Staatssecretaris Sharon Dijksma over Werelderfgoed Waddenzee: Kinderen kans geven om kennis te maken met de meer dan 10.000 verschillende planten en dieren

Staatssecretaris Sharon Dijksma over Werelderfgoed Waddenzee: Kinderen kans geven om kennis te maken met de meer dan 10.000 verschillende planten en dieren

Publicatiedatum: 5 februari 2014
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Staatssecretaris Sharon Dijksma over Werelderfgoed Waddenzee:

“Kinderen kans geven om kennis te maken met de meer dan 10.000 verschillende planten en dieren”

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.

HARLINGEN (NL) – Kinderen van alle basisscholen in de waddenregio het wereldwijd unieke Werelderfgoed Waddenzee laten beleven. Dat is het doel van een project dat de Waddenvereniging ontwikkelt in samenwerking met de International Wadden Sea School. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deed vandaag, 3 februari 2014, de toezegging 20.000 euro beschikbaar te stellen voor dit initiatief.

Hiermee wil de Nederlandse overheid het voorzitterschap van de trilaterale samenwerking in het waddengebied, én het feit dat het Werelderfgoed Waddenzee dit jaar haar eerste lustrum viert, markeren.

Werelderfgoedstatus
Vijf jaar geleden, in juni 2009, benoemde UNESCO de Nederlandse en Duitse Waddenzee tot Werelderfgoed. Deze zomer zal naar verwachting ook het Deense deel van de Waddenzee de werelderfgoedstatus krijgen. Daarmee is er wereldwijde erkenning voor dit grootste kustgetijdengebied van Europa. Al sinds 1982 komen Duitsland, Denemarken en Nederland elke drie á vier jaar bij elkaar om samen tot een betere bescherming van de Waddenzee te komen. Van 4 t/m 6 februari 2013 wordt deze trilaterale regeringsconferentie voor de 12e keer gehouden, dit keer in het Deense Tønder.

Meer bekendheid status Waddenzee
Sharon Dijksma heeft de komende jaren als voorzitter van de trilaterale samenwerking een belangrijke rol in het aansturen van een betere bescherming en beter beheer van het Werelderfgoed Waddenzee. Een van de doelen die Dijksma zichzelf heeft gesteld is meer bekendheid geven aan de bijzondere status van het waddengebied. De toekenning van een startbijdrage voor het project is daarvoor een eerste stap. “De werelderfgoedstatus is een terechte bekroning voor het waddengebied,” vindt de staatssecreataris. “Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen om kennis te maken met de meer dan 10.000 verschillende planten en dieren die hier leven. En ze weten dat unieke natuur al heel dichtbij te vinden.”

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt.” De foto’s werden gemaakt tijdens een persreis voor Italiaanse en Spaanse journalisten, mei 2013 georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega, op verzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, tegenwoordig NBTC Holland Marketing.
 

Uitbreiding educatie Werelderfgoed
Het project wordt een uitbreiding op het bestaande programma van de International Wadden Sea School. Op dit moment gaat er een reizende tentoonstelling over Werelderfgoed Waddenzee van de ene waddengemeente naar de andere. Bewoners van de waddengemeenten kunnen zo meer te weten komen over het Werelderfgoed. Bij de tentoonstelling hoort ook materiaal, waarmee bovenbouwklassen van basisscholen aan het werk kunnen. Zo raakt ook de jeugd doordrongen van de nabijheid van natuur van wereldklasse, en kunnen zij dat zelf gaan ontdekken tijdens een excursie in het gebied.

Klas op het wad
Het nieuwe project bestaat uit twee onderdelen. Allereerst worden per waddengemeente alle basisscholen uitgenodigd in de klas aan de slag te gaan met concrete, aansprekende, opdrachten en materialen over het Werelderfgoed. Daarna kunnen de basisschoolleerlingen tijdens een actieve waddenbeleving zelf ervaren hoe bijzonder het Werelderfgoed Waddenzee is. Zo wordt de basis gelegd voor de waddenliefde van de komende generaties.

Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: “Dat we in het kleine en dichtbevolkte Nederland een natuurgebied met werelderfgoedstatus hebben, is iets om trots op te zijn. Wat ons betreft is iedereen een keer op het wad geweest om te ervaren wat het zo bijzonder maakt. Dat begint bij de jeugd. De Waddenvereniging wil daar graag aan bijdragen, om te beginnen met de kinderen die opgroeien in de regio zelf.”

Info: www.waddenvereniging.nl