helemaal niet zichtbaar in het buitenland en ook niet viertalig. Bovendien worden Friesland Holland-klanten min of meer gedwongen deel te nemen aan door de overheid geïnitieerde marketingprojecten, onder andere via — soms verplichte — bijdragen aan ondernemersfondsen. Verder is een goede verstandhouding met de almachtige overheid, gedeputeerde of wethouder voor toerisme voor de recreatie- en horecaondernemers, natuurlijk ook van belang.”

Gestage groei, ondanks boycot
Januari 1997 startte Friesland Holland Tourist Information & Travel Service, toen nog een vennootschap onder firma van Albert Hendriks en zijn vrouw Jana, op de Vakantiebeurs in Utrecht met het nieuwe marketingconcept voor Friese recreatie- en horecaondernemers.

“Onze uitgeverij van eerst één gids, later meerdere, groeide gestaag ondanks de negatieve opstelling van het Fries Bureau voor Toerisme. Deze eerste concurrent ging in de beginjaren van Friesland Holland op in het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT), concurrent nummer twee die Friesland Holland boycotte en waar mogelijk imiteerde. Toen het NNBT failliet ging creëerde de overheid nieuwe zwaar gesubsidieerde concurrenten voor Friesland Holland op het gebied van uitgeverij en marketing, zoals Friesland Marketing, Beleef Friesland, Tourist Info Friesland. Alle drie zijn, mede door de concurrentiestrijd met Friesland Holland, opgeheven.”

Merk Fryslân
Hendriks: “Sinds een paar jaar heeft de provincie met extra inzet en financiële middelen haar nieuwste marketingbureau in een nieuw kantoor opgetuigd: Merk Fryslân. De concurrentie van dit bureau wordt meer gevoeld dan de vorige constructies, mede door de samenwerking met nieuwe gesubsidieerde regionale marketingorganisaties, actief in gebieden waar fusies tussen gemeenten hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. Deze nieuwe aanpak, die onder andere de productie van regionale magazines, beursdeelnames en websites à la Friesland Holland omvat, blijkt de grootste bedreiging van het voortbestaan van Friesland Holland als commerciële toeristische informatie- en marketingorganisatie. Er vervallen voor Friesland Holland Tourist Information BV ook inkomsten door bijvoorbeeld het weghalen van promotiegelden door de provincie bij organisaties als De Nije Kompanjons (Turfroute) waarmee ik al jaren samenwerk.” 

Negatieve bejegening
“De concurrentie van de overheid wordt dus steeds groter. De provinciale overheid en daarmee samenhangende instanties, zoals recreatieschap Marrekrite, streven naar uniformiteit in promotionele uitingen en toeristische routes en laten zich daarbij ook nog eens negatief uit over initiatieven en producties van commerciële instanties als mijn onderneming. Betitelingen in de pers als “een ratjetoe aan routes” wekken de indruk dat populaire door Friesland Holland ontwikkelde en door adverteerders gesponsorde routes op Friesland Holland-kaarten niet goed zouden zijn. De grote rol die Friesland Holland Tourist Information B.V. in Friesland speelt en speelde wordt willens en wetens door nieuw politiek beleid geminimaliseerd, tot tegenwerking aan toe, zoals de verwijdering in juni 2017 van Friesland Holland-arrangementen van www.friesland.nl en het wederom niet uitgenodigd worden voor deelname aan een handelsmissie naar China waaraan Merk Fryslân wel mocht deelnemen op kosten van de overheid.”

Hendriks poogde Friesland Holland Tourist Information BV overeind te houden met een zeer lage directiebeloning, zeven dagen van de week werken (“met veel plezier en voldoening”), het aanspreken van privévermogen — hij en zijn vrouw zijn de grootste schuldeisers van Friesland Holland Tourist Information BV — en extra inkomsten uit de verkoop van arrangementen. Die laatste weg sloot het marketingbureau van de provincie dus grotendeels af, volgens Hendriks zeer in het nadeel van met name de hotels en restaurants in Friesland. Die missen zo een paar miljoen omzet, zegt hij.

Boobytraps
“Bij elke stap die ik zet om Friesland op de kaart te zetten, moet ik waken voor een boobytrap, tot op Boot Düsseldorf aan toe. Als ik namens een tiental bedrijven exportbevorderingssubsidie aanvraag voor deelname aan de Duitse botenbeurs, moet ik op het matje komen bij de afdeling Economische Zaken van de provincie waar ik moet uitleggen dat toerisme ook export is. Als ik meedoe aan een prijsvraag voor een inkomende handelsmissie voor MKB’ers kom ik de overheid weer tegen, verpakt in een stichting of in een CH 2018 project. 21 jaar lang heb ik het volgehouden, maar de twee druppels die de emmer deden overlopen waren de prijsvraag en de volkomen onterechte verwijdering van arrangementen van de website friesland.nl. Dat laat de directeur van het provinciale marketingbureau doen in dezelfde week dat hij op kosten van de provincie in het vliegtuig stapt voor een relatiereis met gedeputeerden naar China waarvan ik als man van de praktijk uitgesloten word, net als de handelsmissie een paar jaar geleden naar China. Ik kan protesteren tot ik een ons weeg, maar de houding van het provinciaal bestuur verandert in dezen niet. Ik kap er nu mee. De dwarse overheid mag nu zorgen dat mijn personeel brood op de plank krijgt.”

Toeristische informatie over Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com
www.boatcharterholland.nl