Filmactrice Hilda van der Meulen stelt orde op zaken in Allingawier

Filmactrice Hilda van der Meulen stelt orde op zaken in Allingawier

Aldfaers Erf verder als ‘Het Friese Museumdorp’ met nieuwe horeca

ALLINGAWIER (NL) – Het Friese Museumdorp. Die naam heeft de door de Stichting Aldfaers Erf aangestelde nieuwe directeur Hilda van der Meulen uit Oudeschoot (bij Heerenveen) gegeven aan het terpdorp Allingawier tussen Workum en Bolsward. Het is haar concept om van het dorp, dat in de Middeleeuwen aan een randmeer lag, en dientengevolge ook een vissersdorp was, een belevenismuseum te maken voor volwassenen én kinderen. Een attractie waar je niet alleen naar gebouwen en attributen uit de 17-de, 18-de en 19-de eeuw kijkt, maar ze ook in bedrijf ziet met behulp van vrijwillige boeren en ambachtslieden, acteurs, gestoken in kledij uit de verleden tijd.

Peter van der Wal en Hilda van der Meulen verbouwen het Aldfaers Erf-dorp Allingawier letterlijk en figuurlijk tot een Fries platteland experience center.

“Hier beleef je straks het Friese platteland, onder andere zoals Geert Mak het beschreef in zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jordwerd,” zegt mevrouw Van der Meulen, eens Miss Nederland, fotomodel en actrice, ex-compagnon van de uit Earnewâld afkomstige filmproducent Klaas de Jong van FarmHouse TV & Film in Amsterdam. 15 april 2017 doet ze de deuren open, maar nog zonder de gezochte figuranten, maar wel met de smid en de bakker die er voorheen ook waren. Het schoollokaal, dat van Exmorra in de opslag in Allingawier belandde, moet nog geïnstalleerd worden. Het drankorgel staat al opgesteld in café ‘De Meermin’. Alleen de kruidenierswinkel bleef in Exmorra achter. Die zal straks weer op afspraak en in de weekends te bezoeken zijn. De winkel heeft een nieuwe eigenaar, evenals de timmerwerkplaats in Ferwoude die pas over een jaar weer te bezoeken is.

Erkend Museum
Met een dikke miljoen subsidie van overheden en bijdragen uit cultuurfondsen moet Allingawier een officieel Geregistreerd Museum worden. Daarvoor is de hulp ingeroepen van Museumadvies Els Thijssen uit Amsterdam die geassisteerd wordt door studente Tonny Leeuwen uit Arum. Voor laatstgenoemde is Aldfaers Erf een afstudeerproject voor haar studie Bedrijfskunde aan de NHL in Leeuwarden. Zij onderzoekt hoe de collectie en activiteiten van Aldfaers Erf oprichter Yde Schakel een plek krijgen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland.

Echt en nep
“We maken een kwaliteitsslag,” zegt de nieuwe bazin, die geïrriteerd reageert op de vraag wat bij Aldfaers Erf echt Fries of nep is. We zitten in het nep dorpscafé ‘De Meermin’, door Het Friese Museumdorp zelf aangeprezen als een “oer-Hollandse bruine kroeg”. Ze geeft toe dat niet alles oorspronkelijk is. Wat wel 100% authentiek is wordt dit jaar duidelijk onderscheidend gedocumenteerd en gepresenteerd, want de nieuwe directie wil voldoen aan zoveel mogelijk eisen om zoveel mogelijk subsidie binnen te slepen.
Er is genoeg ”oud goud” met als topstuk de 300 jaar oude boerderij ‘De Izeren Ko’ met een karnmolen voor het maken van boter en een op het noorden gerichte zuivelkelder onder het voorhuis. In de zuivelboerderij is nu bijna alles orgineel; de curiosa van de vorige “conservators” zijn verwijderd. Freddy Schakel, zoon van oprichter Yde en tot vorig jaar baas van het openluchtmuseum, heeft met de komst van Van der Meulen een andere, meer uitvoerende rol gekregen. Zijn echtgenote Jetty Posthumus is nu office manager. Allen vegen met de nieuwe bezems van Van der Meulen wier visie reikt tot het maken van een film met Allingawier in de hoofdrol. Een soort Kameleon-film, maar dan natuur- en historiegetrouwer.

Hilda van der Meulen zegt na 15 jaar Engeland meer belangstelling te hebben gekregen voor het Fries erfgoed. Ze wil de sfeer van weleer terugbrengen in Allingawier en liet daarom veel storende hedendaagse elementen verwijderen.

