Geen EU-subsidie voor bezoekerscentrum, maar voor naastliggende vismigratierivier

Geen EU-subsidie voor bezoekerscentrum, maar voor naastliggende vismigratierivier

Afsluitdijk Wadden Center

KORNWERDERZAND (NL) – Naar aanleiding van het artikel ‘Vette discriminatie buitenlanders in gebouw Provincie Friesland: alleen voor Nederlanders is informatie gratis’ op Fries Nieuws meldt Tjalling Dijkstra, de programmamanager van het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), dat de ca. 5 miljoen EU-subsidie alleen wordt gebruikt voor de aanleg van de vismigratierivier nabij het Afsluitdijk Wadden Center, aan de westkant van het sluizencomplex. Meer info hierover is te vinden in de expositieruimte van het Afsluitdijk Wadden Center, eigendom van Provinsje Fryslân.

Een kijkje in restaurant Skom van het Afsluitdijk Wadden Center. De horeca en de expositie zijn in handen van recreatieondernemer Theo op de Hoek uit Makkum, eigenaar van Strandhotel Vigilante en diverse bungalowparken, en zijn compagnon ‘experience director’ Bert Kranendonk (www.bertkranendonk.nl).

Hieronder aanvullende informatie, afkomstig van de officiële website van de overheid inzake de te vernieuwen Afsluitdijk: www.deafsluitdijk.nl

Waarom Afsluitdijk Wadden Center?
De provincie Fryslân ontwikkelde het Afsluitdijk Wadden Center om meer bezoekers naar de Afsluitdijk en de noordelijke provincies te trekken en daarmee een impuls te geven aan de regionale economie. Naar verwachting trekt het centrum straks 60 tot 100 duizend bezoekers per jaar.

Wie is de opdrachtgever?
Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het Afsluitdijk Wadden Center. Daarnaast financieren Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten Bert Kranendonk en Theo op de Hoek mee.

Wie is de beheerder?
De provincie Fryslân is eigenaar van het gebouw. De expositie en de horeca wordt geëxploiteerd door het duo Theo op de Hoek en Bert Kranendonk. De Waddenvereniging en It Fryske Gea bieden excursies met gidsen aan in- en rondom het Afsluitdijk Wadden Center.

Wie hebben meegewerkt?
De expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Rijkswaterstaat en Werelderfgoed Waddenzee. Meer dan honderd partijen hebben het Afsluitdijk Wadden Center mogelijk gemaakt.

Wie zijn de financierders?
Provincie Fryslân is initiator, opdrachtgever en hoofdfinancier van het Afsluitdijk Wadden Center. Daarnaast waren er financiële bijdragen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, gemeente Súdwest-Fryslân, de Nationale Postcode Loterij en de exploitanten (expositie).

Meer info:
www.friesnieuws.nl/vette-discriminatie-buitenlanders-in-gebouw-provincie-friesland-alleen-voor-nederlanders-is-informatie-gratis/
www.deafsluitdijk.nl/projecten/vismigratierivier/
www.afsluitdijkwaddencenter.nl
www.deafsluitdijk.nl/projecten/afsluitdijk-wadden-center/veelgestelde-vragen/
www.frieslandholland.nl

All-in full-service Friesland-vakanties van het bureau voor toerisme:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Friesland reisgidsen, magazines en routekaarten:
www.frieslandhollandwebshop.nl

Fries bureau voor toerisme:
www.frieslandholland.nl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Een kijkje in restaurant Skom van het Afsluitdijk Wadden Center. De horeca en de expositie zijn in handen van recreatieondernemer Theo op de Hoek uit Makkum, eigenaar van Strandhotel Vigilante en diverse bungalowparken, en zijn compagnon ‘experience director’ Bert Kranendonk (www.bertkranendonk.nl).