Historisch Kollum, een zéér aangename verrassing voor watersporters en fietsers

Historisch Kollum, een zéér aangename verrassing voor watersporters en fietsers

Publicatiedatum: 30 oktober 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Gloednieuwe voorzieningen voor zeil- en motorjachten bij centrum

Kollum was vroeger een voornaam handelsstadje tussen Groningen en Leeuwarden, direct verbonden met de zee, net als Dokkum.
Kollum was vroeger een voornaam handelsstadje tussen Groningen en Leeuwarden, direct verbonden met de zee, net als Dokkum.

KOLLUM (NL) – Op het gebied van watersport en oeveractiviteiten, van barbecuën tot fietsen naar een dichtbijzijnde attractie, zijn in Friesland spectaculaire ontwikkelingen gaande. Het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop wordt bevaarbaar gemaakt (eerst voor boten met een diepgang tot 90 cm, later voor grotere boten), de Turfroute tussen Oosterwolde en Gorredijk wordt tot 150 cm diep en her en der in het Friese waterland komen nieuwe voorzieningen voor boottoeristen. Enkele zijn pas klaar, zoals de grote ecosluis, de tweede in Stavoren. Zeer bijzonder zijn de infrastructurele activiteiten in Kollum in het noordoosten van Friesland.

In dit monumentenrijke en sfeervolle handelsstadje, de hoofdplaats van de slechts 13.000 inwoners tellende gemeente Kollumerland c.a., verrijzen schitterende aanlegplaatsen vlakbij het knusse centrum. Een prachtig havengebouw, uiteraard met haven, staat er al. Havenmeester Bertus van der Meer zwaait er de scepter. Niet als een opgevoerde veldwachter, maar als een gastheer. Die rol spelen ook de winkeliers. ‘Spelen’ is niet het juiste werkwoord. De Kollumers zijn écht opvallend vriendelijk en behulpzaam. Boottoeristen zullen begin zomer 2015, als de vaarten verdiept en de kaden klaar zijn, aangenaam verrrast zijn. Kollum is dan veel meer dan een schuilplaats bij storm op het Lauwersmeer. Toerismewethouder Jelle Boerema (VVD) steekt zijn nek zover uit voor Kollum dat hij er voor moet waken niet als giraffe in safaripark Beekse Bergen te belanden. Zijn Kollum is straks leuker en goedkoper dan vele watersportplaatsen in het Friese merengebied, is zijn stellige overtuiging. “En dat is geen grapje,” zegt havenmeester Van der Meer niet minder zelfverzekerd.

Kollum was vroeger een voornaam handelsstadje tussen Groningen en Leeuwarden, direct verbonden met de zee, net als Dokkum.
Kollum was vroeger een voornaam handelsstadje tussen Groningen en Leeuwarden, direct verbonden met de zee, net als Dokkum.
Kollum.
Kollum was vroeger een voornaam handelsstadje tussen Groningen en Leeuwarden, direct verbonden met de zee, net als Dokkum.

Kollum.

Kollum ligt tussen topattracties
In Kollum gaan ze vanaf nu internationaal de boer op met hun rijke cultuurhistorie — Kollum had een Hanzestadje kunnen zijn — gemoedelijkheid en kwaliteit, dit met hulp van het bureau voor toerisme Friesland Holland.
“Neem vooral de fiets mee aan boord,” tipt Van der Meer watersporters die Kollum in de kijker hebben. “Anders kun je hem wel huren in het dorp waar een heel grote fietsenzaak is.” Kollum moet in de ogen van het gemeentebestuur niet alleen een bekende bestemming voor watersporters worden, maar ook voor fietsers. Tegen de dorpsgrens schurken vakantiegebieden als de Noardlike Fryske Wâlden (Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden met boomwallen en stinzen en staten), Nationaal Park Lauwersmeer en UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Kollum ligt ook nog eens aan de Markant Friesland Route met vele eigenaardige musea, zeldzame ambachtslieden, makers van de smakelijkste en gezondste streekproducten en knusse restaurantjes. En Kollumer Kaas? Ja, die is er nog steeds, te koop bij de Poeisz, één van de supermarkten bij de haven.

Ambitie Kollum Watersportdorp
De gevolgen van de start van het twee miljoen euro project ‘Kollum Watersport’ zijn nu, oktober 2014, goed zichtbaar. Het project ‘Kollum Watersportdorp’ is een onderdeel van Agenda Netwerk Noordoost, ANNO genoemd. ANNO is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân.

Het project heeft als doel: Kollum te ontwikkelen als een watersportdorp om het toerisme in de regio te stimuleren en een impuls te geven aan de leefbaarheid en de economie. Vanuit ANNO werkt de regio samen met de provincie aan diverse projecten om dit te stimuleren.

Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke pleisterplaats voor de toerist met kleine bootjes tot zeilboten en grote kruisers. Uit onderzoek blijkt dat het bereikbaar maken van het centrum via de noordzijde hiervoor de meeste kansen biedt. Van deze variant wordt de grootste toestroom van vaartoeristen verwacht, onder meer vanwege de ligging aan de vaarroute van Dokkum en Burgum richting Lauwersmeer. Aan de noordzijde bevinden zich de belangrijkste watersportvoorzieningen, jachthaven, trailerhelling en het nieuwe havengebouw met toilet-, douche- en wasgelegenheden.

Havenmeester Bertus van der Meer (tweede van rechts) en toerismewethouder Jelle Boerema van Kollumerland (tweede van links) maken een praatje met Joeke van der Mei (links) en zijn vrouw Annie (rechts) uit Roden. Annie komt net onder de douche vandaan, wil eigenlijk niet op de foto, maar de havenmeester weet haar er van te overtuigen dat ze ook met niet geföhnd haar een schoonheid is. Heer en mevrouw Van der Mei zijn met hun boot Tjerk Hiddes en de hond voor het eerst in Kollum. “Wat mooi en gezellig hier. Heel geschikte mensen.”

Havenmeester Bertus van der Meer (tweede van rechts) en toerismewethouder Jelle Boerema van Kollumerland (tweede van links) maken een praatje met Joeke van der Mei (links) en zijn vrouw Annie (rechts) uit Roden. Annie komt net onder de douche vandaan, wil eigenlijk niet op de foto, maar de havenmeester weet haar er van te overtuigen dat ze ook met niet geföhnd haar een schoonheid is. Heer en mevrouw Van der Mei zijn met hun boot Tjerk Hiddes en de hond voor het eerst in Kollum. “Wat mooi en gezellig hier. Heel geschikte mensen.”

Met de boot naar het centrum
Om de ambitie van Kollum Watersport te bereiken is de eerste stap het verbeteren van de vaarbereikbaarheid en het realiseren van aanlegplekken nabij het centrum. Een geschikte en natuurlijk ogende locatie als aanlegplaats voor boten ligt ten zuiden van Meckamastate en het eilandje in de Oude Sylsterryd.

De brug in de Tochmalaan wordt vervangen en verhoogd. De doorvaarthoogte is nu 1.60 m en zal 3.00 m worden. De brug gaat in het voorjaar van 2015 circa 1.40 m omhoog. De Tochmalaan wordt aangepast van de kruising met de Tsjerk Hiddestraat tot aan de Mr. Andreastraat. Langs de Tochmalaan en op de brug komt een apart fiets- en voetpad.

De Sylsterryd tussen de jachthaven en het eiland wordt uitgebaggerd, zodat er ook grotere boten kunnen aanleggen. Er wordt een nieuwe damwand langs het water aangebracht vanaf het bruggetje Cantecleer-Rijdstraat tot aan de Prinsenhof. Bij de aanlegplaatsen worden paaltjes met verlichting en een stroomvoorziening geplaatst.

De fietsbrug vlakbij Meckamastate wordt weggehaald. Een brug op deze plek zou te steil moeten worden omdat er boten tot circa 3 m hoog onder door moeten kunnen varen. Er komt een nieuw 3.50 m breed pad van de Tsjerk Hiddesstraat via het Nieuwpad naar de Mr. Andreaestraat. De nieuwe brug die daarin komt is langer en lager zodat deze minder steil wordt.

Kollum en omstreken op de kaart. Klik voor vergroting.

Kollum en omstreken op de kaart. Klik voor vergroting.

Opwaarderen eiland en groen naar parkachtige inrichting
In het voorjaar van 2014 werd een nieuwe beschoeiing om het eiland geplaatst en werd het eiland verkleind zodat het water om het eiland breder is geworden. De brug aan de oostkant werd vervangen door een nieuwe. De oude beplanting en bomen zijn al weggehaald. Met de aanleg van het park is begonnen.

De fiets- en voetpaden van Noord naar Zuid langs het water werden vervangen en verbreed tot 2.50 m. Het pad loopt door onder de nieuwe brug in de Tochmalaan. Het bruggetje tussen de Cantecleer en de Rijdstraat is vervangen door een nieuwe brug, die 1.30 m hoger is.

De schouders eronder
Wethouder Boerema: “Voor een succesvolle ontwikkeling van Kollum Watersportdorp kunnen we niet zonder de hulp van het dorp. Er is een krachtinspanning nodig van de ondernemers, ondernemersclubs en inwoners. Een mooi centrum met aantrekkelijke winkelvoorzieningen en horeca is van essentieel belang. Maar ook valt hier te denken aan extra voorzieningen in het gebied. Een kans ligt daarbij in Meckamastate met de restaurantfunctie en andere voorzieningen. Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken en initiatieven nemen voor de promotie van Kollum, het houden van evenementen en het aanbieden van arrangementen. Op deze manier kan Kollum uitgroeien tot een watersportdorp van formaat.”

