Tractoren maken Friesland onveilig

Tractoren maken Friesland onveilig

Publicatiedatum: 10 Juni 2011
Reporter: Albert Hendriks – Friesland Holland Nieuwsdienst – www.friesnieuws.nl

Boer en verkeersgedeputeerde Galema:

Het bestuur van de provincie Fryslân gaat intensief de verkeersveiligheid in Friesland bevorderen. Verkeersschool Hielkema in Heerenveen staat, net als de gemeente waar zij gevestigd is, vierkant achter de actie. Cursiste voor het B-rijbewijs, Eva Swertebroek uit Heerenveen, is getraind in het omgaan met grote tractoren op de openbare weg.
Het bestuur van de provincie Fryslân gaat intensief de verkeersveiligheid in Friesland bevorderen. Verkeersschool Hielkema in Heerenveen staat, net als de gemeente waar zij gevestigd is, vierkant achter de actie. Cursiste voor het B-rijbewijs, Eva Swertebroek uit Heerenveen, is getraind in het omgaan met grote tractoren op de openbare weg.

LEEUWARDEN (NL) – Twaalf Friese gemeenten hebben 9 juni 2011 getekend voor 50% minder verkeersslachtoffers in 2025. Dit is vastgelegd in het manifest verkeerveiligheid.

Hiermee zeggen de gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Heerenveen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf toe dat zij zich de komende 15 jaar inspannen voor een verkeersveiliger Fryslân. In februari 2011 ondertekenden provincie, politie, enkele gemeenten en elf verkeersveiligheidsorganisaties het manifest al. Meer gemeenten volgen.

Het manifest loopt tot 2025. Doelstelling is maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers. Speerpunten zijn snelheid, ouderen, alcohol, drugs en medicijnen. De komende vijf jaar is er bijna €10 miljoen beschikbaar voor verkeersveiligheid.

 

De grootste trekker van Europa, eigendom van Loonbedrijf Hendriks in Rutten bij Lemmer. De zogenaamde kniktrekker is vier meter hoog en wordt onder andere in Friesland ingezet voor egalisatiewerkzaamheden met een grondschuif (kilverbak) van maar liefst 9 meter breed.

De grootste trekker van Europa, eigendom van Loonbedrijf Hendriks in Rutten bij Lemmer. De zogenaamde kniktrekker is vier meter hoog en wordt onder andere in Friesland ingezet voor egalisatiewerkzaamheden met een grondschuif (kilverbak) van maar liefst 9 meter breed.

De grootste trekker van Europa, eigendom van Loonbedrijf Hendriks in Rutten bij Lemmer. De zogenaamde kniktrekker is vier meter hoog en wordt onder andere in Friesland ingezet voor egalisatiewerkzaamheden met een grondschuif (kilverbak) van maar liefst 9 meter breed.

Tractoren

Gedeputeerde Sjoerd Galema, voorzitter van het ROF: “Dit college gaat voor een verkeersveilig Fryslân. Dat kunnen we niet alleen, daarbij hebben we de gemeenten hard nodig. We moeten jong en oud leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Een voorbeeld van wat beter kan, zijn de tractoren. Uit de gehouden landbouwverkeerscontroles van deze week blijkt dat bij veel trekkers iets mis is. Dat moet anders.”

Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie €1 per inwoner. Zij moeten zelf ook €1 per inwoner bijdragen. Daarnaast is er € 200.000,- beschikbaar voor projecten om snelheidsgedrag te beïnvloeden en gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer tegen te gaan.

Geen black spots meer

Het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is de afgelopen jaren gedaald. Black spots zijn er niet meer in Fryslân. Dat zijn plekken waar absoluut gezien veel verkeersongevallen gebeuren. Gemeenten willen het geld vooral inzetten voor preventie. Dit doen ze door verkeersonderwijs te geven aan verschillende doelgroepen van jong tot oud.

Info Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF): www.rof.nl
Info verkeersonderwijs: www.hielkema-verkeersschool.nl

Verkeersschool Hielkema in Heerenveen is het enige instituut in Friesland met een officiële oefenbaan. Cursisten kunnen, voor ze de openbare weg opgaan, op de oefenbaan leren het lesvoertuig te beheersen. Deze werkwijze draagt bij tot de verkeersveiligheid.

Verkeersschool Hielkema in Heerenveen is het enige instituut in Friesland met een officiële oefenbaan. Cursisten kunnen, voor ze de openbare weg opgaan, op de oefenbaan leren het lesvoertuig te beheersen. Deze werkwijze draagt bij tot de verkeersveiligheid.

Verkeersschool Hielkema in Heerenveen is het enige instituut in Friesland met een officiële oefenbaan. Cursisten kunnen, voor ze de openbare weg opgaan, op de oefenbaan leren het lesvoertuig te beheersen. Deze werkwijze draagt bij tot de verkeersveiligheid.