Felle kritiek op eenzijdige kijk Fries bestuur op toerisme: landrecreatie telt niet mee

Felle kritiek op eenzijdige kijk Fries bestuur op toerisme: landrecreatie telt niet mee

Pikken Drenthe en Overijssel al het beleg van Friese brood?

LEEUWARDEN (NL) – In de Statencommissie van de provincie Fryslân van 6 februari 2019 heeft Kees Mourits namens de Fietsersbond en stichting Wandelnet (startpunt voor wandelend Nederland) ingesproken op het onderwerp ‘Evaluatie Friese Meren Project en de visie op het vervolgtraject’. Naar aanleiding van het rapport over alléén waterrecreatie — fietsen en wandelen lijken niet van belang voor toerismegedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) — komen de fiets- en wandelorganisaties nu in het geweer tegen de eenzijdige kijk op recreatie in Friesland.

Fiets- en wandeltoerisme is booming business, maar het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân heeft nog steeds het vizier op waterrecreatie gericht. Foto: Wandelaars en fietsers doorkruisen het Fochteloërveen tussen Appelscha (Friesland) en Veenhuizen (Drenthe). www.frieslandtravel.com

Ze lobbyen nu voor een provinciaal plan landrecreatie, van groot belang voor het toerisme in bijvoorbeeld de Friese Wouden en Gaasterland, maar in feite voor heel Friesland. Provinciale Staten van Fryslân besluiten 27 februari over ‘It Blauwe Goud fan Fryslân, evaluatie en visie’. Het document kunt u lezen door te klikken op de link onder MEER INFO (aan het eind van dit artikel).

Laagdrempelig
Kees Mourits, voorzitter van Fietsersbond Fryslân: “Uiteraard gunnen wij de watersporters in Fryslan de allerbeste voorzieningen. Gezien de doelstellingen vragen wij ons wel af of dit nou wel de beste besteding is geweest. Naast de investeringen in waterrecreatie (circa 500 miljoen. Red.) steekt de landrecreatie daar wel heel schril bij af. Dat terwijl de aantallen recreatieve fietsers en wandelaars in de provincie een veelvoud is van het aantal mensen dat watersport. De verwachte ruime toeristische groei alsmede de maatschappelijke urgentie voor mensen om meer te bewegen biedt voor Fryslan een enorme kans om de eigen bevolking, maar ook zeker de toerist te verleiden om actief te recreëren in Fryslân. Voor het wandelen heb je slechts een paar schoenen nodig en voor het fietsen een fiets. Laagdrempeliger kan niet.”

Gebrek
“Het gebrek aan aandacht voor deze vormen van actieve landrecreatie is duidelijk zichtbaar in Fryslân. Wandelaars kom je vooral tegen op fietspaden, daar waar ze het liefst wandelen over wandelpaden door bossen, langs meren en door het land. Wegen en weilanden zijn vooral barrières in plaats van leuke door- en afstekers. Fietsers zijn te vaak aangewezen op de standaard erftoegangswegen, terwijl ze ook het liefst langs het vele Friese wateren fietsen, of door de bossen van de Friese Wouden. In Fryslân hebben we prachtige oude spoorlijnen, zoals het Dokkumer Lokaaltje, waar we zonder al te veel inspanningen prachtige fiets- en wandelroutes van kunnen maken, die een toeristische en recreatieve impuls kunnen geven juist aan regio’s die dit het meeste nodig hebben. En waarom kunnen we niet een rondje wandelen en fietsen om het Slotermeer, het Sneekermeer of Tjeukemeer, maar wel in elk aan die meren gelegen dorpje ons bootje aanleggen?”

