Fryslân Fan: Ridder Willemien

Fryslân Fan: Ridder Willemien

Publicatiedatum: 15 December 2010
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Fryslân Fan

Ridder Willemien

Willemien Vroegindeweij is een gezellige burgemeester van een gezellige stad, Bolsward.
Willemien Vroegindeweij is een gezellige burgemeester van een gezellige stad, Bolsward.

Burgemeester mevrouw Willemien Vroegindeweij van Bolsward is door koningin Beatrix benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen kreeg ze 14 december 2010 opgespeld door Commissaris van de Koningin in Fryslân, de heer John Jorritsma. Dit gebeurde bij haar afscheid als burgemeester van Bolward.

Het afscheid viel samen met de allerlaatste raadsvergadering van de gemeente. Bolsward gaat met vier buurgemeenten de gemeente Súdwest Fryslân vormen. De nieuwe gemeente start op 1 januari 2011.

Volgens de heer Jorritsma heeft mevrouw Vroegindeweij uitstekend gefunctioneerd als burgemeester van Bolsward. Bij het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd in april besloot ze na overleg met de Commissaris aan te blijven als waarnemend burgemeester. Daardoor kon ze de fusie van Bolsward blijven begeleiden.

Tijdens haar loopbaan is ze op een groot aantal terreinen maatschappelijk actief geweest. Behalve in de politiek ook voor de kinderopvang, het vrouwenwerk, de mediawereld, het welzijnswerk en het onderwijs.

Ze was eerder (waarnemend) burgemeester in Ter Aar, Smilde en Leeuwarderadeel. Ook zat ze voor het CDA in de gemeenteraad van Maassluis, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en was ze werkzaam voor de Tweede Kamerfractie.