Fries voorgedragen als admiraal Hollandse zeilvloot

Fries voorgedragen als admiraal Hollandse zeilvloot

Publicatiedatum: 28 December 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Traditionele zeil- en motorschepen: 1,4 miljoen overnachtingen, €63,5 miljoen omzet

Ab van Hasselt vaart met de Nil Desperandum vanuit Enkhuizen. Hij meert regelmatig af in Friese havens en is zodoende een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, uitgaansgelegenheden en attracties in Friesland. Hij presenteert zijn charterprogramma op het Holland Traditional Sailing-plein van het bureau voor toerisme Friesland Holland op Boot 2012 in Düsseldorf. Info: www.nildesperandum.nl
Ab van Hasselt vaart met de Nil Desperandum vanuit Enkhuizen. Hij meert regelmatig af in Friese havens en is zodoende een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten, uitgaansgelegenheden en attracties in Friesland. Hij presenteert zijn charterprogramma op het Holland Traditional Sailing-plein van het bureau voor toerisme Friesland Holland op Boot 2012 in Düsseldorf. Info: www.nil-desperandum.com

ENKHUIZEN (NL) – Sicko Heldoorn, oud-gedeputeerde van Fryslân en burgemeester van Assen (daarvoor van Opsterland), moet de vliegende Hollander worden van de BBZ worden. Deze belangenbehartiger van eigenaren en bemanningsleden van 500 Nederlandse klassieke passagiersschepen is een onmisbare schakel in het verkeer met de binnen- en buitenlandse overheden. Nederlandse zeilvaarders, veel Friezen en Noord-Hollanders, hebben heel West-Europa als vaargebied. Sommigen zijn zelfs actief in het Caribisch gebied. In de afgelopen jaren was er veel gedonder met de Deense en Duitse maritieme autoriteiten.

De vacature ontstaat omdat de ambtstermijn van de huidige voorzitter, Patrick Poelmann, in maart 2012 afloopt. Sicko Heldoorn was van 1992 tot 2002 gedeputeerde van Friesland, van 2002 tot 2007 burgemeester van Opsterland, en is sinds 2007 burgemeester van Assen. Daarnaast is Sicko een enthousiast zeiler en kent hij onze branche goed. Op donderdag 1 maart 2012 zal de heer Heldoorn tijdens een algemene ledenvergadering van de BBZ Sicko voorgedragen worden door het bestuur.

 

Belangrijke organisatie

De BBZ is de belangenvereniging voor zowel de werkgever als de werknemer in de traditionele chartervaart. Door middel van overleg met overheden, voorlichting naar buiten toe en het geven van informatie en ondersteuning aan haar leden probeert zij voorwaarden te scheppen voor een goede exploitatie van de traditionele chartervaart.

De traditionele chartervaart in Nederland bestaat uit bijna 500 traditionele zeil- en motorschepen. Met deze schepen kunnen vaarvakanties gemaakt worden variërend van 1 dag tot meer dan 4 weken. In 2010 ging het om bijna 1,4 miljoen overnachtingen met een totale omzet van 63,5 miljoen euro.

Doel en werkgebied BBZ

De overheid legt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de ondernemer. Het betreft hier de zogenaamde doelregelgeving: bij doelregelgeving formuleert de overheid doelen op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De bedrijven moeten deze gestelde doelen zien te bereiken. Hoe ze dat doen, dat moeten ze zelf uitzoeken. Er wordt steeds meer ondernemerschap gevraagd. De ondernemer krijgt steeds meer te maken met wet- en regelgeving, niet alleen met de Nederlandse, maar ook met de Europese en vaak ook met landspecifieke voorschriften, zoals van Denemarken en Duitsland. Binnen dit woud van regels kan de chartervaarder terugvallen op de BBZ, die alle relevante kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving bezit.

De vereniging streeft ook naar de verbetering van de nautisch‑technische omstandigheden waaronder de chartervaart moet opereren. In de praktijk betekent dit dat de BBZ onderhandelt met nationale en internationale overheden over technische eisen, veiligheidsvoorschriften en bemanningseisen.

Met gemeenten praat de BBZ over de inrichting van havens en het heffen van havengeld. Ook komen bijzonderheden in diverse havens aan de orde. Naast persoonlijke adviezen stelt de BBZ zich als doel de collectieve sociaal‑economische belangen van de leden te behartigen en rechtsbijstand te verlenen bij geschillen.

Starters

De BBZ organiseert diverse trainingen voor haar leden op gebied van veiligheid, milieu, financiën, ondernemerschap en gastheerschap. Ook organiseert de BBZ jaarlijks de zogeheten Startersdag voor beginnende ondernemers in de chartervaart.

Reder Herman van Linschoten uit Workum, eigenaar van de koftjalk Jan Huygen, informeert zijn gasten tijdens een kerstevent in de Duitse stad Leer.

Het bureau voor toerisme Friesland Holland organiseert onder andere eendaagse en tweedaagse culturele en zakelijke zeiltochten vanuit Lemmer.

Reder Herman van Linschoten uit Workum, eigenaar van de koftjalk Jan Huygen, informeert zijn gasten tijdens een kerstevent in de Duitse stad Leer. Info: www.rederijvanlinschoten.nl
Het bureau voor toerisme Friesland Holland organiseert onder andere eendaagse en tweedaagse culturele en zakelijke zeiltochten vanuit Lemmer. Info: www.meetingpointfryslan.nl
De traditionele zeilvaart trekt veel buitenlandse schooljeugd en studenten die zo voor het eerst kennismaken met de watersport en later niet zelden terugkeren om zelf een zeilboot te besturen.

Village of Traditions Lemmer (in het nieuwe magazine Holland Traditional Sailing van Friesland Holland) en Lemsteraken zijn onlosmakelijk met elkander verbonden. Komischer wijze worden er geen aken meer gebouwd. Dé grote Lemsterakenspecialist zit in Heeg, Heech by de Mar. Die bouwt, verkoopt, verhuurt en onderhoudt deze old- en newtimers.

De traditionele zeilvaart trekt veel buitenlandse schooljeugd en studenten die zo voor het eerst kennismaken met de watersport en later niet zelden terugkeren om zelf een zeilboot te besturen. Foto: www.zeilklippers.nl
Village of Traditions Lemmer (in het nieuwe magazine Holland Traditional Sailing van Friesland Holland) en Lemsteraken zijn onlosmakelijk met elkander verbonden. Komischer wijze worden er geen aken meer gebouwd. Dé grote Lemsterakenspecialist zit in Heeg, Heech by de Mar. Die bouwt, verkoopt, verhuurt en onderhoudt deze old- en newtimers. Info: www.heechbydemar.nl

Info: http://www.bbz-charter.nl/

www.hollandtraditionalsailing.nl

www.beroepschartervaart.nl