Dertig jaar zandwinning voor Friese IJsselmeerkust is slecht voor toerisme zeggen Recron en Hiswa

Dertig jaar zandwinning voor Friese IJsselmeerkust is slecht voor toerisme zeggen Recron en Hiswa

Is gemeente De Fryske Marren gevoelig voor “omkoping”?

OUDEMIRDUM (NL) – De belangen van de vrijetijdseconomie en de toeristen voor wie de Friese IJsselmeerkust en Gaasterland een favoriete vakantiebestemming zijn, worden niet meegewogen bij de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Dit stellen de belangenorganisaties van recreatie- en watersportondernemers Recron en Hiswa.

De bedreigde Friese IJsselmeerkust.

Zij schrijven De Frsyke Marren: “Gemeenteraad, neem extra tijd om een integrale afweging te maken, wetende dat dit nu niet is gedaan. Hou rekening met alle toeristische bedrijven in uw gemeente. Laat u tot slot niet verleiden tot een jaarlijkse afkoopsom omdat dit neigt naar een vorm van omkoping die los moet staan van objectief gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid.”

Zandwingebied van 220 hectare
In de gemeente De Fryske Marren (Joure, Lemmer, Balk) mag de gemeenteraad binnenkort beslissen of een zandwinbedrijf voor de komende 30 jaar zand mag winnen uit het IJsselmeer. Concreet gaat het om de aanleg van een fabriekseiland en een zandwingebied van 220 hectare.
Petra Ellens, regiomanager in Groningen, Friesland en Drenthe: “Op zich is het begrijpelijk dat er zand moet worden gewonnen voor de aanleg van onze wegen. De vraag is natuurlijk waar dit zand dan vandaan moet komen en op welke schaal deze zandwinning moet plaatsvinden? Los van deze vragen mist volgens ons een integraal afwegingskader voor deze grootschalige zandwinfabriek, waarbij toerisme volwaardig is meegewogen. De branches pleiten daarom voor een Omgevings Effect Rapportage.”

Vakantieregio bedreigd
Toerisme en watersport in en rondom het IJsselmeergebied is veruit de grootste economische factor met jaarlijks honderden miljoenen omzet. Deze sector zorgt voor werkgelegenheid en leefbaarheid in vele Friese kernen, waaronder die in de gemeente Fryske Marren. Mevrouw Ellens: “De toeristen die hier komen willen van de kwaliteiten van het landschap genieten en helaas moeten we constateren dat deze steeds meer onder druk komen te staan door grootschalige industriële activiteiten in het IJsselmeergebied. Denk daarbij aan de grote windmolenparken die in en aan de randen van het IJsselmeergebied verrijzen, maar ook andere aspecten, zoals laagvliegroutes voor een nieuw vliegveld bij Lelystad. Allemaal activiteiten die zwaar inbreuk doen op de openheid, de stilte en de weidsheid van dit prachtige natuur- en recreatiegebied. Als Recron en Hiswa maken wij ons ernstig zorgen. Immers deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en er komen er steeds meer bij. De overheid, ook de rijksoverheid, houdt geen rekening met cumulatieve effecten van bovengenoemde ontwikkelingen. Sterker nog, het zet de poort open voor meer.”

Omgevings Effect Rapportage
“In de Milieueffectrapportage van de zandwinning wordt opgemerkt dat eigenlijk alle effecten wel meevallen als je ze afzet tegen de grootte van het IJsselmeer. Uiteraard is dat zo. Op Nederlands niveau zijn de effecten nog kleiner en in Europees verband is het nihil. Ook over de criteria valt het nodige op te merken. De effecten op landbouw en zwemmen zijn nihil. De effecten daarentegen op recreatie worden weggewuifd, immers het IJsselmeer is zo groot. Ook wordt alleen gekeken naar het verlies van vaargebied terwijl de effecten op het toerisme veel groter zijn omdat vanaf de Friese kuststrook: de weidsheid, stilte en duisternis wordt verstoord.”
De conclusie van de Hiswa en de Recron is dat een Milieu Effect Rapportage zou moeten worden omgebogen in een Omgevings Effect Rapportage waar meerdere belangen, waaronder die van toerisme, worden meegewogen.
“Zo kan een nieuw initiatief op aard en schaal veel beter worden afgewogen,” aldus woordvoerder Ellens van de Recron.

Meer info:
www.defryskemarren.nl
www.waterland.frl

Friesland geschenken:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Vakantiebestemming Friesland Holland:
www.provinciefriesland.frl

Arrangementen van bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

De bedreigde Friese IJsselmeerkust.