Sneeker bootverhuurder waarschuwt voor meer dodelijke ongelukken op natte Autobahn door merengebied

Sneeker bootverhuurder waarschuwt voor meer dodelijke ongelukken op natte Autobahn door merengebied

Schepen tot 190 m op Prinses Margrietkanaal

SNEEK (NL) – In het IJsselmeer bij Makkum moet een windmolenpark komen. Alom opstand in de Friese watersport- en natuurwereld. De hoofdvaarweg voor de beroepsvaart tussen Lemmer en Delfzijl wordt geoptimaliseerd voor containerschepen, koppelbaar tot een lengte van 190 m, zo is het al deels uitgevoerde plan. Het Prinses Margrietkanaal wordt een gevaarlijke Autobahn, zo ook de vaarweg van Terherne naar Heerenveen via de Nije Sânsleat ten noorden van het vakantiedorp Terherne. Dat vinden Nop de Graaf en Stefan de Lange van het Kameleondorp en zeiljachtenverhuurder Jappie van der Pol van Polboten.nl uit Sneek.

De Snitsermar, het Sneekermeer. Op de voorgrond het starteiland, op de achtergrond Terherne. Foto archief Friesland Holland Nieuwsdienst: Aeroviso, Ronald Abelskamp, Sneek.

Voor laatstgenoemde zijn de rapen helemaal gaar. Er vallen straks doden onder watersporters als die grote joekels langs Sneek trekken, vreest hij. Op Boot Düsseldorf en Boot Holland in Leeuwarden klampte hij voor zijn stand vertegenwoordigers van de provincie Fryslân aan. Waar zijn jullie in Godsnaam mee bezig? Begrip voor zijn standpunt en dat van zijn collega-bootverhuurders is ver te zoeken, constateert hij. Nu gaat hij actie voeren en hoopt op de steun van heel watersportminnend Friesland. “Je gaat toch geen autosnelweg dwars door een vakantiepark aanleggen? Nu stoppen!”

De brief van Van der Pol aan de provincie
“Beste provincie, wijzig uw koers!

Nu er proeven worden gedaan om met koppelverbanden van 190 meter door Friesland te gaan varen is voor mij, watersportondernemer Jappie van der Pol uit Sneek, de maat vol. Toen ik verhaal ging halen bij de provinciestand op Boot Holland werd mij verteld “als het je te gevaarlijk wordt, koop je maar een camper.” Dat zei een woordvoerder van de provincie Fryslân. Als een geboren bootverhuurder zie ik de toenemende beroepsvaart met argusogen aan. Uiteraard staat de tijd niet stil en gaan ontwikkelingen door. Dat deze intensieve en kolossale scheepvaart door Friesland moet zal dan waarschijnlijk ook onomkeerbaar zijn. Echter zijn er volgens mij in de provincie Friesland maar zeer weinig ontvangende bedrijven die direct baat hebben bij het toestaan van de klasse VA scheepvaart. Ik plaats dan ook vraagtekens bij de directe economische belangen voor onze watersportprovincie. En zouden de belangen wel zo groot zijn, dan kun je afvragen of de baten van een enkel bedrijf opweegt tegen de hinder die overige gebruikers van het Friese merengebied hiervan ondervinden. Volgens de feiten die mij ter beschikking staan wordt het directe algemene economisch belang voor Friesland dus op geen op enkel punt gediend. Historisch gezien is Friesland een echte watersportprovincie met bezoekers uit heel Europa. Het is van elementair belang dat onze gasten zich veilig voelen op het water om een eventueel herhaalbezoek te stimuleren. Dat is wat anders dan de perceptie die specialisten van dezelfde situatie hebben. De terugkerende bezoeker garandeert namelijk de toekomst van onze watersportbedrijven.

De provincie en het rijk hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het toegankelijk maken van het Prinses Margrietkanaal voor scheepvaartklasse VA: verbreden en verdiepen van het kanaal en aanpassen van een aantal bruggen. Ook is er een campagne gestart om beroepsvaart en pleziervaart beter samen te laten gaan en het gebruik van het PM-kanaal te ontmoedigen voor de pleziervaart. Om over het traject Terherne-Heerenveen nog maar te zwijgen. Er zijn op dit moment nog te veel knelpunten en te weinig fatsoenlijke alternatieve routes. Je krijgt hierdoor de indruk dat er van een fietspad een snelweg wordt gemaakt en dat dwars door een vakantiepark! Gezien de huidige stand van zaken kun je je dan ook afvragen of de doelstelling van het project vaarweg Lemmer-Delfzijl überhaupt ooit gehaald wordt. Hiermee spreek ik voornamelijk over “mijn” deel van het PM-kanaal, het deel tussen Lemmer en Grou. Er zijn nog veel smalle stukken die een vlotte doorvaart van Grou naar het IJsselmeer voor de pleziervaart een gevaarlijke tocht maken. Er is wel een andere route, maar in achtnemend dat de mens over het algemeen geneigd is de kortste route te nemen, ga je geen uren omvaren als je van Lemmer naar Grou moet. Een goed alternatief wordt dus nog niet geboden. Ook zijn de bruggen en sluizen op dit traject gevaarlijke knelpunten. Let wel: dit waren ze al, maar met de komst van de grote intensive scheepvaart is dit vragen om nóg meer problemen.

Om het geheel wat vriendelijker te maken voor iedere gebruiker van het Friese merengebied zouden de volgende verbeteringen spoedig hun doorgang moeten vinden:
*Alle bruggen voorzien van twee beweegbare doorvaartopeningen en voldoende wachtsteigers;
*Alternatieve routes creëren en verbeteren;
*Van A tot Z recreatiegeulen realiseren op plaatsen waar geen redelijk alternatief geboden wordt en het gebruik hiervan verplicht stellen.

Niet voor niets dat het aantal ongevallen op het water de laatste jaren flink stijgt en dat het PM-kanaal aangemerkt wordt als een van de gevaarlijkste vaarwegen van Nederland. Het kan niet zo zijn dat beide bedrijfstakken, die van oorspong in onze provincie thuishoren, waarvan de expansie van de ene ten koste gaat van de continuïteit van de ander, in dit geval de watersport.”

Info Friese meren:
www.snitsermar.nl
www.friesemeren.eu
www.hetwatersportparadijs.nl
www.frieslandholland.nl
www.sneekholland.nl

Informatie over recreatie en toerisme in the United States of Fryslân:

www.frieslandholland.nl
www.frieslandtravel.com
www.friesemeren.eu
www.goudenfriesewouden.nl
www.ijsselmeer.frl
www.waddenzeeland.nl
www.boatcharterholland.nl
www.frieslandhollandtours.com
www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:

www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Jappie van der Pol is ieder jaar met een stand present op Boot Düsseldorf en Boot Holland. De provincie bederft de pret volgens hem.

 

Jappie van der Pol is ieder jaar met een stand present op Boot Düsseldorf en Boot Holland. De provincie bederft de pret volgens hem.

De Nije Sânsleat in Terherne, de beroeps- en pleziervaarweg naar Heerenveen.

Beroeps- en pleziervaart ontmoeten elkander op de Snitsermar, het Sneekermeer.

Het Prinses Margrietkanaal tussen Spannenburg-Gaastmeer en de Groote Brekken bij Lemmer.

Beroeps- en pleziervaart ontmoeten elkander op de Snitsermar, het Sneekermeer.

Beroeps- en pleziervaart ontmoeten elkander op de Snitsermar, het Sneekermeer.