Judy Hoomans over Polderhoofdkanaal: Geen succesvolle natuurcompensatie

Judy Hoomans over Polderhoofdkanaal: Geen succesvolle natuurcompensatie

Tegenpartij kanaalkwestie reageert op artikel op Fries Nieuws

Judy Hoomans over Polderhoofdkanaal:
Geen succesvolle natuurcompensatie

NIJ BEETS (NL) – Mevrouw Judy Hoomans, de bekende tegenpartij van de provincie Fryslân en de gemeente Opsterland inzake het Polderhoofdkanaal, eiste 12 november 2018 van journalist Albert Hendriks dat hij zijn visie op de trammelant rond het kanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop op www.friesnieuws.nl bijstelt. De in Nij Beets wonende homeopate en acupuncturiste beschuldigt de schrijver uit Wolvega van lasterlijke taal. Hendriks, ook directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, vindt dat er niets te rectificeren en te corrigeren valt en neemt zijn mening niet terug. Hij bood haar wel aan haar kijk op de al jaren spelende miljoenenkwestie te geven op Fries Nieuws. Zij nam dat aanbod aan. Hieronder haar “verweer”.

Het Polderhoofdkanaal: een gebed zonder einde.

De visie van mevrouw Hoomans:
“Niet is gebleken dat de teruggang in aantal bootjes komt door rechtszaken over het Polderhoofdkanaal. De bewering op uw site mist een deugdelijke onderbouwing en is bezijden de feiten. En het is ook niet wat de door u aangehaalde journalist stelt in de Leeuwarder Courant. Ook dat natuur, milieu en economie schade lijden is niet onderbouwd en nergens uit gebleken. Integendeel. Door de ontheffing halfbakken uit te voeren, loopt de natuur schade en het milieu raakt overbelast met meststoffen. Ook niet leuk voor mensen die bootje varen, als ze door algenflab heen moeten ploeteren op termijn.

En nee, de letter of de geest van een wet maakt niet uit. Dat is een politiek smoesje dat pas in een later stadium is ingevoerd. De weigering om de ontheffing uit te voeren is al van 2012. Toen had de gemeente Opsterland reeds afspraken met één particuliere partij, terwijl elders de rechtszaken nog liepen over hoe de compensatie gerealiseerd zou worden. 3,5 hectare natuurcompensatie op papier zetten zonder dat die is gerealiseerd, heeft niet met letter of geest van een wet te maken. De wethouder heeft al geweigerd de ontheffing te verlengen in december 2015. Toen was er van (vermeende) gunstige ontwikkelingen nog geen sprake; het kanaal was toen nog maar een half jaar open, en moest er nog 1,3 ha gebaggerd worden omdat alleen al op dat perceel 57,5% teveel slib was achter gebleven. Verder is het doorzicht in compensatiegebied Ald Djip onder het minimaal volgens het Monitoringsplan vereiste doorzicht om tot ontwikkeling te kunnen komen. De ‘gunstige’ ontwikkelingen zijn voorts gebaseerd op willekeurige data. De ‘verbetering’ van de Krabbenscheer betreft 1 plant meer tov het jaar ervoor; t.o.v. het jaar ervoor zijn er minder kevers aangetroffen, dus dat is omwille van het ‘succesverhaal’ dan maar vergeleken met een ander jaar, waarin de keverstand ongunstiger was. Er wordt gezwegen over het feit, dat vrijwel alle krabbenscheer, als waardplant voor de doelsoort Groene Glazenmaker, is verdwenen. Alleen al op ons perceel gaat het om meer dan 1000m2. Daarmee kan niet worden gesteld dat er sprake is van succesvolle compensatie.

Goedwillende vrijwilligers, dat zeer zeker, en die zijn ook één van de charmes van het dorp Nij Beets. Maar een deal tussen de wethouder en particulieren van wie het perceel geen deel uitmaakt van de compensatieopgave maakt, naast de veel grotere toestroom van water uit landbouwgebied dan de ontheffing toe laat, dat het bootje varen in het geding komt. We konden bootje varen zoveel we wilden als de natuurcompensatie in zijn geheel geregeld zou worden volgens de ontheffing. Dat is op een fors aantal punten niet gebeurd (en dan gaat het niet over futiliteiten). Met als gevolg dat het bootje varen in het geding komt. De keuze is: ofwel de ontheffing wordt uitgevoerd zodat er bootje gevaren kan worden, ofwel wordt de wethouder een hand boven het hoofd gehouden met zijn deal met particulieren, die zorgt dat er een tuin is aangelegd die niets met de compensatie te maken heeft, en die er voor zorgt dat er een recreatiewoning is gefaciliteerd binnen de natuurcompensatie en EHS. En dan zijn er daarnaast nog maatregelen nodig omwille van de waterkwaliteit.”

Het bovenstaande is een reactie op dit artikel op Fries Nieuws:
www.friesnieuws.nl/veel-minder-boten-op-polderhoofdkanaal-en-turfroute/

Meer informatie op de website van de Leeuwarder Courant:
www.lc.nl/friesland/Weer-staan-ze-tegenover-elkaar-Hoomans-en-de-overheid-23211901.html
www.lc.nl/friesland/Hoe-te-handhaven-bij-het-Polderhoofdkanaal-Naar-de-letter-of-in-de-geest-van-de-wet-23314179.html
www.lc.nl/friesland/De-natuur-ontwikkelt-zich-goed-was-het-idee-23763148.html
www.lc.nl/friesland/Aantal-vaarbewegingen-Polderhoofdkanaal-flink-gekelderd-23762026.html

Turfroute:
www.turfroute.frl

Friesland Holland Travel Guide & Tourist Atlas en kaart bestellen?
www.frieslandhollandwebshop.nl

Vakantiebestemming Friesland Holland (Best in Travel 2018 volgens Lonely Planet):
www.provinciefriesland.frl

Arrangementen van bureau voor toerisme van Fryslân:
www.frieslandtravel.com
www.frieslandfietsvakanties.com

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief