Ook als je niks met sterren hebt, is het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium hemels

Ook als je niks met sterren hebt, is het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium hemels

Alleen aan astronomisch uurwerk in Praag heeft Franeker museum gelijke

FRANEKER (NL) – Rondleidster Sjoukje van Schaik van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker zei het gisternamiddag in de planetariumkamer van het museum: de maan en Venus, vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel, staan vanavond dicht bijelkaar. Vanaf de aarde gezien is Venus, na de zon en de maan, het best zichtbare, meest lichtgevende object aan de hemel. Reporter en directeur van het bureau voor toerisme van Fryslân, Albert Hendriks, checkte dat ’s avonds thuis in Wolvega direct: de maan en Venus stonden inderdaad niet ver van elkaar, in goed gezelschap van de plaatselijke molen.

Het vijf jaar geleden geheel vernieuwde, gerestaureerde en uitgebreide planetarium van Franeker prijkt waarschijnlijk in 2023 op de Unesco Werelderfgoed-lijst. Dan heeft Friesland vier werelderfgoederen binnen de grenzen, te weten het Wouda stoomgemaal in Lemmer, de Waddenzee, een klein stukje van de Maatschappij van Weldadigheid in de gemeente Weststellingwerf (Wolvega), waarschijnlijk in 2020 op de lijst, en het planetarium van Franeker. Een vijfde cultuur-historisch monument ligt vlakbij: voormalige Zuiderzee-eiland Schokland in de Noordoostpolder. Fotografie: Albert Hendriks Fries Nieuws.

Hendriks: “Die Eise Eisinga was me er een. Amper 17 jaar oud had de in Dronrijp geboren wolkammer al meer sjoege van sterren dan zijn adellijke naamgenoot Tjalling, de Friese jonkheer en kasteelheer die in Sint-Nicolaasga een bed and breakfast runt en vaak op tv te zien is als ster in oud-geld-series van Jort Kelder. Waar de adel het vroeger van afkomst moest hebben, was de Dronrijper wetenschapper in spe aangewezen op intelligent en nieuwsgierig gezelschap. Dat vond hij in de naburige voormalige universiteitsstad Franeker, waar hij uiteindelijk ging wonen.
In vijf jaar tijd, tussen 1774 en 1781, timmerde en schilderde hij daar een compleet zonnestelsel in elkaar dat bijna het halve huis in beslag nam.”

Lees meer Ook als je niks met sterren hebt, is het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium hemels