Biogasproductie in Fryslân flink omhoog

Biogasproductie in Fryslân flink omhoog

Publicatiedatum: 1 Maart 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Friese boeren worden de sjeiks van Nederland:

Duurzaam Fryslân: windenergie en biogas uit mest.
Duurzaam Fryslân: windenergie en biogas uit mest.

LEEUWARDEN (NL) – Ondernemers in Fryslân die een biovergister hebben kunnen nog voor de zomer meer producten vergisten.  Op dit moment mag bijvoorbeeld bermgras nog niet vergist worden, terwijl bermgras prima vergist kan worden. Dat geldt ook voor dierlijke mest. De lijst met producten die vergist mogen worden wordt uitgebreid. Dit is het resultaat van overleg tussen Staatssecretaris Henk Bleker en de Friese gedeputeerde Piet Adema.

De heer Adema is er blij mee: ” We vragen hier al jaren om. Samen met ons wachten eigenaren van vergisters al lang op toestemming om meer producten te mogen vergisten. LTO-Nederland en de Biogas Brancheorganisatie (BBO) willen dit ook graag. Het opwekken van biogas heeft in Fryslân veel mogelijkheden. We moeten alles aangrijpen om de schepping op een duurzame wijze over te dragen aan komende generaties.  Het opwekken van duurzame energie moeten we dus echt serieus nemen. “

In het vergistingsproces voegen boeren natuurlijke producten zoals aardappelen- en fruitschillen toe aan mest. Deze co-vergistingsproducten versnellen het vergistingsproces. Zo ontstaat biogas. Als meer producten op de lijst komen te staan, wordt het aanbod groter en de kostprijs lager. Boeren kunnen meer biogas maken en daarmee wordt het economisch rendement van de vergister hoger. Boeren mogen de restproducten als meststof gebruiken op het land. Daarmee is het aantrekkelijker om groene energie te maken.

Fryslân heeft mede namens de andere provincies aangedrongen op een snelle uitbreiding van de lijst en verkorting van de procedure. Bovendien is in andere landen de lijst langer, waardoor Nederland nu stoffen exporteert, die we zelf zouden kunnen gebruiken bij de vergisting en productie van biogas.

Info mestvergisting op melkveeproefbedrijf Nij Bosma Zathe in Fryslân:

http://www.livestockresearch.wur.nl/

Info mestvergisting in Nederland:

http://www.senternovem.nl/duurzameenergie/de-technieken/mestvergisting/index.asp

http://www.biogas.nl/mestvergisting/

 Info: http://www.defryskemole.nl/