Resten Middeleeuws kasteel op het terrein van Fries openluchtmuseum

Resten Middeleeuws kasteel op het terrein van Fries openluchtmuseum

Publicatiedatum: 29 maart 2013
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

De Sûkerei in Damwâld

Vrijwilliger Durk van Kammen laat zien wat cichorei is.
Vrijwilliger Durk van Kammen laat zien wat cichorei is.

DAMWÂLD (NL) – Omdat er momenteel gegraven wordt op het terrein van het cultuur historisch museum De Sûkerei te Damwâld, in verband met de plaatsing van molen De Meermin, is er een restant te zien van een Middeleeuws kasteeltje, vermoedelijk de Botnia stins.

De twee amateurarcheologen die de werkzaamheden begeleiden, vonden de restanten bij een oude zeetak van de voormalige Middelzee. De stins, een vierkante stenen voedsel- en vluchttoren als de Schierstins in Veenwouden, is volgens de oudheidkundigen gebouwd tussen 500 en 1000 na Christus. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat het stenen gedeelte van zo’n acht meter nader onderzoeken. Op woensdag 3 april 2013 worden de restanten opgehaald.

Molen
Op de plek waar de restanten werden gevonden wordt gewerkt aan een nieuw project, de te restaureren molen ‘De Meermin.’ De werkzaamheden zouden niet vertraagd worden door de vondst van de fundamenten. Het openluchtmuseum in de Friese Wouden moet in de toekomst over water bereikbaar worden door de Trekfeart weer open te stellen.

Klaas Taekema van het museum: “Het bestuur heeft besloten het gat nog even open te houden voor het publiek zodat men voor de opening van het nieuwe seizoen nog even een kijkje kan nemen. Alleen op de tweede Paasdag stelt het bestuur het terrein open voor belangstellenden.
Een ieder die dit nog wil aanschouwen kan vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur langs komen. Voor de kinderen is er een Paaspuzzel en er zijn prijzen te winnen.”

De Sûkerei blijkt op historisch bijzonder terrein te staan.
De Sûkerei blijkt op historisch bijzonder terrein te staan.

De Sûkerei
In het openluchtmuseum De Sûkerei, een onderdeel van de Markant Friesland Route, kan men het wonen en werken in vroegere tijden in Noordoost Friesland ervaren. Op het terrein zijn drie “wâldhúskes” (kleine boerderijtjes, typisch voor de Friese Wouden) en een oude “sûkereidroegerij” (cichoreidrogerij) herbouwd.
In het woudhuisje “De Westerein” wordt de situatie herschapen van een gezin dat leeft van ambacht en handel. In “De Falom” ligt de nadruk op vissen, jagen en stropen en “De Geast” is een “wâldspultsje” met een gezin dat leeft van een gemengd bedrijf (veeteelt en akkerbouw).

Cichorei (sûkerei)
Cichorei (Cichorium) is een geslacht uit de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). Tot dit geslacht behoren witlof (witloof) en andijvie. In vroegere tijden, toen echte koffie duur was, werd de geroosterde wortel van de cichorei voor een koffieachtige drank gebruikt. Ook de bladeren zijn eetbaar, tenminste voor de bloei. Aan de bittere smaak van het melksap in de bladeren dankt de bladcichorei zijn bijnaam bitterpeen of bitterpeeën. De kweek van bitterpeeën voor consumptie van de witte bladeren begon in de negentiende eeuw in de Belgische provincie Brabant rond Brussel. Vandaar de naam “Brussels lof”. De cichorei (sûkerei) werd vroeger als groente gebruikt, maar ook als geneesmiddel. In Noordoost Friesland stonden vroeger tientallen cichoreifabrieken. Lange tijd was Dantumadiel (hoofdplaats Damwâld) de grootste producent van cichorei in Nederland.

Info:
Cultuur Historisch museum De Sûkerei
Trekweg 8a
9104 AB Damwâld
0511-420936 / b.g.g. 0519-294250
info@desukerei.nl
www.desukerei.nl
www.markantfrieslandroute.nl