Fogelsangh State in Veenklooster nu Geregistreerd Museum!

Fogelsangh State in Veenklooster nu Geregistreerd Museum!

Markant Friesland Route

Fogelsangh State in Veenklooster nu Geregistreerd Museum!

VEENKLOOSTER (NL) – 14 juli 2017 is de fraai ingerichte Fogelsangh-State in Veenklooster opgenomen in het register van Geregistreerde Musea. Dat meldt Jan Willem Zwart van de gemeente Achtkarspelen (Buitenpost), manager van het adellijke huis aan de noordkant van de Friese Wouden.

Fogelsangh State in Veenklooster is nu een officieel geregistreerd museum.

Sinds de bouw in 1646 is het landgoed in particuliere handen geweest. Het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia, baronesse van Harinxma thoe Slooten, die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de Stichting Fogelsangh State. Zij is getrouwd met Mr. Charles Alfred Frédéric Hubert Joseph Marie graaf de Marchant et d’Ansembourg. Het paar verblijft meestal in de neoclassicistische Harinxmastate (1843) in Beetsterzwaag, maar verblijft ook geregeld op Fogelsangh State.

Het “kasteel”, onderdeel van de Markant Friesland Route, is geopend voor het publiek van 1 mei tot en met 31 oktober, van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook het bijbehorende bos is toegankelijk. Groepen kunnen er op afspraak het hele jaar terecht.

Meerwaarde registratie: subsidie en andere support
In Nederland zijn een kleine 700 musea, waarvan minder dan 500 opgenomen zijn in het Museumregister. Het register is opgezet om de kwaliteit van de Nederlandse musea zichtbaar te maken, te bewaken en te verbeteren. De meerwaarde ligt zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In de hectiek van alledag is er soms weinig ruimte om eens integraal naar de eigen organisatie te kijken. Periodieke zelfanalyse zorgt ervoor dat een museum dit op een gestructureerde wijze kan doen. De externe meerwaarde is meervoudig. Een museum kan aan andere partijen (bezoekers, collega-instellingen, overheden, fondsen, sponsors en dergelijke) aantonen dat het de zaken goed op orde heeft. Daarnaast vinden fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat een museum geregistreerd is. Zij vertrouwen op de beoordeling van het Museumregister en hoeven zelf minder onderzoek te doen. Alleen geregistreerde musea kunnen lid zijn van de Museumvereniging. Dit heeft ook gevolgen voor de Museumkaart, want alleen leden van de Museumvereniging kunnen de Museumkaart aanvragen.

Een kijkje in Fogelsangh State, het woonhuis van baronesse Kyra Livia, en foto’s van het landgoed. Fotografie: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst

Meer museuminfo:
www.fogelsangh-state.nl
https://www.friesnieuws.nl/5509
www.markantfrieslandroute.nl
www.museumregisternederland.nl
www.goudenfriesewouden.nl
http://www.statenstinzen.nl/staten-en-stinzen/

Landgoed-arrangementen:
https://www.friesnieuws.nl/5510
http://frieslandtravel.com/nl/frisian-castle-tour-noord-friesland

Friesland-arrangementen:
www.frieslandtravel.com

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:
www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief