Fietspad langs Waddenzee weer open!

Fietspad langs Waddenzee weer open!

Gemeente Waadhoeke en Wetterskip Fryslân namen maatregelen

WESTHOEK (NL) – Ten noorden van Franeker, in de buurtschap Westhoek, was één van de mooiste fietsroutes van Nederland, binnendijks langs de Waddenzee, afgesloten door een hek met een ketting. Fries Nieuws-redacteur Albert Hendriks zag steeds vooral oudere mensen worstelen met zware e-bikes die ze over het hek moesten tillen om hun weg langs het UNESCO Werelderfgoed te kunnen vervolgen. Hij kaartte de problematiek en de onduidelijke bebording aan bij wethouder Caroline de Pee (CDA) van toerisme en recreatie in de gemeente Waadhoeke, die vervolgens haar beleidsmedewerker Karin IJsbrandy op de zaak zette.

De fietsweg tussen Westhoek en Koehool aan de Friese Waddenkust ten noorden van Franeker was afgegrendeld met een dikke ketting. Fietsers moesten met hun fietsen, zoals zware e-bikes, over het hekwerk en een veerooster tillen om thuis of op hun vakantieadres te komen. Vanuit Harlingen kon je wel op het pad komen, maar er dus niet meer af, of je moest kilometers terug. Nu is het hek gerepareerd en zijn de borden vernieuwd en duidelijk en wordt erop toegezien dat er geen honden meer loslopen. Foto’s: Albert Hendriks www.frieslandhollandtravel.nl

Voor het afsluiten van de dijkweg waren dijkbeheerder Wetterskip Fryslân en de pachter van de dijk en eigenaar van de ter plekke grazende schapen verantwoordelijk. Mevrouw IJsbrandy kreeg het bij het Friese waterschap gedaan dat de ketting nu, begin mei, verwijderd is, het hek weer normaal open kan en dat de bebording door de gemeente werd vernieuwd.

Honden jagen schapen de dood in
De afsluiting door de schapenhouder had vooral te maken met het feit dat Westhoek een beschermd natuur- en stiltegbied is waar beslist geen honden los mogen lopen. Enkele streekbewoners leken zich van het verbod niets aan te trekken. Het gevolg was dat een paar angstige schapen in de sloot verdronken. Nu is het een kwestie van handhaven zodat het fietspad open kan blijven en onder andere herberg The Friezinn en restaurant Zwarte Haan weer door fietsers uit Tzummarum en Harlingen bezocht kunnen worden zonder de fiets over een hek en veerooster te moeten tillen.

Meer info:
www.elfstedenroute.nl
www.harlingenwelkomaanzee.nl
www.franeker.frl/vvv/
www.zwartehaan.nl (restaurant en campercamping in Zwarte Haan)
www.thefriezinn.nl (restaurant en rustplaats in Westhoek)

Friesland vakanties met SGR-garantie en andere unieke zekerheden van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland:
www.frieslandhollandtravel.nl (nieuwe website!)
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Restaurant The Friezinn in Westhoek is, naast Zwarte Haan, een geliefde bestemming vanwege de streekgeoriënteerde hapjes en drankjes. Foto’s: Albert Hendriks www.frieslandhollandtravel.nl