Drenthe
“Onze buurprovincies hebben het ‘rode en groene’ goud inmiddels al wel ontdekt. Het Recreatieschap Drenthe heeft vijf mensen in dienst die zich alleen maar bezig houden met fietsrecreatie. ‘Op fietse’ is langzamerhand een merk geworden. Drenthe heeft zich neergezet als dé fietsprovincie. Begin maart houden ze een fietspromotieweek met fietsclinics een mini 4-daagse en vele workshops en fiets-lekker-makers. De Gelderse Vallei of Salland in Overijssel zijn vooral bekend geworden door landelijke fiets- en wandelcommercials. In het buitenland, in de Duitse Eifel, de Belgische Ardennen, in Frankrijk en in de Via Verdes in Spanje zijn vele spoorlijnen omgebouwd tot prachtige fietsverbindingen langs pittoreske dorpjes waar verpauperende stations een nieuw leven hebben gekregen als pleisterplaats om uit te rusten te eten of te drinken. En wat doet Friesland op dit vlak? Helemaal niets. Nou niet helemaal. De impuls die op de wandelcultuur in Friesland uit is gegaan van bijvoorbeeld de Slachtemarathon is enorm geweest. Maar dit zijn wel toevalstreffers.”

Vragen
“Als Statenlid zou ik me, voordat we weer zoveel gaan investeren in waterrecreatie, me toch wel wat zaken kritisch afvragen. Wat kost het en wat levert het op? Aan werkgelegenheid en aan overige maatschappelijke opbrengsten. Kan ik dezelfde doelstellingen niet beter realiseren met landrecreatie? Je kunt het geld maar één keer uitgeven. En het stimuleren van actieve recreatie draagt nog meer bij dan alleen aan de regionale economie. Het belang van een gezonde lifestyle, zeker voor onze vergrijzende bevolking, wordt door de hele gezondheidszorg benadrukt en zou toch ook een zorg van de Staten moeten zijn.”

Zinloos
“De wereld verandert misschien wel sneller dan ooit. Dat vraagt om een alerte overheid die hier goed op kan anticiperen. De watersport in Fryslân is bijna emotioneel cultureel erfgoed. Maar vertroebelt dat niet onze handelsgeest? Watersport lijkt aan het eind van haar productlife cyclus aangekomen. Het doet mij denken aan de parlementaire enquête uit de jaren 70 over de vele miljoenen overheidsgeld die in de nationale scheepvaartindustrie (RVS/Verolme) zijn gestopt. De industrie was al lang verplaatst, maar de overheid bleef het tegen beter weten in subsidiëren.”

Economisch belang
“Natuurlijk is het misschien wel meer sexy om als provincie economisch in te steken op waterkennis en -technologie, agriculture, biotechnologie en watersport. Maar het volk wil in toenemende heel gewoon fijn kunnen wandelen en fietsen in de omgeving en in natuur. En die zijn er in potentie met miljoenen. De economische spin-off kan enorm zijn. Een voorbeeld: In watersportstad IJlst gaf de uitbater van het Wapen van IJlst aan dat 60% van zijn klandizie nu al fietsers zijn. Waarom moeilijk doen, als het groene en rode goud voor het oprapen ligt. Laat onze buurprovincies niet met het goud ervandoor gaan. Ik fiets ook in die provincies, maar geloof me, qua diversiteit kan het niet tippen aan Fryslân met zijn Fryske Wâlden, Gaasterland, zijn kliffen, de Greiden, de zadeldaktorens en het oneindige van de kleigronden met de geur van de Wadden om de hoek. Maar dan moeten we er wel wat meer van maken. Begin eens met een groot plan voor actieve landrecreatie.”

Meer info:
Rapport provincie Fryslân over watertoerisme: https://magazines.fryslan.frl/nl_NL/9683/141270/cover.html
www.fietsersbond.nl
www.wandelnet.nl

Nieuw bij Friesland Holland, de blauwe gids:
Blader hier in het nieuwe magazine over waterrecreatie in Friesland:
www.frieslandholland.nl/waterland/

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Vakantiebestemming Friesland Holland:
www.provinciefriesland.frl

Arrangementen van bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Gaasterland, door meren omringd wandel- en fietsparadijs. www.frieslandfietsvakanties.com

Populair fietshotel in de Friese Wouden: Van der Valk Exclusief in Wolvega. www.frieslandfietsvakanties.com