Wie de Elfstedenroute fietst of vaart maakt ook kennis met hoogstaande landbouw

Wie de Elfstedenroute fietst of vaart maakt ook kennis met hoogstaande landbouw

In Friesland tussen Bolsward en Harlingen

PINGJUM (NL) – Wie de Friese Elfstedenroute rijdt, maakt niet alleen kennis met de cultuurhistorie en de natuur van de provincie Fryslân, maar ook met de landbouw. Rijdend van Witmarsum, binnendoor dwars door de vruchtbare kleigronden naar Kimswerd (aan Elfsteden vaar- en fietsroute), over de Nesserlaan in het buitengebied van Pingjum, stuit gegarandeerd op mooi agrarische taferelen. Begin mei zijn aan beide zijden van de weg grondbewerkers en aardappelpoters actief. De boerenfamilie Giliam, ook van de Nesserlaan, is er met medewerker Jelle Jon Bouwman uit Exmorra onder ideale weersomstandigheden bezig met het zaaiklaar maken van de akkers en het vervolgens direct in ruggen planten van de piepers, in dit geval zaaigoed. De eerste 35 van de 85 hectare aardappelland hebben de mannen gedaan. Ze hopen dat het nog een paar weken zulk droog weer als in de afgelopen dagen blijft, dan kunnen ze een flinke vooruitgang boeken.

De boerenfamilie Giliam uit Pingjum poot dit voorjaar 85 hectare aardappelen, onder andere hier aan de Nesserlaan tussen Witmarsum en Kimswerd. Foto’s: Albert Hendriks www.frieslandhollandtravel.nl

Giliam teelt naast aardappelen ook graan, uien en suikerbieten. De structuur van de zware kleigrond van hun akkers verbeteren ze met landbouwgips (calciumsulfaat), de opvallende witte bulten op de opslagplaatsen langs de Nesserlaan. Gips maakt de kleigrond luchtiger.

Lees meer Wie de Elfstedenroute fietst of vaart maakt ook kennis met hoogstaande landbouw