Omgeving Sneek telt 35 molens

Omgeving Sneek telt 35 molens

Publicatiedatum: 23 November 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

27 november 2011 Moledei

De koren- en pelmolen De Onderneming, Molenweg 43 in Witmarsum
De koren- en pelmolen De Onderneming, Molenweg 43 in Witmarsum

WITMARSUM (NL) – Wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest-Fryslân geeft vrijdag 25 november 2011 om 15.30 uur het startsein voor de eerste Moledei Súdwest-Fryslân die aanstaande zondag 27 november 2011 plaatsvindt. Sinnema doet dit bij de koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum.

Súdwest-Fryslân is één van de grootste molengemeenten van Nederland. Er staan 35 molens in de gemeente. Het grootste deel bestaat uit poldermolens in de vorm van achtkante grondzeilers. Maar je ziet in de gemeente ook boerenmuontsen, spinnekopmolens, windmotoren en tjaskers. Er zijn echter ook twee houtzaagmolens en drie korenmolens, waarvan twee molens ook in staat zijn te pellen. De allereerste Moledei Súdwest-Fryslân wordt dus zondag gehouden. De molens zijn vrij toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur.

De deelnemende molens:

Poldermolen Lonjé, Bolsward

Windmotor, Bolsward

Alvyapoldermolen , Burgwerd

Poldermolen Cornwerdermole, Cornwerd

Windmotor, Hartwerd

Poldermolen De Snip, it Heidenskip

Tjasker, it Heidenskip

Windmotor It Skar, it Heidenskip

Poldermolen De Eendracht, Kimswerd

Korenmolen De Vlijt, Koudum

Windmotor Jan Broerskanaal, Molkwerum

Poldermolen Spinnekopmole, Nijhuizum

Spinnekopmole Doris Mooltsje, Oudega

Poldermolen Babuurstermole, Tjerkwerd

Windmotor Jousterp, Tjerkwerd

Koren- en pelmolen De Onderneming, Witmarsum

Poldermolen Nylânnermole, Workum

Poldermolen Ybema’s Mole, Workum

Houtzaagmolen De Rat, IJlst

Spinnekopmole Terpensmole, IJlst