Staatsbosbeheer maakt in Friesland kilometers boomwallen met de grond gelijk: natuurliefhebbers woest

Staatsbosbeheer maakt in Friesland kilometers boomwallen met de grond gelijk: natuurliefhebbers woest

Hout van boomwallen verkocht aan fabrikant van energie- en lijmvretende bouwplaten

WOLVEGA (NL) – Bomenrijen in uitgestrekte weidegebieden, zoals in het Friese Sonnega ten westen van Wolvega, vangen niet alleen wind af (50% tot op een hoogte van 7 tot 8 keer de hoogte van de bomen), maar dienen ook als schuilplaats voor in het wild levende dieren en als schaduwplek voor grazend vee, belangrijk nu de zomers steeds warmer worden. Langwerpige stroken bos, zoals windsingels en boomwallen, zijn ook voedselbossen voor vogels en insecten en binden stikstof. Ze vergroten de biodiversiteit en niet zo’n klein beetje ook. Vraag maar aan natuurfotograaf Ruurd-Jelle van der Leij die druk is met het bouwen van een netwerk van kleine natuurgebieden in Nederland, vooral ook in en om zijn woonplaats Oldeholtpade in Zuidoost-Friesland.

Boomwallen en brede stoken bos (boomsingels) ten westen van Wolvega in Zuid-Friesland worden door Staatsbosbeheer met de grond gelijk gemaakt. Geen politicus in de provincie die zich er druk om maakt — bestuurders hebben de handen vol aan hun (her)verkiezingscampagne — maar natuurliefhebbers wel, en ook boeren.
Foto’s: Albert Hendriks, Fries Nieuws, de nieuwsdienst van het bureau voor toerisme van Fryslân en reisorganisatie www.frieslandhollandtravel.nl

20 Februari 2023 berichtte Fries Nieuws over de uitgebreide kaalslag in het weidegebied bij Wolvega, pal naast het Natura 2000 gebied Rottige Meente dat een forse overbelasting van stikstof kent. Diverse media haakten vervolgens in op de door redacteur Albert Hendriks gemelde radicale ingrepen van Staatsbosbeheer zo vlak voor het nieuwe broed- en groeiseizoen. Kilometers boomwallen zijn met de grond gelijk gemaakt.

Doen boeren moeilijk?
Uit een reactie van Dennis Benedictus, teamleider bij Staatsbosbeheer Zuidoost-Friesland, in een artikel in de Stellingwerf van 2 maart 2023 van journalist Lourens Looijenga uit Noordwolde kan opgemaakt worden dat aangrenzende boeren moeilijk zouden doen over het onderhoud van de stroken bos. Die zijn in de zeventiger jaren aangelegd tussen en langs hun graslanden. De melkveehouders zouden de groenbeheerder van de overheid maar één keer toestaan bomen om te hakken en niet in meerdere stappen. Journalist Hendriks vraagt zich af af of dat waar is: “Ik kan me daar geen boer met een beetje hart voor de natuur voorstellen die zo dwars is dat Staatsbosbeheer niet even kort onderhoud aan de ook voor de veehouder belangrijke boswal mag uitvoeren in plaats van alles in één keer tegen de vlakte zagen en weer tientallen jaren wachten op nuttige bomen.”

Enorme stikstofbelasting door route Staatsbosbeheer
De bomen zijn, zo meldt Staatsbosbeheer in de Stellingwerf, verkocht aan een Belgisch bedrijf dat er chipwood van maakt. Dat is plaatmateriaal van houtsnippers dat doordrenkt is met lijm. De spaanders worden onder zeer hoge druk en temperatuur tot platen geperst. Het plaatmateriaal wordt in de bouw op plekken toegepast die niet in het zicht zijn.
Hendriks: “Gezien de inzet van zware boomrooimachines, het sorteren en transporteren op locatie, het vervoer van het hout naar België met vrachtwagens, de verwerking van onbruikbaar resthout (snoeihout) ter plekke en de retourlevering van de platen aan Nederlandse bouwmarkten en houtgroothandels moet de stikstofbelasting enorm zijn. Verre van duurzaam dus. En dan als overheidsinstantie maar weer de vinger naar de boeren wijzen!”

Groenbeheer in bij boer in betere handen
De Fries Nieuws-redacteur vervolgt: “Ik denk dat het tijd is om boeren te vragen een deel van het beheer van natuur in de directe omgeving van hun bedrijven op zich te nemen, in het bijzonder boswallen, naast hun gangbare agrarische activiteiten, tegen een interessante vergoeding. Zij hebben bijna al het materieel dat ingezet moet worden bij het onderhoud van de bospercelen, kunnen het gewenste snoeiwerk op een passend moment plannen (beter dan het ambtelijke Staatsbosbeheer) en de werkzaamheden tussen de bedrijven door uitvoeren. Bomendeskundigen kunnen de boeren assisteren bij het beheren, zoals het aanwijzen van zieke bomen en bomen die mogelijk een gevaar gaan opleveren bij harde wind. Boeren kunnen héél efficiënt werken en hebben meer sjoege van de natuur dan velen denken. De taak van natuurbeheerder kan vrij makkelijk in hun verdienmodel geïntegreerd worden. Qua public relations is het ook niet verkeerd.”

Vakantieland Friesland:
www.frieslandhollandtravel.nl (Vakanties met SGR-garantie en andere unieke zekerheden van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland)
www.elfstedentocht.org
www.frieslandholland.nl (bureau voor toerisme)
www.friesnieuws.nl (nieuws over toerisme in Friesland en randgebieden)

 

Sonnega bij Wolvega, 6 Maart 2023: In België te versnipperen hout voor de fabricage van het goedkope plaatmateriaal chipwood. Het productieproces van de met lijm doordrenkte platen vergt veel energie, zo ook het transport. Foto’s: Albert Hendriks, Fries Nieuws, de nieuwsdienst van het bureau voor toerisme van Fryslân en reisorganisatie www.frieslandhollandtravel.nl