Hilda bepaalt
Het is duidelijk dat Hilda van der Meulen, die 15 jaar in Engeland verbleef en daar veel inspiratie opdeed op het gebied van behoud van materieel en immaterieel erfgoed en “old inns”, de teugels strak in de handen heeft. Haar 49-jarige vriend Peter van der Wal, die onlangs Partycentrum en Manege De Postwagen in het Groningse Tolbert overdeed aan zijn zwager, heeft ze bijna letterlijk voor de horecakar gespannen.
De twee schuren (voormalige kinderbroerderij) met koetsen tegenover ‘De Izeren Ko’ worden een nieuwe nostalgische uitspanning met veel dikke balken en zicht op het weidse platteland. Er komt een bar in, er wordt een voor groepen af te scheiden zaaltje gemaakt en er wordt een serre aangeplakt. Ongeveer 70 gasten kunnen binnenkort dineren in restaurant ‘It Ferhaal’, ook naar een idee van Van der Meulen die haar leeftijd niet wil verklappen omdat ze anders het stempel van ‘over datum’ zou krijgen. Ze wil in de film- en modellenwereld nog in beeld blijven als jonge meid; het noemen van haar leeftijd zou alles verpesten.

Partycentrum
‘It Ferhaal’ is geopend als het museum geopend is, overdag. Maar op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond kan men tot 22.00 uur genieten van wat Van der Meulen noemt “de nieuwe Friese keuken”. Haute cuisine? “Nee, dat ook weer niet.” Er is al een kok in beeld, maar wie dat is daar kom je achter als je het restaurant met de open keuken betreedt. Eind mei, begin juni gaat de tent open. De donkerharige Van der Wal wil wel een geheim kwijt wat de kok betreft, maar zijn blonde partner legt hem acuut het zwijgen op.
“Vernieuwende hoogwaardige en klassieke horeca naast elkaar,” onderstreept de bazin die wijst op de potentie van het museumdorp als partylocatie, het nieuwe economisch fundament zo lijkt. 250 tot 500 man ontvangen is geen punt. De expositiekerk, waar Alice Brouwer van galerie Zofier uit Workum haar waar etaleert, kroeg ‘De Meermin’, boerderij ‘De Izeren Ko’, het erf met een dertigtal picknickbanken, en de twee schuren die momenteel ingrijpend verbouwd worden, bieden plaats aan meerdere dinerende partijen tegelijk. Peter van der Wal heeft daar ervaring mee in Tolbert, maar van zijn vriendin moet hij in het gareel lopen van de geschiedenis van het Friese platteland sinds de 17-de eeuw. Grunn kan hij vergeten.

2018
Hilda van der Meulen is strak en wordt boos op de Fries Nieuws-reporter die probeert haar vriend plannen afhandig te maken. Ze legt uit dat het museumdorp nog lang niet af is, dat er nog veel moet gebeuren. Begin 2018, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is, moet het zo zijn als zij het zich heeft voorgesteld: een openluchtmuseum met figuranten en héél veel activiteiten waardoor kinderen en volwassen zich kunnen verplaatsen in de verhalen uit geschiedenisboeken of uit de stal van ‘De Izeren Ko’. Daar speelt het verhaal van Sjoerd. Hij werkte een eeuw geleden op twaalfjarige leeftijd op de boerderij en liet een brief aan zijn ouders en een natuurschilderij achter. Echt.

Verdubbeling aantal bezoekers
Schakels Aldfaers Erf moet ook weer echt de moeite waard worden. 15.000 mensen kwamen er op het laatst nog maar. Van der Meulen koerst met een nauwgezette selectie van de oudheden en entertainende horeca, op termijn zelfs met een bed and breakfast, op minstens 30.000 bezoekers in 2017. In 2018 gaat Het Friese Museumdorp helemaal los. Het bureau voor toerisme Friesland Holland geeft het dorp dit jaar al een plek op de in de maak zijnde Fries Erfgoed Route, samen met Makkum, Piaam, Bolsward, Exmorra, Ferwoude en Workum als must sees.

Hilda van der Meulen:
www.imdb.com/name/nm0886165/resumephotos?ref_=nm_ov_resph

Een kijkje in de bakkers- en kruidenierswinkel waar Friese familiebedrijven als koffiebranderij Brandsma in Bolward en Poiesz uit Sneek hun geschiedenis kunnen etaleren terwijl de bezoekers genieten van een vers gebakken drabbelkoek.

Het restaurant met “de nieuwe Friese keuken” komt in de twee schuren die tot voor kort een speelparadijs voor kinderen waren. Peter van der Wal staat in de aanstaande open keuken die eind mei al in bedrijf moet zijn.

Office manager Jetty Posthumus uit Sneek (rechts) en Tonny Leeuwen uit Arum overleggen met Hilda van der Meulen (midden) bij koffie met oranjekoek in bruine kroeg ‘De Meermin’.

Het was 4 april 2017 nog doodstil in Allingawier. Maar 15 april is dat anders: dan gaan de deuren open van Het Friese Museumdorp. Het is dan weliswaar nog lang niet zo als Hilda van der Meulen het wil, maar wel al heringericht.

Het paradepaardje van Het Friese Museumdorp: zuivelboerderij De Izeren Ko.

De oprichter van Aldfaers Erf, Yde Schakel, in de smederij van Hollander, afkomstig uit Lemmer.

Meer info:
www.friesemuseumdorp.nl
www.frieserfgoed.nl
www.farmhousefilm.nl
www.museumadvies.nl
www.immaterieelerfgoed.nl
www.postwagen.nl
www.friesnieuws.nl/fries-erfgoed-cruise-elfsteden-en-unesco-werelderfgoed/

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief