Tsjûkemar 2018: waterski-kabelbaan, kitesurfpiste, snelvaarzone, bed and breakfast aan oever en sanifair op eilanden

Tsjûkemar 2018: waterski-kabelbaan, kitesurfpiste, snelvaarzone, bed and breakfast aan oever en sanifair op eilanden

Hotelhouder Frans Heesen krijgt hulp van aanjager

ECHTENERBRUG (NL) – De Tsjûkemar, de officiële Friese naam voor het Tjeukemeer tussen Lemmer en Joure in het zuiden van Friesland, ondergaat nu en de komende jaren een enorme opwaardering. Aan de oever van het meer verrijst momenteel een schitterend vakantievillapark dat dit voorjaar al bewoond wordt. Om meer recreatieplannen versneld uit te voeren wordt deze week een aanjager aangesteld, een tactische persoon die er voor moet zorgen dat de initiatiefnemers, de bevolking en de overheden soepel met elkander omgaan om lang gekoesterde wensen te kunnen vervullen. De Tsjûkemar moet een vooraanstaand Fries meer worden waar natuur en recreatie in goede harmonie verkeren.

Frans Heesen, met Aleid Bruinsma eigenaar van hotel-restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen, ontvouwt de plannen voor de Tsjûkemar. Met de realisatie wordt al dit jaar een begin gemaakt.

Zeer waarschijnlijk al in april 2018 wordt bij parkeerterrein en strand De Uilesprong bij Sint Nicolaasga een waterskikabelbaan met horeca in geopend. De aanvraag voor vergunningen is al in gang gezet door een ondernemer die veel kennis heeft van waterskibanen elders in Nederland. De vele eilandjes in het grote meer krijgen betere, beschut gelegen aanlegsteigers en sanitaire voorzieningen. Ten westen van Delfstrahuizen is een nieuwe grote strandbeschermende landtong gepland en ten noorden van het dorp komt de eerste plek in Noord-Nederland waar je binnendijks mag kitesurfen. Ten noorden van Oosterzee mag je wellicht volgend jaar al in een nieuwe snelvaarzone waterskiën en wakeboarden achter een speedboot. De jachthaven Brette Hoane (Gebraden Haan) aan de A6 bij Oosterzee-Buren (ooit de hoofdplaats van Lemsterland) wordt opgeknapt. In de nabijgelegen woning, aangekocht door Theo Holtrop uit Lemmer, komt een bed and breakfast.

Frans Heesen
Voor de vele vernieuwingen worden nu vergunningen aangevraagd, meldt Frans Heesen, met Aleid Bruinsma eigenaar van hotel Tjongervallei in Delfstrahuizen, één dorp met Echtenerbrug. Hij is de drijvende kracht achter het ontwikkelingsplan Tsjûkemar dat van het saaie kille Tjeukemeer een dynamische vriendelijke plas moet maken. Een plek die ook jongeren aantrekt. Hij wordt daarbij gesteund door ondernemers, vertegenwoordigers van de oeverdorpen en gemeente De Fryske Marren (Joure) én last but not least de provincie Fryslân. Met z’n allen willen ze de leefbaarheid verbeteren, krimp voorkomen door van toerisme een veel belangrijkere bron van inkomsten maken.

Ondernemers aan zet
Dankzij het Friese Merenproject en Wetterskip Fryslân werd het tweelingdorp Echtenerbrug-Delfstrahuizen een paar jaar geleden met veel gemeenschapsgeld opgeknapt met nieuwe kaden die de 30.000 jaarlijks passerenden kapiteins op de route Friese Meren-Giethoorn moeten aanmoedigen aan te leggen voor boodschappen, een hapje en een drankje en een fietstochtje naar Zevenbuurt in de Tjongervallei of langs de oever van het meer naar Oosterzee en Lemmer. De provincie vroeg de ondernemers de gedane miljoeneninvesteringen een aanlokkelijk vervolg te geven in de vorm van initiatieven die lokaal en regionaal het toerisme bevorderen. Aan het verdienmodel wordt dus nu heel hard gewerkt. In het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is, 2018, en heel Friesland daarmee in beeld is, moet er al een en ander gerealiseerd zijn.

In de serre
Wie wil meedenken en uitvoeren meldt zich maar bij Frans Heesen in de mooie serre van hotel-restaurant Tjongervallei aan de Pier Christaansloot in Delfstrahuizen met zicht op voorbijvarende jachten en charterbedrijf Turfskip van de familie Wind waar je een sloep of een royal class motorjacht kunt huren. Mocht hij, Heesen, er niet zijn, kijk dan even achter het hotel, want dan geeft hij waarschijnlijk de lammetjes van een stakende ooi de fles.

Frans Heesen, met Aleid Bruinsma eigenaar van hotel-restaurant Tjongervallei in Delfstrahuizen, ontvouwt de plannen voor de Tsjûkemar. Met de realisatie wordt al dit jaar een begin gemaakt.

Kontour Vastgoed uit Heerenveen realiseert een park met vijftig zogenaamde watervilla’s aan de rand van het dorp, aan de oever van de Tsjûkemar. Fase 1 is inmiddels volledig verkocht en in aanbouw. Fase 2 is nu in de verkoop. Er zijn nog enkele kavels met villa’s beschikbaar. Informatie: www.watervillasfriesemeren.nl

Echtenerbrug is ook de vestigingsplaats van Frieslands grootste verhuurder van luxe motorjachten en sloepen, Turfskip. Informatie: www.turfskip.com

Kijkje op de Pier Christiaansloot in Echtenerbrug-Delfstrahuizen, de vaarweg tussen de Friese en de Overijsselse meren die jaarlijks door 30.000 jachten wordt bevaren.

Hotelhouder én schapenboer Frans Heesen.

Meer over het Tjeukemeer:
www.watervillasfriesemeren.nl
www.tjongervallei.nl
www.turfskip.com
www.lemmerholland.nl
www.sanifair.nl

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief