Kunstenaar Ids Willemsma boos op Albert Hendriks

Kunstenaar Ids Willemsma boos op Albert Hendriks

Publicatiedatum: 26 Oktober 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Tijdens symposium bij Seedykstertoer:

MARRUM (NL) – Beeldend kunstenaar Ids Willemsma uit Easterwierrum is boos op Albert Hendriks, journalist en directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland. Die heeft namelijk een foto gemaakt van de trekker en wagen van Wad-activiteitenboerderij Seedykstertoer met bezoekers aan het buitendijksveld van Marrum. Op die foto, één van de vele op een nieuwe stand van de vakantieformule WaddenzeeLand van Friesland Holland, is op de achtergrond ook de tempel van Ids Willemsma te zien.

De gewraakte foto van de “paardentram” van Seedykstertoer en, links, de tempel van Ids Willemsma.

De stand van Friesland Holland’s nieuwe regio-promotieformule WaddenzeeLand op het symposium, vrijdag 21 oktober 2011 bij Seedykstertoer in Marrum. Op het linker paneel, derde foto van boven, geheel links de foto van de toerwagen van Seedykstertoer. Achter het spreekgestoelte Gerben Visbeek van de tien jaar bestaande activiteitenboerderij. Rechts gespreksleider journalist en reclameman Henk Feitsma.

De gewraakte foto van de “paardentram” van Seedykstertoer en, links, de tempel van Ids Willemsma.
De stand van Friesland Holland’s nieuwe regio-promotieformule WaddenzeeLand op het symposium, vrijdag 21 oktober 2011 bij Seedykstertoer in Marrum. Op het linker paneel, derde foto van boven, geheel links de foto van de toerwagen van Seedykstertoer. Achter het spreekgestoelte Gerben Visbeek van de tien jaar bestaande activiteitenboerderij. Rechts gespreksleider journalist en reclameman Henk Feitsma.

“Dat mag niet,” stelt de kunstenaar. Albert Hendriks zou toestemming van hem moeten hebben en beeldrecht moeten betalen. “Grote onzin,” stelt Hendriks, die door Willemsma werd benaderd op het symposium over het recreatief gebruik van het buitendijksveld bij Marrum, achter de zeedijk waarop Willemsma’s tempel staat. De bijeenkomst werd 21 oktober 2011 op de deel van de activiteitenboerderij gehouden. Willemsma ontwierp de tempel in opdracht van Wetterskip Fryslân, het Friese waterschap dat ook deelnam aan het symposium. De stand van WaddenzeeLand, waarop de bewuste foto staat, diende als decor voor sprekers.

 

Artikel 18

Een artist’s impression van de linker standwand.
Een artist’s impression van de linker standwand.

Hendriks: “Standbeelden en andere kunstwerken in de openbare ruimte zijn auteursrechtelijk beschermd, maar mogen worden gefotografeerd zonder toestemming, mits de foto maar het kunstwerk toont zoals het zich ter plekke bevindt, aldus artikel 18 van de Auteurswet 1912. Een foto maken van een schilderij, of een standbeeld natekenen, mag niet zonder toestemming van de kunstenaar. Dat is verveelvoudiging. Veel kunstwerken als die van Willemsma zijn vaak aan de openbare weg of op openbare pleinen te vinden. In dat geval mag het kunstwerk wel worden gefotografeerd, nagetekend enzovoorts, mits het maar gaat om een afbeelding van het werk zoals het zich aldaar bevindt. Ids Willemsma’s werken die permanent op een openbare plaats staan mogen worden gefotografeerd, nagetekend of nageschilderd, zolang het resultaat maar een afbeelding van het object in de omgeving is. Deze afbeelding mag op elke manier worden gepubliceerd, verkocht of openbaar tentoongesteld worden, ook op websites. Het moet dus wel gaan om een reproductie van het werk zoals het zich aldaar bevindt. En dat is in de stand van WaddenzeeLand het geval.”

Grap

De heer Willemsma sprak Albert Hendriks op het symposium aan op het vermeende misbruik, zonder zich voor te stellen. Hendriks vroeg hem wie hij was en waarom hij zich zo druk om het fotootje op de standwand maakte. De beeldhouwer vond dat Hendriks hem — bekend Fries kunstenaar — moest kennen.

“Natuurlijk ken ik de naam Ids Willemsma wel, maar ik had geen voorstelling van zijn gezicht. Hij maakt prachtige kunstwerken, overigens grotendeels van gemeenschapsgelden. Toen hij niet wilde zeggen wie hij was, zei ik, dat als hij gelijk zou hebben inzake het beeldrecht, ik kunstterrorist zou worden. Mijn eerste daad zou dan zijn dat ik die tempel van de dijk schiet. Toen is hij boos weggelopen. Toehoorders, zich ergerend aan Willemsma’s “arrogantie” en “gezeur”, vertelden mij dat hij de maker van de tempel is. Hij zou vaak ondernemers in de streek aanspreken die een foto van de tempel in hun folder of op hun website hebben staan. Steeds wil hij geld zien voor het object waarvoor hij al vet betaald is en wat op een openbare dijk staat.”

Info: www.idswillemsma.nl
www.wetterskipfryslan.nl