 

Info gemeente: www.kollumerland.nl
Info watersportvereniging: www.wsvkollum.nl
Info streekmuseum: www.oudheidkamerkollum.nl
Info ondernemersvereniging: www.himkollum.nl

Waar vind je dit: een recreatiezaal voor havengasten, met alles erop en eraan.
Waar vind je dit: een recreatiezaal voor havengasten, met alles erop en eraan.
Waar vind je dit: een recreatiezaal voor havengasten, met alles erop en eraan.
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
 
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
 
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
 
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
 
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
Boottoeristen zijn verbaasd over het mooie havengebouw van jachthaven De Rijd, de voorzieningen daarin (o.a. top invalidentoilet!), het terras en de aanlegsteigers vlakbij het centrum van het stadje. Wie had dit verwacht?
In Kollum zijn overal gravers, constructeurs en bruggenbouwers in de weer om het mogelijk te maken dat pleziervaarders in het voorjaar van 2015 vlakbij het gezellige en cultuurhistorisch interessante centrum kunnen aanleggen.
In Kollum zijn overal gravers, constructeurs en bruggenbouwers in de weer om het mogelijk te maken dat pleziervaarders in het voorjaar van 2015 vlakbij het gezellige en cultuurhistorisch interessante centrum kunnen aanleggen.
In Kollum zijn overal gravers, constructeurs en bruggenbouwers in de weer om het mogelijk te maken dat pleziervaarders in het voorjaar van 2015 vlakbij het gezellige en cultuurhistorisch interessante centrum kunnen aanleggen.
In Kollum zijn overal gravers, constructeurs en bruggenbouwers in de weer om het mogelijk te maken dat pleziervaarders in het voorjaar van 2015 vlakbij het gezellige en cultuurhistorisch interessante centrum kunnen aanleggen.
Ze zijn robuust en romig: de Kollumer kazen. De Poeisz, op loopafstand van de Kollumer haven, verkoopt ze. Links bedrijfsleider Ype Koldijk, rechts van hem en niet minder vrolijk mevrouw L.T. de Vos-Scheweer.
  Ze zijn robuust en romig: de Kollumer kazen. De Poeisz, op loopafstand van de Kollumer haven, verkoopt ze. Links bedrijfsleider Ype Koldijk, rechts van hem en niet minder vrolijk mevrouw L.T. de Vos-Scheweer.
We zouden haar Miss Kollum kunnen noemen, medewerkster Margreet van der Steeg van bakkerij ‘De Korenschoof’ van de familie Riemersma aan de Eyso de Wendtstraat. Voor typisch Friese streekproducten uit een ambachtelijke bakkerij moet je bij haar zijn.
We zouden haar Miss Kollum kunnen noemen, medewerkster Margreet van der Steeg van bakkerij ‘De Korenschoof’ van de familie Riemersma aan de Eyso de Wendtstraat. Voor typisch Friese streekproducten uit een ambachtelijke bakkerij moet je bij haar zijn.
We zouden haar Miss Kollum kunnen noemen, medewerkster Margreet van der Steeg van bakkerij ‘De Korenschoof’ van de familie Riemersma aan de Eyso de Wendtstraat. Voor typisch Friese streekproducten uit een ambachtelijke bakkerij moet je bij haar zijn.
In het streekmuseum Oudheidkamer mr. Andreae komen we er achter dat Kollum bijna Lollum heette.
Kollum heeft een heel mooie slagerij, Notenbomer aan de Mr Andreaestraat. Kollumer droge worsten zijn een specialiteit, hetgeen medewerkster Janna van der Heide-Wielenga uit De Westereen (Zwaagwesteinde) overduidelijk aantoont.
In het streekmuseum Oudheidkamer mr. Andreae komen we er achter dat Kollum bijna Lollum heette. Kollum heeft een heel mooie slagerij, Notenbomer aan de Mr Andreaestraat. Kollumer droge worsten zijn een specialiteit, hetgeen medewerkster Janna van der Heide-Wielenga uit De Westereen (Zwaagwesteinde) overduidelijk aantoont.
Karel Numan heeft een grote dieren- en hengelsportspeciaalzaak in het oude rechthuis, midden in Kollum. Wie een tijdje in een donkere nor wil zitten meldt zich maar bij hem, in de Voorstraat, want de oude gevangenis van Vrouwe Justitia is nog intact.
Karel Numan heeft een grote dieren- en hengelsportspeciaalzaak in het oude rechthuis, midden in Kollum. Wie een tijdje in een donkere nor wil zitten meldt zich maar bij hem, in de Voorstraat, want de oude gevangenis van Vrouwe Justitia is nog intact.
Karel Numan heeft een grote dieren- en hengelsportspeciaalzaak in het oude rechthuis, midden in Kollum. Wie een tijdje in een donkere nor wil zitten meldt zich maar bij hem, in de Voorstraat, want de oude gevangenis van Vrouwe Justitia is nog intact.