Anderhalf miljoen voor restauratie Friese kerken en molens

Anderhalf miljoen voor restauratie Friese kerken en molens

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Versneld geld beschikbaar om crisis in bouw te bestrijden

De gerestaureerde Doopsgezinde Vermaning, de Julianakerk van Oudebildtzijl. Gebouwd in 1806 en in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie (nu museum en dorpslogement) en de gedetailleerde houten toren. Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1896. De kerk is in 1997 aangekocht door de gemeente Het Bildt en maakt sinds 1999 deel uit van het bezoekerscentrum dat in 2009 is omgedoopt tot Aerden Plaats. Het monumentale kerkgebouw is deelnemer van de Bildtse Kerkenroute en Tsjerkepaad.
De gerestaureerde Doopsgezinde Vermaning, de Julianakerk van Oudebildtzijl. Gebouwd in 1806 en in 1906 uitgebreid met de ervoor liggende pastorie (nu museum en dorpslogement) en de gedetailleerde houten toren. Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1896. De kerk is in 1997 aangekocht door de gemeente Het Bildt en maakt sinds 1999 deel uit van het bezoekerscentrum dat in 2009 is omgedoopt tot Aerden Plaats. Het monumentale kerkgebouw is deelnemer van de Bildtse Kerkenroute en Tsjerkepaad.

LEEUWARDEN (NL) – Een groot aantal Friese monumenten kan een flinke opknapbeurt tegemoet zien. 122 monumenten ontvangen een subsidie van de provincie Fryslân voor restauratie en onderhoud. De provincie trekt er in totaal bijna anderhalf miljoen euro voor uit.

Eigenaren van de monumenten doen ook zelf een investering, Daarnaast ontvangen ze bijdragen van het Rijk en andere partijen. De totale raming voor de restauraties bedraagt zeven miljoen euro.

De plannen voor onderhoud en restauratie komen de komende zes jaar tot uitvoering. Het gaat vooral om kerken, 65 stuks, en molens, 40 stuks. De investering draagt bij aan het behoud van de monumenten. Bovendien is het een belangrijke stimulans voor de bouw- en restauratiesector. De sector heeft zwaar te lijden onder de economische crisis.

Stimuleringsregeling

Het geld van de provincie komt uit een speciale stimuleringsregeling voor restauratie en onderhoud van monumenten. Tussen 1 september en 7 oktober 2011 konden eigenaren van monumenten een subsidieaanvraag indienen. Maar liefst 137 eigenaren deden dat. 

Versnelde ondersteuning

De provincie kon niet alle aanvragen honoreren, omdat het totaal gevraagde bedrag de beschikbare subsidie oversteeg. In de vergadering van 2 november 2011 namen Provinciale Staten een motie aan met een ambitie om economische activiteiten waar mogelijk te ondersteunen. In dat kader besloten Gedeputeerde Staten versneld geld uit de begroting van 2012 uit te geven. Met dat extra geld, aangevuld met geld uit het Deltaplan Fryske Tsjerken en het budget voor erfgoed, konden 122 aanvragen doorgaan.

Info: http://www.aerdenplaats.nl/

De Julianakerk van binnen.

De Julianakerk van binnen.

De Julianakerk van binnen.

De Julianakerk van binnen.

De Julianakerk van binnen.